De gemeente Veenendaal heeft begrip voor de ontwikkelingen en vraag om extra financiering van de GGDrU.
De gemeente Veenendaal heeft begrip voor de ontwikkelingen en vraag om extra financiering van de GGDrU. Gemeente Veenendaal

Kostenstijging GGDrU valt lager uit

17 september 2023 om 10:45 Zorg

VEENENDAAL De kosten voor de GGD regio Utrecht (GGDrU) pakken voor komend jaar ruim 70.000 euro goedkoper uit dan eerder voorgesteld. Veenendaal had laten weten zich niet te kunnen vinden in de grote kostenstijging. Hier is voor een deel gehoor aan gegeven.

door Peter Kuijpers

,,Wel zijn er extra kosten, waar ook Veenendaal haar deel van zal moeten betalen”, geeft wethouder Martijn Beek aan. Alle gemeenten waarvoor de GGD in deze regio werkzaamheden uitvoert, konden reageren op de gestegen kosten voor volgend jaar. ,,In de zienswijze is aangegeven dat de gemeente Veenendaal begrip heeft voor de ontwikkelingen en vraag om extra financiering van de GGDrU. Verder is aangegeven dat de gemeentelijke meerjarenraming op dit moment geen ruimte biedt om de financiële impact van de ontwerpbegroting GGDrU 2024 in zijn geheel op te kunnen vangen. Er is daarom verzocht enkel de loon- en prijsindexering vast te stellen”, aldus het college.

URGENT

,,We herkennen de financiële problematiek. Ook bij gemeenten. Dit is ook de reden dat zo lang ontwikkelingen vanuit eigen middelen opgelost konden worden. Het gaat om het kunnen betalen van ons menselijk kapitaal. En de noodzakelijke IV/ICT voorzieningen, volgens de eisen van deze tijd. In wet en regelgeving en wat de burger van ons verwacht. De urgentie is dermate hoog dat we de continuïteit en kwaliteit van de, ook medische, dienstverlening niet langer kunnen garanderen. We willen hierbij ook graag benoemen dat op verzoek en wens van de 26 gemeenten GGDrU diverse jaren financiële problemen zelf heeft opgelost”, aldus de GGDrU.

MAATWERK

Dit gebeurde eerder al door binnen de organisatie oplossingen te vinden. Nu dit niet langer lukt, vraagt de GGDrU toch dat gemeenten bijspringen. Veenendaal wilde met alle deelnemende gemeenten in gesprek gaan om tot gezamenlijke keuzes en afwegingen te komen. Het Algemeen Bestuur van de GGDrU heeft daarop besloten enkele bedragen te verminderen met 25 procent wat 1,065 miljoen euro bespaart. Voor een deel vraagt zij geen bijdrage van de gemeenten, maar betaalt dit uit haar eigen reserve. Verzuimtrajecten voor JGZ 12-18 hoeven niet alle gemeenten aan mee te betalen. Dit doen alleen degene die gebruik maken van deze dienst als maatwerk.

BIJDRAGE

Het gesprek voeren over de kosten voor 2025 wil de GGD eerder met de deelnemende gemeenten gaan doen. Voor het komend jaar zal Veenendaal op zoek moeten naar extra geld voor het dienstenpakket van de GGD. Hoewel dit iets minder is dan voor de zomer was gevraagd. ,,Daarmee wijzigt de bijdrage voor de gemeente Veenendaal. De bijdrage bedroeg in de oorspronkelijke begroting 3.160.530 euro. In de gewijzigde begroting is dit 70.225 euro minder en bedraagt de totale bijdrage voor 2024 nu 3.090.305 euro”, besluit het college. Volgens wethouder Martijn Beek is dit nog wel 269.000 euro meer dan waar Veenendaal rekening mee had gehouden.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie