Afbeelding
Pixabay

Betaald parkeren op zondag voor nu van agenda

17 november 2023 om 18:30 Verkeer en vervoer

VEENENDAAL Het betaald parkeren op zondag en de verlaging van de tarieven van bewonersvergunningen zijn voor nu van de agenda gehaald. De meerderheid van de raad stemde wel in met het doorvoeren van de trendmatige verhoging van de parkeertarieven en het boven trendmatig verhogen van de uur- en dagtarieven voor het terrein Theater/Duivenweide en de parkeergarages Tricotage, Gemeentehuis en Arie van Hensbergen.

door Arjan van den Berg

In eerste instantie werd het hele raadsvoorstel rond de jaarlijkse aanpassing van de parkeertarieven, inclusief de voor veel discussie zorgende voorstellen rond onder andere het betaald parkeren op zondag, door een ordevoorstel van de agenda gehaald. Zoals tijdens de bespreking in de commissie al bleek, vond partijen zoals de ChristenUnie het voorstel nog niet beslisrijp. In een eerder aangenomen motie werd het college opgeroepen om de oplossingen voor de problemen rond de parkeerkosten in kaart te brengen, waarna de fracties het debat konden voeren.

Volgens de fractie leek het er nu op dat het college al voorsorteerde op een oplossing, namelijk het verhogen van de parkeertarieven. In plaats van met het jaarlijks terugkerende gebruikelijke voorstel te komen met trendmatig en boven trendmatig verhogen van de parkeertarieven dat kon worden afgehamerd, kwam het college nu met ‘vergaande beleidsvoorstellen’.

AFWEGING Na het aangenomen ordevoorstel om het van de agenda te halen, kwam de partij met een nieuwe motie. Daarin werd het college opgeroepen om te komen met een nieuw voorstel voor de indexering in december, waarna in een apart voorstel werd gekeken naar de mogelijkheden om de parkeerexploitatie sluitend te krijgen of het verlies te nemen en daarna een goede afweging te kunnen maken, het debat te voeren en een besluit te nemen.

Het CDA, dat de motie steunde, mistte vooral de participatie. Aangezien winkeliers en kerkgangers te maken zouden krijgen met de consequenties, vond de SGP het vreemd dat het college hen niet had gesproken. De VVD vond dat het nu van de agenda afhalen consequenties had voor de inwoner en wilde nu wel het debat voeren. Amenderen was immers ook een optie. Lokaal Veenendaal constateerde dat er al eerder was geconcludeerd dat er geen andere ‘haalbare kaart’ dan dit collegevoorstel. Juist het feit dat betaald parkeren ook op zondag werd voorgesteld, waardoor alle dagen gelijk werden getrokken, maakte dat de partij voor het voorstel had willen stemmen.

MOED EN KEUZES Volgens wethouder Lochtenberg had het college de motie van toen goed uitgevoerd. De pijnlijke en verstrekkende maatregelen die wellicht nodig waren om de parkeerexplotatie sluitend te krijgen waren in kaart gebracht en toegelicht op een beeldvormende avond. Hij vond uitstel ook geen goed idee en vond dat de meest ‘controversiële onderwerpen’ nu goed besproken hadden kunnen worden. ,,Ik heb nooit het signaal gehad dat het proces van de motie verkeerd is uitgevoerd. U ziet een wethouder voor u die zoekende is. Ik weet niet wat u nog meer van me vraagt. In de motie staat geen enkel nieuw idee. Dit is dunnetjes overdoen van wat er al is. Politiek vraagt ook moed en betekent keuzes maken.”

Zelfs als het zou lukken om de parkeerexplotatie sluitend te maken, zouden de kapitaallasten doorlopen. Versneld afschrijven zou in een keer veel geld kosten, de verkoop van garages zou niets opleveren en de hele exploitatie verwerken in de tarieven zou een stijging van 16 procent betekenen. De raad kon ook ten allen tijden besluiten om het verlies te accepteren.

VERVOLGPROCES De raad werd het er wel over eens dat die indexering eigenlijk wel zo snel mogelijk moest worden doorgevoerd. Fractievoorzitter Ronald van der Weerd van ProVeenendaal had daarna ‘erg de behoefte om met een ordevoorstel het stuk op de agenda te zetten’ en de voor discussie zorgende punten te schrappen en daar nu geen debat meer over voeren. Aldus geschiedde. Zowel over het door laten gaan van die indexering als de behoefte om er nu niet meer een debat over te voeren vonden weerklank bij de meerderheid van de raad. Dat punt werd weer uit de motie geschrapt.

Wethouder Lochtenberg bedankte de raad voor het meedenken en de oplossing die er nu even was gevonden. Hij zei toe graag met zijn collega-wethouders en de raadsleden in overleg te willen om een goede duiding te zoeken voor het vervolgproces en te kijken wat reële verwachtingen waren.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie