Afbeelding
Gemeente Veenendaal

Door gestegen kosten komt Veenendaal vijf miljoen tekort in 2023

1 juni 2023 om 17:28 Politiek

VEENENDAAL De gemeente ziet in haar eerste financiële overzicht voor dit jaar direct een tekort op de Jeugdhulp. Samen met andere gestegen kosten komt Veenendaal totaal op een afwijking van net geen vijf miljoen euro lager voor 2023.

,,Ten opzichte van de Programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2023-2025 laat deze rapportage voor 2023 een nadelig saldo zien van 4.993.000 euro. Het financieel perspectief na deze bestuursrapportage laat een positief saldo zien van 2.023.00 euro in 2024, een positief saldo van 3.767.000 euro in 2025 en een negatief saldo van 6.910.000 euro in 2026”, somt het college op. ,,De eerste rapportage over de financiën voor dit jaar zien we een nadelig effect van vijf miljoen. Deze komt onder andere door de 3,7 miljoen euro aan Jeugdhulp waar we al rekening mee houden dat die voor de gemeente zijn’’, legt wethouder Marco Verloop uit.

NADEEL

Veenendaal heeft de grootste kostenposten berekend. ,,Op basis van deze rapportage laat het begrotingsjaar 2023 een verwacht negatief saldo zien van 4,993 miljoen. De grootste afwijkingen die van invloed zijn op dit resultaat betreffen jeugdzorg (3,7 miljoen euro nadeel), toename aantal bezwaar- en beroepschriften OZB (634.000 euro nadeel). Verhoging WOZ-waarden algemene uitkering (456.000 euro nadeel) en service en onderhoud ICT-budget (230.000 euro nadeel).” De gemeente wist haar algemene reserve met de extra 3,3 miljoen euro die zij in december van het rijk aan te vullen tot 35.612 miljoen euro en het college wil daar de tekorten uit betalen.

INVESTERINGEN

Daarnaast is er extra geld nodig voor een aantal investeringen. Zo vraagt het college de raad om 18.000 euro beschikbaar te stellen voor het verduurzamen van de voertuigen van wijkservice en 60.800 euro voor de restauratie van het veenraadschapsarchief. De binnensportlocaties hebben een nieuw toegangssysteem nodig, dat 170.207 euro zal kosten. Verder zijn er een aantal grote kosten waar de gemeente over moet beslissen. Zo wil zij een miljoen beschikbaar stellen voor de Duurzaamheidsleningen. Maar dit geld moet bij het terugbetalen van de leningen terugvloeien in de gemeentekas.

INFLATIE

De gemeenteraad heeft daarnaast besloten over de Onderwijshuisvesting, waarvoor zij nu geld moet vrijmaken voor de bouw van twee scholen. ,,Hiervoor worden nu voorbereidingskredieten gevraagd. Namelijk 987.000 voor IKC SO/SBO/PO en 732.000 euro voor IKC Dragonder-Zuid.” Ook heeft Veenendaal te maken met gestegen kosten zoals iedereen in Nederland. Voor alle grond-, weg- en waterbouwprojecten is dit 13,7 procent. Zij denkt voor de gestegen kosten van diverse investeringen 1,27 miljoen extra nodig te hebben. Het college stelt de gemeenteraad voor om het tekort van totaal bijna vijf miljoen euro uit de algemene reserve te halen.

Peter Kuijpers
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie