Afbeelding ter illustratie.
Afbeelding ter illustratie. Gemeente Veenendaal

Flexibele crisisorganisatie voor VRU

21 mei 2023 om 11:30 Politiek

VEENENDAAL De plannen voor het versterken van de crisisbeheersing van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) kan de gemeente zich in vinden. Zij benadrukt het belang van informeren van de inwoners, maar tevens de ligging van Veenendaal en samenwerking met Gelderse veiligheidsregio’s.

De Veiligheidsregio Utrecht werkt met de ambitie: ,,Wij dragen bij aan veiligheid. Elke dag weer, steeds beter.” Voor de komende jaren zijn er wel wat aanpassingen. ,,De kern van deze ambitie is nog steeds hetzelfde, maar hij heeft wel een andere lading gekregen. Er zijn ook veranderingen nodig die aansluiten op de ontwikkelingen, de huidige situatie en de toekomst. De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan onderwerpen en crises die we niet van te voren hadden kunnen voorspellen. Een dichtgetimmerd plan maken voor de komende vier jaar lijkt daarom niet realistisch, en daarom gaan we uit van een koers”, aldus het bestuur van de VRU.

VERSTERKEN

Deze wil in de periode 2024 tot en met 2027 gaan werken aan een Toekomstbestendige brandweerzorg, een Veilige en gezonde leefomgeving, Great place to work en de Versterking crisisbeheersing. Wethouder Martijn Beek laat weten dat Veenendaal ziet dat het niet langer gaat om enkel ‘brandjes’ blussen, maar dat de VRU ook steeds meer coördinatie regelt en faciliteert. Juist dit onderdeel versterken rondom een crisis ziet Veenendaal als noodzaak. ,,Wij onderschrijven met u het belang van een flexibele crisisorganisatie die crises tijdig kan voorzien én proberen te voorkomen.”

BIJDRAGE

Dit wil de VRU de komende vier jaar gaan aanpakken. ,,Het versterken van informatiemanagement, netwerkmanagement, crisismanagement en communicatiemanagement draagt bij aan de weerbaarheid en zelfredzaamheid van de burger en de samenleving. Het is van belang dat inwoners tijdig en goed geïnformeerd worden ten tijde van een grotere calamiteit of crisis. En dat in noodzakelijke gevallen ook een helder handelingsperspectief wordt geboden”, meent het college. Hiervoor zal Veenendaal in de kosten voor de VRU tevens bijspringen met ongeveer een ton extra dit jaar en komend jaar bijna drie ton.

REGIO

Het college vraagt in haar reactie op de voorgestelde ontwerp Bestuursagenda 2024-2027 van de VRU wel te kijken naar de omliggende gebieden van de gemeente. ,,Tot slot willen wij benadrukken dat er een goede vorm van informatieoverdracht en samenwerking moet blijven bestaan tussen de aangrenzende regio’s in ons gebied. Veenendaal ligt in de meest oostelijke hoek van de provincie Utrecht en grenst aan twee Gelderse veiligheidsregio’s.” De gemeente zelf werkt al veel samen met Gelderse gemeenten en ziet mogelijkheden dat ook op het gebied van veiligheid een winst kan opleveren.

Peter Kuijpers
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie