Afbeelding
Pixabay

Nieuwe basisscholen in Veenendaal pas in 2027 gereed

10 oktober 2023 om 08:52 Politiek Tips van de redactie

VEENENDAAL Nieuwe basisscholen zullen pas over een 3,5 jaar gereed zijn om les in te geven, op zijn vroegst in 2027. Veenendaal liep in het bouwen vertraging op, omdat zij lang heeft nagedacht over een oplossing in Oost. En ziet in een nieuwe planning dat tevens de bouw langer zal gaan duren.

door Peter Kuijpers

,,De huidige planning van het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) staat onder druk. We zien dat de doorlooptijd van opstart tot oplevering van een nieuw gebouw langer duurt dan vooraf ingeschat. In maart van dit jaar heeft de raad een besluit genomen over de ontwikkeling van Integraal Kind Centrum (IKC) Dragonder Zuid, waardoor recent is gestart met de ontwikkeling van diverse IKC’s. Deze planning gaat uit van een doorlooptijd van minimaal 3,5 jaar van het feitelijke startmoment tot oplevering. Langer dan eerder ingeschat”, laten burgemeester en wethouders weten. Verschillende scholen wachten al enige tijd op een nieuwbouw.

VERSNELLEN

Veenendaal had eerder gedacht dit jaar al IKC Dragonder Noord gereed te hebben en voor Speciaal Onderwijs, Speciaal BasisOnderwijs en Passend Onderwijs (SO/SBO/PO) volgend jaar. Een nieuwe school in Dragonder Zuid en een IKC Calvijnschool was eerder gepland in 2026 gereed te hebben. De gemeente zoekt hoe zij de realisatie kan versnellen. Hierbij hangt de bouw van de laatste school en tevens IKC Engelenburg nog af van het geld dat Veenendaal vrij kan maken. Omdat zij nog niet zeker is over de financiën vanaf 2026. En voor de eerste drie scholen is zij tevens afhankelijk van de participatie, ruimtelijke procedures en besluitvorming.

NOODZAKELIJK

,,Voor drie IKC’s wordt nu wel een voorlopig investeringsbesluit voorgesteld. IKC Dragonder Noord en IKC SO/SBO/PO stonden als eerste gepland. IKC Dragonder Zuid is na een lang besluitvormingsproces tot stand gekomen om een oplossing te vinden voor de grote druk op het Ontmoetingshuis. Dit zijn zwaarwegende redenen om deze drie als noodzakelijk te bestempelen.” Bij Dragonder Noord speelt tevens mee dat hier woningen in de buurt komen en de ontwikkelaar deze pas kan bouwen bij meer duidelijkheid over de school. Zo moet de gemeente nog kijken wat de definitieve locatie zal zijn. Dit wil zij begin volgend jaar beslissen.

Concreet betekent dit dat in 2027 het gebouw kan worden opgeleverd

IKC-VISIE

Wanneer de scholen die het nieuwe gebouw gaan betrekken een IKC-visie hebben gemaakt, denkt Veenendaal voor volgend jaar zomer te kunnen starten met de bouw. ,,Concreet betekent dit dat in 2027 het gebouw kan worden opgeleverd.” De huidige locatie rondom IKC SO/SBO/PO is bedoeld voor het nieuwe IKC Dragonder Zuid, dus zal de eerste school daarvoor moeten verhuizen. Ook zij moeten nog een visie opstellen en de gemeente verwacht dat niet eerder dan de tweede helft van 2027 dit gebouw gerealiseerd zal zijn. Ook hier geldt dat er dan geen uitloop moet komen door besluitvorming, participatie en ruimtelijke procedures.

UITDAGING

Ook voor IKC Dragonder Zuid moet nog een IKC-visie worden opgesteld. De gronden voor de nieuwbouw zijn in eigendom van de gemeente. Dit IKC omvat naast de school en kinderopvang ook een sportvoorziening en welzijnsvoorziening. Naast het IKC is ruimte voor woningbouw en er speelt een vraag over de optimalisatie van de openbare ruimte. Deze voorbereidingen zijn direct na het raadsbesluit gestart. 

De verwachting is dat Veenendaal in 2027 een nieuwe gebouw kan hebben staan. De gemeente heeft momenteel wel een uitdaging, omdat zij eigenlijk niet voldoende ambtenaren heeft om de gelijktijdige bouw van drie IKC’s te begeleiden. 

Het schoolbestuur heeft eerder een voorkeur aangegeven, het Ritmeester-terrein. Deze locatie is vanuit de gemeente niet voor de hand liggend

LOCATIE

Bij de IKC Calvijnschool speelt tevens een keuze voor de locatie. ,,Het schoolbestuur heeft eerder een voorkeur aangegeven, het Ritmeester-terrein. Deze locatie is vanuit de gemeente niet voor de hand liggend.” Wanneer begin volgend jaar de definitieve plek voor de nieuwbouw is gekozen, zal de oplevering die gepland stond voor 2026, wellicht maar één jaar doorschuiven naar 2027. Het IKC Engelenburg kan mogelijk een plek gaan krijgen bij de Spoorzone. ,,Tot slot heeft de ontwikkeling van het islamitisch onderwijs nog effect op de omvang van dit te bouwen IKC”, aldus burgemeester en wethouders.

BIJDRAGE

Veenendaal ziet een belangrijke rol voor de scholen. ,,Een schoolbestuur kan door het bouwbeheerschap op zich te nemen, een stevige bijdrage leveren aan het haalbaar maken van de genoemde planningen. Verder versnellen achten we niet of maar zeer beperkt haalbaar. Daarnaast spelen uiteraard nog andere inhoudelijke vraagstukken een rol die snel om duidelijkheid vragen; het programma van eisen, locatiekeuzes, ontwerp”, besluit het college. 

Veenendaal moet haar ambities in het IHP volgend jaar nog eens tegen het licht houden. Zeker gezien de financiële situatie, zoals stijgende bouwkosten, hogere rentelasten en haar mindere begrotingsruimte.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie