Afbeelding
Gemeente Veenendaal

Veenendaal ziet kostenstijging bij bouwen

· leestijd 1 minuut Economie

VEENENDAAL De gemeente heeft haar huishoudboekje tussentijds bijgewerkt om de kosten voor dit jaar op een rijtje te krijgen. Hierbij zijn enkele reserves aangesproken en wil zij zo’n acht miljoen beschikbaar stellen voor activiteiten volgend jaar. Het gaat daarbij veelal om gereserveerd geld dat zij dit jaar niet meer uit zal geven. Het college stelt de raad voor de 772.000 euro die zij voor 2022 verwacht niet nodig te hebben door meevallers in de algemene reserve te storten.

Enkele lagere kosten zijn nog omdat door corona de gemeente bijvoorbeeld minder uitgaven aan leerlingenvervoer had. Daarnaast is Veenendaal voor een deel de dans ontsprongen bij de hogere energielasten. ‘Op basis van de gegevens bekend bij de tweede bestuursrapportage is bij risico’s en ontwikkelingen een inschatting gemaakt dat we 720.000 euro hogere energiekosten verwachten. Echter omdat wij dit jaar de energie nog afnemen via Citytec, die een veel lager tarief doorrekent dan de actuele prijzen, komen de energiekosten voor de openbare verlichting 145.000 euro hoger uit dan begroot.’ Minder hoger dan verwacht. Het college spreekt tevens enkele reserves aan. Zoals ruim een ton voor de starters- en blijversleningen en 20.000 euro voor welstandsadvisering.

AFWIJKINGEN Veenendaal heeft in dit laatste financiële overzicht voor 2022 verschillende positieve en nadelige afwijkingen. Zo waren de lasten voor de energievoorziening voor Groenpoort, de laatste buurt in Veenendaal-oost, twee ton hoger dan verwacht door de advieskosten die de gemeente op voorhand heeft gemaakt. Bij de uitgaven voor Jeugd viel dit ruim 1,2 miljoen hoger uit. Daarentegen bleek dat de gemeente dit jaar minder geld verwacht uit te geven aan de sociale werkvoorziening. Dit viel 470.000 lager uit en zeven ton bij de opvang beschermd wonen. Hoewel er wel prijsstijgingen zijn, was 1,4 miljoen aan gereserveerd geld nu nog niet nodig om deze gestegen kosten op te vangen.

HOGE PRIJZEN Wel heeft ook de gemeente te maken gehad met opgelopen prijzen. ‘De uitgaven voor de reconstructie van de fietspaden Rondweg-West zijn door prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne 90.000 euro hoger. Door materiaal schaarste zijn met name de prijzen van staal en kunststofproducten aanzienlijk gestegen. De kosten voor de vervanging van de geluidsschermen Grote Beer-Schelf, die voor een groot gedeelte bestaan uit staal en kunststof, zijn daardoor 66.500 euro hoger uitgevallen dan geraamd.’ Voor deze extra kosten heeft Veenendaal nu geld beschikbaar gesteld. ‘Uiteindelijk resulteert deze derde bestuursrapportage 2022 in een positief saldo van 772.000 euro.’ Het college stelt de raad voor dit geld in de algemene reserve te storten.

advertentie
advertentie
Afbeelding
Stilok brengt aantal programma’s fors terug maar blijft uitzenden rond kerkdiensten 14 uur geleden
Afbeelding
Jubilieum Rembrandt College wordt groots gevierd 16 uur geleden
Afbeelding
Uitvaartverzekering, kapitaal of natura? De specialist 16 uur geleden
Afbeelding
Vier kandidaten uit gemeente Rhenen voor SGP-lijst Provinciale Statenverkiezingen 17 uur geleden
Afbeelding
Nadenken over ja/ja-sticker voor Veenendaal 19 uur geleden
Afbeelding
Na bijna 40 jaar valt doek voor Snuffelshop 22 uur geleden
Afbeelding
Sinterklaas en Mrs. Harris in Filmhuis Veenendaal 22 uur geleden