Afbeelding
Pixabay

Oplossing voor school-impasse Veenendaal: géén nieuwe school in Oost maar in Dragonder-Zuid

9 maart 2023 om 15:00 Onderwijs

VEENENDAAL Een nieuw Integraal KindCentrum (IKC) Dragonder-Zuid moet het ingewikkelde vraagstuk rondom de onderwijshuisvesting in Veenendaal-Oost oplossen. Dit is de uitkomst die het college geeft na diverse gesprekken met de drie schoolbesturen van Wereldkidz, CPOV en GAVE. De meerderheid staat achter deze nieuwe oplossing.

‘Met dit voorstel wordt zoveel mogelijk recht gedaan aan de verschillende belangen van de schoolbesturen en ouders. Waarbij de betrokken partijen ook evenredig concessies doen om tot deze oplossing te komen. Het uitgangspunt is dat alle scholen de leerlingen kunnen huisvesten en dat geen van de scholen structureel over meer dan twee locaties verspreid is. Het voorstel zal in maart aan de gemeenteraad worden voorgelegd’, laat de gemeente weten. 

Er waren verschillende mogelijkheden om de leerlingen die niet in Het Ontmoetingshuis passen een plek te geven. Er is een voorkeur van het college en de meerderheid van de schoolbesturen een IKC Dragonder-Zuid te bouwen en dat van IKC Engelenburg eerder te realiseren.

GRASVELD

Veenendaal heeft gekeken naar een plek zo dicht mogelijk bij Veenendaal-Oost om voldoende lokalen te kunnen bouwen ,,Er is gekeken naar de locatie van De Windroos. Hier is ten zuiden van het huidige gebouw nog een grasveld waar wat voorlopige tekeningen zijn om een nieuw schoolgebouw neer te zetten. Dit kan terwijl de huidige scholen nog in gebruik zijn. Wanneer we voor De Windroos een nieuwe plek hebben afgesproken in het IKC met de Dr. C.P. van Leersumschool en De Plantage kan de plek van het huidige gebouw ruimte bieden voor nieuw groen en eventueel wat woningbouw’’, aldus wethouder Dylan Lochtenberg. Dit IKC Dragonder-Zuid kan daardoor de oplossing zijn voor het huidige huisvestingsprobleem.

Deze oplossing biedt ook een betere onderwijskwaliteit. En dat is wat we voor de kinderen zeker willen

OPLOSSING

Het nieuwe schoolgebouw is dan de tweede locatie voor kinderen van Tamim en ‘t Speel-Kwartier. ,,Voor deze laatste school is het erg lastig om op de huidige plek in Dragonder-Oost uit te breiden. Hierbij moeten we rekening houden met strenge eisen vanwege de Rondweg-Oost en dit kan eigenlijk alleen wanneer er geen ander alternatief is. Maar met deze oplossing is die er wel, dus zetten we daar op in. Tamim zal naast de nieuwe locatie ook deels in Het Ontmoetingshuis zitten. Ook voor Balans is een tweede locatie in gedachte, namelijk bij het nieuw te bouwen IKC Engelenburg. We denken eraan de nieuwbouw van De Vlieger naar voren te halen van 2034 naar 2028. Dan hebben zowel deze school als Balans van Wereldkidz een nieuw modern onderkomen.’’

ONDERWIJSKWALITEIT

Lochtenberg gaf wel aan dat Balans niet kon instemmen met de geboden oplossing, maar dat de meerderheid van de scholen met dit voorstel kan leven. Echter meent hij dat de nieuwbouw voor de Engelenburg een mooie plek biedt voor het openbaar onderwijs dat er al zit. En het geeft een impuls voor sport, cultuur en kinderopvang in de wijk. Voor de leerlingen van De Bron vreesden enkele ouders dat deze naar drie verschillende locaties zouden moeten. Met de nieuwbouw van IKC Engelenburg moet er tevens voldoende ruimte zijn dat er voor deze school niet meer dan twee locaties nodig zijn. ,,Deze oplossing biedt ook een betere onderwijskwaliteit. En dat is wat we voor de kinderen zeker willen.’’

BELANGEN

Met dit voorkeursscenario dat naar de raad gaat is geen van de scholen over meer dan twee locaties verspreid. ‘Het uitgangspunt bij het voorkeursscenario is dat alle scholen leerlingen uit Veenendaal-Oost kunnen huisvesten. Dit betekent echter niet dat alle individuele belangen ingevuld zijn’, erkent de gemeente. Wel denkt zij dat uit de overleggen is gebleken dat met deze oplossing zoveel mogelijk recht is gedaan aan de verschillende belangen van de schoolbesturen en ouders. 

Als college hebben we direct aangegeven dat bij de haalbaarheid twijfels waren

De ouders van Veenendaal-Oost zullen echter te horen krijgen dat de nieuwe school die de gemeenteraad wilde laten bouwen er niet kan komen. ,,Als college hebben we direct aangegeven dat bij de haalbaarheid twijfels waren.’’

FIETSROUTE

Een nieuwe school in Groenpoort voor 550 leerlingen blijft onhaalbaar en voor 325 kinderen niet bespreekbaar voor zowel de schoolbesturen als het college. Zij gaat opnieuw de vierkante meters in Het Ontmoetingshuis bekijken en meer praktisch indelen voor onderwijs. Omdat er toch tweede locaties nodig zijn en kinderen buiten de wijk naar school moeten, wil Veenendaal de fietsroutes onder de loep nemen. ,,Hier hebben ouders al ideeën over meegegeven en we willen bijvoorbeeld een goede verlichting. Dit zijn zaken om straks verder uit te werken’’, besluit de wethouder. 

Wanneer de raad instemt met dit voorkeursscenario en eind van het jaar geld beschikbaar stelt, kan Veenendaal de nieuwe schoolgebouwen gaan bouwen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie