Afbeelding
Pixabay

Verontwaardiging in Veenendaalse raad over Edese windmolens

17 februari 2022 om 12:47 Politiek

VEENENDAAL Gezamenlijke afspraken in de regio over het duurzaam opwekken van energie en dan plots twee zoeklocaties voor windmolens bij Veenendaal. De raadsleden gaven breeduit steun aan het initiatief van Team Veenendaal Waait Mee. Zij heeft inmiddels zo’n 2500 handtekeningen opgehaald tegen de zoeklocatie voor windmolens op grondgebied van Ede tegen de grens van Veenendaal.

door Peter Kuijpers

,,Ede gaat buiten de Regionale Energiestrategie (RES) tien zoeklocaties voor industriële windturbines bespreken. Volgens nieuwe regelgeving mogen windmolens met deze grootte niet zo dicht op woongebieden staan vanwege gezondheidsschade’’, geeft Marian Enkelaar als inspreekster in Veenendaal aan. 

Echter gelden deze nieuwe regels voor clusters van windmolens. De twee turbines op de grens bij Veenendaal staan alleen. Deze vallen dan onder oude regelgeving en mogen tot 300 meter van woningen komen. ,,Onder deze oude bepalingen kan Ede voor deze windmolens een vergunning geven. En is het bijna onmogelijk protest in te dienen. We moeten dan jaren in de gaten houden of Ede een bouwvergunning wil verstrekken.’’

PETITIE De inspreekster noemde verschillende risico’s voor de gezondheid, waaronder geluidsoverlast op dagen dat de turbines draaien. Door windstille dagen krijg je een vertekend beeld: ,,De geluidsnormen lijken dan lager door naar een jaargemiddelde te kijken. En laagfrequent geluid is niet meegenomen. Daarnaast komen door erosie van de wieken giftige stoffen in het milieu.’’ 

We zijn voorstander van windmolens, maar die ga je niet bij de buren op de drempel zetten.

Zij vroeg de raad de petitie, die zo’n 2500 Veenendalers inmiddels hebben getekend, samen met Team Veenendaal Waait Mee in Ede aan te gaan bieden. En aan te dringen molens 8 en 9 bij Veenendaal te schrappen als zoeklocatie. De fracties in Veenendaal gaan graag mee en hadden vooral problemen met deze zoeklocaties, omdat Veenendaal en Ede samen met andere gemeenten gezamenlijk kijken naar het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.

BUREN ,,We zijn niet blij hoe Ede met haar buren omgaat. We zijn voorstander van windmolens, maar die ga je niet bij de buren op de drempel zetten’’, aldus Kees Oskam van GroenLinks. Ook andere partijen voelen zich ongemakkelijk bij dit proces. Samen afspraken maken en dan met andere plannen komen. ,,Dit geeft weinig vertrouwen in de volgende stappen’’, geeft Sietse van der Bij van de SP aan. 

De wethouder wil echter vasthouden aan het regionale overleg: ,,We willen onze relatie met Ede houden en blijven deelnemen aan de RES om te voorkomen dat we straks nergens meer over meepraten’’, aldus wethouder Marco Verloop. Ede had haar plannen beter kunnen communiceren met Veenendaal. De gemeente blijft nu actief informeren naar de voortgang en deelt alles op: www.duurzaamveenendaal.nl, zodat inwoners van de betreffende wijken op de hoogte kunnen blijven.

CONTACT De wethouder gaf verder aan hoe het proces is verlopen. ,,Dertig regio’s moeten straks energie op land gaan opwekken. De RES is bedoeld om krachten te bundelen en is gestoeld op samenwerking en gezamenlijke oplossingen. Hierbij is lokaal beleid ingebracht. Nu wijken deze zoeklocaties af van de RES. Ik ben het eens dat we zo niet met elkaar omgaan en heb contact met Ede gezocht. Zij gaven aan dat dit plan al eerder was vastgesteld.’’ 

Iedere gemeente heeft op zijn eigen grondgebied zeggenschap. De wethouder heeft de raad aangegeven bij iedere gelegenheid het standpunt van Veenendaal in te blijven brengen. Op de vraag wat de raad kan doen, deelde Verloop de opmerking van de inspreekster om steun te geven aan inwoners van Veenendaal door de fracties in Ede te verzoeken de zoeklocaties 9 en 8 bij Veenendaal te schrappen van de zoeklijst.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie