Afbeelding
Pixabay

Geen geld voor extra kosten GGDrU

22 mei 2023 om 12:15 Politiek

VEENENDAAL De gemeente voorziet een klein tekort van bijna 138.000 euro in de bijdrage die zij kan doen aan de GGD regio Utrecht (GGDrU). Met de vraag voor een aanvullend budget loopt dit zelfs op van bijna vier ton volgend jaar tot zes ton in 2027. Een aangepaste bijdrage van het Rijk kan het kleine tekort aanvullen. Het college stelt de raad voor de GGDrU te vragen alleen deze verhoging door te voeren.

,,De GGD heeft wat stormachtige jaren achter de rug en had al een hogere bijdrage aangekondigd. Zo is er onder andere een loon- en prijsindexatie die 2,5 tot 3 ton hogere kosten oplevert voor Veenendaal’’, aldus wethouder Martijn Beek. Voor nog een extra bijdrage heeft de gemeente geen geld. ‘In de zienswijze wordt aangegeven dat de gemeente Veenendaal begrip heeft voor de ontwikkelingen en vraag om extra financiering van de GGDrU. Tevens wordt in de zienswijze aangegeven dat de gemeentelijke meerjarenbegroting op dit moment geen ruimte biedt om de financiële impact van de ontwerpbegroting GGDrU 2024 in zijn geheel op te kunnen vangen.’

KNELPUNTEN 

Het college stelt de raad voor niet de gehele bijdrage toe te zeggen. ‘Er wordt daarom verzocht om enkel de loon- en prijsindexering vast te stellen en met de deelnemende gemeenten in gesprek te gaan om zo tot gezamenlijke keuzes en afwegingen te komen. Dit biedt de gemeente onder andere ook de mogelijkheid om bij de behandeling van de programmabegroting een integrale afweging te maken’, stelt het college. Veenendaal heeft eerder het bestuur van de GGDrU gevraagd om zoveel mogelijk knelpunten en investeringen binnen de eigen begroting op te vangen. Deze heeft echter aangegeven dat nu niet meer haalbaar is.

BEGRIP

,,Daarnaast heeft de GGD regio Utrecht een aantal wensen, die heel begrijpelijk zijn, maar wel extra geld kosten wat we niet hebben liggen. Zo is er sprake van databeveiliging, personeelswerving en het signaleren van vraagstukken bij scholen. Totaal zou hiermee de bijdrage van Veenendaal op 6 ton uitkomen. Wij houden daarin de financiën in de gaten en vragen de GGD dit ook te doen’’, besluit de wethouder. Hij vraagt de raad de GGD officieel te laten weten dat de gemeente begrip heeft voor de ontwikkelingen en de vraag om extra financiering. Maar dat Veenendaal daarover eerder en beter geïnformeerd had willen worden.

GESPREK

Het college constateert dat de GGDrU wel een beduidend lagere inwonersbijdrage heeft dan gemiddeld. Dit is landelijk rond de 30,11 en voor de GGDrU maar 24,15 euro. De GGDrU laat nu weten niet meer uit te komen, maar Veenendaal ziet de kosten overal stijgen. ‘Onze gemeente wordt, net als andere gemeenten, de komende jaren geconfronteerd met financiële uitdagingen. Het is daarbij van belang om keuzes te baseren op een integrale afweging. De gemeentelijke meerjarenbegroting biedt op dit moment geen ruimte om de financiële impact van de ontwerpbegroting GGDrU 2024 in zijn geheel op te kunnen vangen’, besluit het college. Zij wil wel met de andere gemeenten die samenwerken in de GGDrU in gesprek gaan over het benodigde geld.

Peter Kuijpers
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie