Afbeelding
Veenendaal Waait Mee

College van Veenendaal wil geen Edese windmolens bij de gemeentegrens

31 maart 2022 om 08:00 Politiek

VEENENDAAL Er is vervolgonderzoek gedaan naar geschikte locaties voor windenergie in Ede. Hieruit blijkt dat er 19 geschikte locaties zijn voor windmolens. Hoeveel het er worden, wordt in de komende periode duidelijk. De gemeente Veenendaal wil ruime afstandsnormen tussen deze windmolens en haar woonwijken.

Afgelopen zomer werd een eerste inventarisatie naar geschikte locaties voor windenergie in Ede gedaan. Daar kwamen tien locaties uit waar windmolens eventueel mogelijk zijn. Deze locaties liggen in het zogenaamde Energiecluster A12/A30.

In de afgelopen maanden is vervolgonderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat er in totaal negentien geschikte locaties zijn om windmolens te plaatsen. Dat wil overigens niet zeggen dat er ook daadwerkelijk negentien windmolens geplaatst gaan worden; hoeveel het er wel worden, zal in de komende periode duidelijk worden. Minstens vier van deze zoeklocaties zijn ongunstig gepositioneerd voor vooral Veenendaal-oost.

HET ONDERZOEK Hoe kan het dat er eerst tien zoeklocaties werden gevonden en na een tweede onderzoek men tot negentien mogelijke locaties komt? Daarop geeft de gemeente Ede het volgende antwoord: “In het tweede onderzoek is specifieker gekeken naar afstanden vanaf de mogelijke windmolens tot objecten. Ook is nauwkeuriger nagegaan of en hoe kwetsbaar verschillende objecten zijn. Dit leidt er toe dat voor mogelijke windmolens van 120 meter ashoogte meer zoekgebieden zijn gevonden dan in het eerste onderzoek. Ook blijkt dat voor de hoogst mogelijke windmolen van 160 meter (tiphoogte 240 meter) de meeste zoekgebieden niet geschikt blijken.”

WAT DOET DE GEMEENTE VEENENDAAL Op aandringen van de gemeente Veenendaal vindt communicatie over de plannen van de gemeente Ede plaats in een straal van 2,4 kilometer (berekend op de maximale tiphoogte) rond de zoeklocaties. Daarnaast publiceert de gemeente Veenendaal alle informatie over de ontwikkelingen rond windenergie in Ede op de website www.duurzaamveenendaal.nl, de gemeentepagina in De Rijnpost en de Facebookpagina’s van de betrokken wijkmanagers. Het college van Veenendaal zal een gesprek arrangeren tussen beide colleges.

De gemeente Veenendaal wil ruime afstandsnormen tussen windmolens en (toekomstige) woonwijken om potentiële gezondheidsschade te voorkomen. Bij voorkeur een afstand van tien keer de tiphoogte. Gemeente Veenendaal brengt dit in bij de verschillende overleggen die er zijn met Ede. Ook heeft de gemeente Ede ons laten weten dat in het participatieproces van het energiecluster A12/A30 geen onderscheid wordt gemaakt tussen inwoners van beide gemeenten.

Een groot deel van de Veenendalers heeft een brief gekregen over de uitkomsten van het vervolgonderzoek. 

PROCES EN MEER INFORMATIE Op basis van alle nog uit te voeren onderzoeken neemt de gemeenteraad van Ede naar verwachting begin 2024 het definitieve besluit over waar windmolens komen. In de periode tot 2024 zijn verschillende momenten waarop het geven van een formele reactie of het maken van bezwaar mogelijk is.

Meer informatie over de onderzoeken, een kaart met de locaties, het proces en de planning vind je op deze pagina. Je kunt je hier ook inschrijven voor de nieuwsbrief van de gemeente Ede. Voor meer informatie kun je bellen met het Klant Contactcentrum van Ede op telefoonnummer 14-0318, of stuur je een vraag naar edevoordewind@ede.nl.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie