Afbeelding
Veenendaal Waait Mee

Ede stelt beslissing windmolens naast Veenendaal uit

· leestijd 1 minuut Natuur en milieu

VEENENDAAL De wind is een beetje uit de zeilen in Ede bij het zoeken naar locaties voor windmolens. De buurgemeente wil in 2050 energieneutraal zijn en kijkt naar mogelijke windmolens binnen het Energiecluster A12 – A30. Twee locaties liggen tegen Veenendaal aan.

‘De procedure om zoekgebieden voor windmolens vast te stellen vergt meer tijd. Dit heeft te maken met ontwikkelingen in wet- en regelgeving vanuit het Rijk en de Provincie (Gelderland) die van invloed zijn. In elk geval is meer duidelijkheid nodig om de volgende stappen te zetten. Daarom is besloten de procedure minimaal een half jaar stil te leggen’, laat gemeente Ede weten. Twee zoeklocaties zijn aan de rand van Veenendaal, bij de woonwijken in het oosten. Bewoners hebben hier al een actie gestart en tevens vanuit de politiek zijn al verschillende contacten geweest met Ede over het niet passend vinden om op deze plekken grote windturbines te plaatsen.

WEERSTAND ,,We vinden dit besluit fijn en begrijpen het ook. De landelijke regelgeving afwachten is zo wie zo verstandig. Dit proces loopt al een tijdje en de contacten met Ede zijn goed. We hebben elkaar opgezocht en onze bezwaren laten horen’’, aldus wethouder Marco Verloop. Ook vanuit de gemeenteraad is diverse malen aangegeven dat Veenendaal locaties voor windmolens samen in regionaal verband wil zoeken. Drie bewonersgroepen strijden al tegen de plannen van Ede; Ede Waait Anders, Veenendaal Waait Mee en Tegenwind Ederveen-De Klomp. Zij vinden dat de zoeklocaties van Ede veel te dicht bij woningen zijn en vragen zich af of het college daar rekening houdt met de gezondheid van de mensen.

Ede geeft aan dat de nieuwe normen van het Rijk invloed kunnen hebben op de eerder aangewezen zoekgebieden. ‘Belangrijk daarin is of al meer duidelijkheid wordt gegeven over de door de minister aan de Tweede Kamer toegezegde afstandsnorm. En of dit een ‘harde afstand in meters’ wordt’. Naast de landelijke regels heeft Ede te maken met nieuw inzicht van de provincie Gelderland. ‘We schakelen over op duurzame energie. De urgentie daartoe neemt de laatste tijd alleen maar toe. Tegelijkertijd moeten we ook snel zorgen voor een sterke en weerbare natuur. Niet alles kan overal. Daarom werken we één strategie uit voor windturbines in de zone van 1 tot 8 kilometer rond de Veluwe. Zo scheppen we aan de voorkant de noodzakelijke duidelijkheid voor windinitiatiefnemers, gemeenten én inwoners’, aldus provincie Gelderland.

ZORGVULDIG Dit alles heeft Ede nu doen besluiten de procedure minimaal een half jaar stil te leggen. ‘Het college wil een zorgvuldig proces doorlopen richting de zoekgebieden. Nu duidelijk is geworden dat deze ontwikkelingen een rol kunnen gaan spelen, hebben we net even wat meer tijd nodig. Het college blijft bij haar ambities op het gebied van de energietransitie’’, aldus wethouder energietransitie Arnold Versteeg in Ede. De gemeente kan nu tevens kijken of Liander de opgewekte energie op het net kan aansluiten, de molens financieel nog aantrekkelijk zijn en of de windmolens toekomstige woningbouw in de regio niet in de weg gaan staan.

advertentie
advertentie
Afbeelding
Kinderactiviteiten in Bibliotheek Veenendaal tijdens voorjaarsvakantie 1 uur geleden
Afbeelding
Reizigers waarderen Veenendaalse stations beter dan vorig jaar 6 uur geleden
Afbeelding
'Als de sirene afgaat, hebben we 's avonds Club'95' 9 uur geleden
Afbeelding
Vragen uit Veenendaal aan GGD over mislukken digitaal kinddossier 21 uur geleden
Afbeelding
'Actiegroepen tegen windturbines krijgen adviserende rol bij gemeente Ede' gisteren
Afbeelding
Burgemeester Kats leest voor op basisschool TOV gisteren
Afbeelding
Nieuwe laptops voor drie goede doelen in Veenendaal 2 feb, 12:46