Afbeelding
Pixabay

Veenendaal biedt geen extra windlocaties

1 december 2022 om 18:52 Duurzaamheid

VEENENDAAL De gemeente vraagt de provincie Utrecht om een passende communicatie over plaatsen van extra windturbines. Zij was opgeroepen locaties voor windmolens aan te dragen, omdat de provincie te weinig nieuwe energieopwekking uit wind voorziet. Het college ziet binnen en direct rondom Veenendaal weinig ruimte voor nieuwe windlocaties.

Door Peter Kuijpers

De provincie Utrecht liet eerder weten dat er te weinig aanvragen zijn voor vergunningen om haar doelen voor energieopwekking uit wind te behalen voor 2030. En dat zij van gemeenten verwacht hier nog eens naar te kijken, voordat Provinciale Staten zelf locaties aan zou gaan wijzen. ‘Voor onze Omgevingsvisie, vastgesteld in december 2020, hebben we uitvoerig met onze raad gesproken over windenergie in en rond Veenendaal. Onze raad is tot de conclusie gekomen dat er in Veenendaal vanwege de bebouwingsdichtheid geen ruimte is voor grote windturbines en heeft dit ook zo vastgelegd in de Omgevingsvisie. Dat betekent dat er vanuit Veenendaal geen voornemens kunnen zijn voor extra windlocaties.’

AFSTAND Hiermee heeft het college de provincie Utrecht op hun verzoek voor 1 december laten weten wat het bestuurlijke voornemen van Veenendaal is. Dit vult zij zelfs verder aan: ‘Over potentiële onderzoeksgebieden in onze directe omgeving zijn in onze gemeente en buurgemeenten Renswoude en Utrechtse Heuvelrug al besluiten genomen in het kader van de RES 1.0. Eén en ander op basis van de reacties en overwegingen van een grote groep inwoners. Wij gaan ervan uit dat u deze besluiten respecteert.’ Burgemeester en wethouders laten de provincie verder weten dat zij nieuwe windturbines op ruime afstand wil hebben staan van bestaande, geplande en mogelijk toekomstige dichtbebouwde woongebieden.

‘Daarnaast hebben we in onze regio ook te maken met waardevolle natuur en soorten die bescherming nodig hebben. Wij wijzen u op de aanpak van provincie Gelderland ter bescherming van de Wespendief in zones die tot in provincie Utrecht lopen.’ Ook van de plotselinge berichtgeving net voor de zomervakantie dat de provincie eventueel zelf locaties wil aanwijzen was het college niet te spreken. ,,We moeten elkaar niet verrassen. Duurzaamheid is een gezamenlijk streven in de regio. De brief van de provincie zorgde voor opschudding wat niet nodig was, als dit goed was gecommuniceerd. Het is nu na onze reactie en van de andere gemeenten afwachten hoe de provincie op deze brieven reageert’’, geeft wethouder Martijn Beek aan.

OVERLEG Veenendaal blijft zich inzetten op de energietransitie. ‘Alhoewel wij een beperkte bijdrage kunnen leveren aan grootschalige opwek door wind en zon op land, leveren wij een grote bijdrage op het gebied van zon op daken, de warmtetransitie en energiebesparing. In de jaarlijkse effectmeting laten we zien wat onze inspanningen opleveren. Wij hechten aan een goede samenwerking met de provincie.’ De gemeente wil blijven praten over mogelijke inzet binnen de overleggen van de RES Regio Foodvalley.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie