Afbeelding
Gemeente Veenendaal

Geen aanpassingen in ‘Parapluplan 2022’

20 maart 2023 om 07:16 Overig

VEENENDAAL Het bestemmingsplan ‘Parapluplan 2022’ zal de gemeente niet aanpassen naar aanleiding van vier zienswijzen. Die zijn wel bekeken, maar de gemeente laat weten dat de punten geen betrekking hebben op dit plan dat over heel Veenendaal geldt.

Veenendaal heeft namelijk enkel een aantal punten aangepast na het ‘Parapluplan 2020’. ‘Zo zijn de regels met betrekking tot archeologie verduidelijkt en versimpeld en is een klein gebrek in de parkeerregeling hersteld. Dit overeenkomstig het al geldende archeologie- en parkeerbeleid. Daarnaast zijn enkele kleine, praktische verbeteringen in het plan verwerkt’, aldus de gemeente. Zij kreeg wel een viertal zienswijzen, waarvan drie dezelfde. Met één van deze reclamanten is een gesprek geweest, ook namens de andere twee. Bij de andere ingediende zienswijze stond de reclamant niet open voor een gesprek en wenste een formele reactie van de gemeente.

ARCHEOLOGIE

De drie identieke zienswijzen gingen vooral over het Franse Gat. ‘In het Parapluplan 2022 zijn met name de regels met betrekking tot archeologie gewijzigd. Volstrekt onduidelijk is in dit besluit wat dit betekent voor het Franse Gat en wat er is veranderd. Het wringt des te meer daar in het verleden is gebleken dat voor de bouw de regels rondom archeologie met voeten getreden worden door het college en achteraf wordt gezegd: tja, nu kunnen we er niets meer aan doen. Verder is het onduidelijk wat er nu concreet veranderd is in dit besluit of is het de bedoeling dat de burger de verschillen zelf maar gaat zoeken’, stellen de reclamanten.

GEEN GEVOLGEN

De gemeente heeft nu uitgelegd dat het in de archeologie met name om verplichte onderzoeken ging: ‘In het ‘Parapluplan 2022’ is de afwijkingsbevoegdheid eruit gehaald, omdat dit niets toevoegt en dit aanvragers alleen op kosten jaagt. De herschreven regeling is in overeenstemming met het archeologisch beleid van de gemeente Veenendaal en waarborgt de archeologische belangen. De regeling heeft geen onevenredig nadelige gevolgen voor inwoners van de gemeente Veenendaal.’ Verder staat het ‘Parapluplan 2022’ enigszins los van de ontwikkelingen in het Franse Gat. ‘Voor het Franse Gat Zuid, deel 1 en 2 is, toevallig op hetzelfde moment, een zelfstandig bestemmingsplan in procedure gebracht.’

KAMERBEWONING

De andere zienswijze ging om een eigenaar die een pand niet gebruikt volgens de geldende bestemming. ‘Bestemmingsplannen voorzien erin om regels vast te stellen voor toekomstige situaties. In mijn situatie is sprake van een decennialange gedoogsituatie met betrekking tot het medegebruik van het pand.’ Deze kamerbewoning wil Veenendaal echter niet toestaan in het nieuwe bestemmingsplan. ‘Op dit moment zijn wij in gesprek met reclamant over de strijdige situatie. De uitkomst daarvan is nog niet bekend. Daarom is het bestemmen van de illegale situatie op dit moment zeer ongewenst.’ Eventueel kan het college dit later alsnog legaliseren met een omgevingsvergunning via de kruimelgevallenregeling.

Peter Kuijpers
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie