Het Ontmoetingshuis in Veenendaal-Oost.
Het Ontmoetingshuis in Veenendaal-Oost. Co Keulstra

‘Grote nieuwe school in Veenendaal-Oost onmogelijk’

20 juli 2022 om 19:34 Onderwijs

VEENENDAAL Het bouwen van voldoende klaslokalen in een nieuwe basisschool aan de oostzijde van Veenendaal is nog steeds een uitdaging. De gemeente wilde de scholen in het Ontmoetingshuis onder gaan brengen in verschillende wijken. Maar de raad besloot dat er een nieuw gebouw moet komen in Veenendaal-Oost. Het gevraagde aantal vierkante meters is echter onmogelijk.

door Peter Kuijpers

Het college heeft nu besloten alle ontwikkelingen rondom schoolvoorzieningen in het oosten van Veenendaal op dit moment te stoppen. Hierover heeft zij de gemeenteraad in een brief geïnformeerd: ,,In Veenendaal-Oost is men voor de onderwijshuisvesting aangewezen op het Ontmoetingshuis. De toename van het aantal leerlingen gaat harder dan wat volgens de leerlingenprognose verwacht mocht worden. De capaciteit van het Ontmoetingshuis is daardoor ontoereikend. Dit is al langere tijd een punt van aandacht.” De gemeente regelt de lokalen voor scholen in haar Huisvestingsprogramma. Het college had voorgesteld enkele scholen een andere locatie toe te wijzen.

ALTERNATIEF Hiertegen hadden de scholen een zienswijze ingediend, maar het college wist geen andere oplossing en bleef bij haar voorstel. Ook ingediende bezwaren waren ongegrond verklaard. De raad had in de tussentijd een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs behandeld. Daarin besloot de politiek tot een alternatieve schoolhuisvesting Veenendaal-Oost. Dit resulteerde in het uitwerken van een nieuwe schoolgebouw in Groenpoort, naast een extra school aan het Zuiderkruis. De gemeente zoekt in de nieuwe woonbuurt van Veenendaal-Oost naar bijna drieduizend vierkante meter voor Tamim en ‘t Speel-Kwartier. Daarop wilde het college de geplande voorzieningen IKC Engelenburg en IKC SO/SBO/PO verkleinen.

GROEI Voor het vinden van de noodzakelijke lokalen op korte termijn is Tamim de voormalige locatie van Vuurvlinder-Noord aan de Tweespan ter beschikking gesteld. ,,Inmiddels zien zij echter dat het leerlingaantal harder groeit dan verwacht kon worden op basis van de prognose. Dit betekent dat er eerder dan 2025 aanvullende ruimtebehoefte is. De stijging wordt veroorzaakt doordat de nabijgelegen basisschool ‘t Speel-Kwartier een leerlingenstop heeft ingevoerd. Terwijl er voor de groei wel ruimte beschikbaar was gesteld. Met de schoolbesturen gaan wij in overleg op welke wijze de aanvullende ruimtebehoefte ingevuld kan worden”, laat het college weten.

BOUWKAVEL Tevens komt er een overleg om de inzet van de ruimte in het Ontmoetingshuis beter in te zetten. De gemeenteraad heeft besloten dat er in Groenpoort een nieuw schoolgebouw moet komen, maar daarvoor heeft Veenendaal zelf maar één bouwkavel beschikbaar. Anders moet zij grond gaan kopen, wat grote financiële consequenties zal hebben. Een bureau dat naar het verkeer in de wijk heeft gekeken heeft grote zorgen voor de verkeersafwikkeling in de wijk en de Rondweg-Oost met de komst van een nieuwe school. Tevens is gekeken naar de grote van het terrein waar de nieuwe basisschool zou moeten komen.

OPLOSSINGSRICHTING ,,Hieruit blijkt dat een school met een omvang van de in het besluit genoemde 2989 vierkante meter onmogelijk is. Met de betrokken schoolbesturen zijn wij in overleg welke oplossingsrichtingen ‘gedragen’ worden. Door de gemeente, de scholen en de directe omgeving. Een deel van de oplossing zal dus echter ook buiten Veenendaal-Oost gezocht moeten worden”, besluit het college. 

Daarom gaat zij op dit moment ook niet verder met het uitwerken van de andere twee IKC locaties. Totdat duidelijk is of de gemeente hier wellicht toch meer vierkante meters moet bouwen voor voldoende lokalen voor alle scholen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie