Afbeelding
Pixabay

Vragen uit Veenendaal aan GGD over mislukken digitaal kinddossier

2 februari 2023 om 19:39 Zorg

VEENENDAAL De gemeente heeft de GGD nog zeker een aantal vragen te stellen over de kosten die Veenendaal moet maken na het mislukken van het ontwikkelen van een nieuw digitaal kinddossier. De GGD regio Utrecht (GGDrU) heeft daarvoor extra geld nodig.

Zij heeft de gemeente een voorstel gedaan de begroting voor dit jaar te wijzigen. ‘Op 7 december 2022 heeft het algemeen bestuur van de GGDrU besloten de financiële gevolgen van het besluit te stoppen met de ontwikkeling van het GGiD te verwerken in een begrotingswijziging. Dit betreft de nieuwe aanbesteding en implementatie van een nieuw digitaal kinddossier jeugdgezondheidszorg. Het uitvoeren van een externe evaluatie rondom het GGiD en het verwerken van het geactualiseerde ombuigingenplan. Bij de financiële verwerking is het doel geweest niet te korten op de bestaande dienstverlening’, stelt de GGD. Daarnaast heeft zij tevens de kosten die zij verwacht in 2024 al meegezonden, zodat de raad hier vast naar kan kijken.

BETROKKEN ,,Het gaat bij de zienswijze die Veenendaal hierop heeft met name om de ontwikkelingen na het mislukken van het digitaal kinddossier. Dit was voor Veenendaal een afschrijving van twee ton. Als gemeente willen we meer inhoudelijk en tevens financieel betrokken zijn. Dit laten we ook in de reactie op de kaderbrief terugkomen’’, aldus wethouder Martijn Beek. Het college vraagt de raad om Veenendaal door de GGD op de hoogte te laten stellen over de afhandeling van het kinddossier. ‘Om als raad goed aangesloten te blijven op de ontwikkelingen als gevolg van dit besluit is het van belang dat u de raden tijdig en volledig informeert.’ Hiermee heeft de gemeenteraad meer inzicht in het proces. Het college stelt de gemeenteraad voor om aan de GGD te vragen dit met een informatiebrief te verzorgen.

FINANCIËN Veenendaal wil daarmee op de hoogte blijven van de uitkomsten van de evaluatie betreffende het proces rondom het GGiD. De start en afronding van de nieuwe aanbesteding voor het digitale kinddossier, de voortgang van de actualisatie van de ombuigingen. En tevens de financiële gevolgen van het besluit te stoppen met de ontwikkeling van het GGiD en de nieuwe aanbesteding van het digitale kinddossier, voor zover deze op dit moment nog niet bekend zijn. Daarbij willen burgemeester en wethouders graag dat de raad de GGD tevens officieel zal vragen Veenendaal tijdig te laten informeren bij belangrijke inhoudelijke of financiële gevolgen. ,,Daarin geven we verder aan dat er ook onderdelen zijn waar wij als gemeente graag een keuze in zouden willen hebben’, besluit Beek.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie