Afbeelding
Google Streetview

Voorstel nieuw theater Veenendaal aangenomen met kleine meerderheid

26 mei 2023 om 07:56 Politiek

VEENENDAAL Het debat op 20 april over de Uitgangspuntennotitie voor een nieuw theater eindigde als een film met een cliffhanger. 25 mei ging het verder met dezelfde rolbezetting en een plot dat net zomin te voorspellen was. Deel 2. Waar eerder alle partijen, op de SGP na, nog voorstander waren voor een meest luxe variant voor een nieuw theater en er de vorige raadsvergadering al meer kanttekeningen waren geplaatst, werd het nu nog spannender. Na een aantal plotwendingen werd de toekomst van het theater voor nu in het voordeel van het voorstel beslist met twee stemmen verschil.

Voordat de sequel van start ging, diende de SGP tevergeefs nog een verzoek in om de voorzitter te helpen met het ontlasten van de volle agenda door de behandeling van het onderwerp nu te schrappen. Het financiële vooruitzicht was er in de afgelopen weken immers niet beter op geworden en het bouwen van een nieuw theater kon moeilijk prioriteit hebben. Het voorstel voor uitstel werd niet aangenomen. De SP zag dat de tribune vol zat met publiek dat in spanning zat te wachten op het verlossende woord en zag geen heil in verder uitstel. 

NIEUW THEATER

De ChristenUnie begreep het ongemak van de partij, maar wilde net als de andere fracties toch het voorstel in bespreking nemen. De partij bleef bij het voorstel van een kleiner theater waarbij vooral de amateurs hun plek in de spotlights zouden krijgen. D66 bleef net als Groen Links, Lokaal Veenendaal, PvdA en ProVeenendaal een warm pleitbezorger van een luxe versie, maar wilde wel kijken naar het gebruikmaken van cultuurfondsen. Het kritische CDA bleef vinden dat als er een bioscoopfunctie zou komen, die zeker niet met publiek geld moest worden gefinancierd. Het voorstel om het budget op maximaal 30 miljoen euro vast te stellen werd ingetrokken, maar de partij wilde niet verder gaan dan het bedrag dat eerder was vastgesteld, dat rond de 42 miljoen lag.

EXTERNE FINANCIËN

De SP vroeg zich af of die externe financiën dan ook sponsoring door het bedrijfsleven kon betekenen en wilde vooral niet dat dat invloed op de programmering zou betekenen. Over dat laatste was het CDA het eens, maar zag het niet als een probleem als een bedrijf bijvoorbeeld een mooie rij stoelen wilde sponsoren. Mocht het niet lukken om voor de bioscoop een exploitant te vinden, dan zou dat een teken aan de wand zijn. De partij wilde voorkomen dat er cultureel vastgoed leeg zou komen te staan.

De VVD hoopte dat het vaststellen van een maximaal bedrag niet ten koste zou gaan van de kwaliteit als het niet genoeg zou blijken te zijn. Stel dat het voor dat bedrag niet kon: betekende dat dan het einde van het theater? Op die vraag gaf het CDA geen antwoord, omdat de financiële afweging nu nog niet werd gemaakt. De VVD gaf aan zoals altijd voor financieel solide beleid te staan, maar vond ook dat onzekerheid over de toekomst niet synoniem was aan somberheid. Een luxe theater zorgde ook voor meer bedrijvigheid en dus inkomsten in de stad en het was onverantwoord om het theater nog langer in het oude gebouw te laten zitten.

SNOEPWINKEL

De SGP zag een snoepwinkel voor zich waarin andere partijen gretig rondliepen zonder portemonnee. Eigenlijk was het nu zelfs voor een financiële afweging en een integrale benadering al laat en moest er grondig worden heroverwogen. Stelde de partij de vorige vergadering nog voor om, als er dan toch een nieuw theater moest komen, die volledig te laten privatiseren, nu was het voorstel om het af te breken en de grond te herontwikkelen om de gemeente meer financiële middelen te geven.

Als er moest worden bezuinigd omdat het theater er koste wat het kost moesten komen, waarop moest dat dan? Nota bene de SP kreeg de vraag of het theater dan ook boven het sociaal domein ging, waarop voorzitter Jan Breur dat stellig ontkende. Wel liet hij duidelijk weten dat als er bezuinigd moest worden op het theater, dat wat hem betreft zeker niet op het poppodium zou zijn. Hij bleef bij het standpunt dat de parkeergarages uit het voorstel geschrapt konden worden en dat Vlow betrokken zou worden bij het inrichten van de kleine zaal voor een poppodiumfunctie. De partij vond dat financiën een middel en niet een doel zijn en waakte voor een ‘boekhouderssamenleving’ en vond dat mensen en de gemeenschap voorop moesten staan.

HAALBAAR

Wethouder Lochtenberg zegde nogmaals toe te willen kijken naar externe financiering zoals cultuurfondsen en het uitwerken van een scenario waarbij het hele vastgoed in handen van de gemeente was en een waarin een deel in private handen was, zoals de bioscoop. Hij benadrukte dat juist die bioscoop volgens experts rendabel zou zijn. Het poppodium bracht dan weer juist veel kosten met zich mee en als er bezuinigd moest worden, kwam die daar volgens hem als eerste voor in aanmerking. Tenminste, als de Cultuurvisie als uitgangspunt werd genomen, waarin alleen de grote en kleine zaal voor een nieuw theater werden genoemd.

Het voorstel was volgens het college ‘haalbaar’, wat betekende dat het realistisch was om grote producties echt naar Veenendaal te halen en dat amateurkunstenaars ook echt van de kleine zaal gebruik gaan maken. Wat hem betreft, was het ook zeker niet de bedoeling dat bedrijven invloed op de programmering zouden hebben, maar hij had ook bepaald niet de indruk dat er bedrijven waren die dat zouden willen. 

COMMUNICATIE

Het CDA bedankte de wethouder voor de toezeggingen, maar vond de financiële situatie toch dusdanig zorgelijk dat het met enige pijn in het hart tegenstemde. De SP begreep en deelde de worstelingen van andere partijen en vond het theater een dure aangelegenheid, maar wilde toch dat het plan eerst verder uit werd gewerkt om later alsnog te kunnen kijken hoe het er financieel voorstond en gaf het voorstel voor nu de steun. ChristenUnie was niet tegen het theater, alleen wel op deze manier. Dick Both van de SGP betreurde het vooral dat de inhoudelijke en financiële behandeling uit elkaar waren getrokken en vreesde dat er nu enorm veel aandacht aan de communicatie moest worden besteed. ,,Op deze manier kost het drie Rijnposten om uit te leggen wat er gebeurt.”

Uiteindelijk bleek het inhoudelijke voorstel dus een nipte meerderheid te hebben met 17 stemmen voor en 15 tegen. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie