Afbeelding
Rechtspraak

Lachgascilinder als drugsafval inleveren in Veenendaal

21 september 2023 om 19:00 Politiek

VEENENDAAL Lege lachgascilinders zijn tegenwoordig drugsafval en de gemeente wil niet dat dit in de grijze kliko of langs de straat of in het groen terecht komt. In een vuilniswagen kunnen ze bij het persen ontploffen, maar ook wil Veenendaal geen dumping van de cilinders.

door Peter Kuijpers

‘Lachgas is per 1 januari 2023 verboden in Nederland.Wij staan achter het verbod op lachgas en zetten nog steeds voortvarend in op de bestrijding van lachgasgebruik’, laat het college weten. ,,We hebben nu echter een nieuw probleem. Omdat lachgas in de Opiumwet een softdrug is, zijn de lachgascilinders nu plots drugsafval. Terwijl deze voorheen via statiegeld teruggingen naar de leverancier’’, vult wethouder Engbert Stroobosscher aan. De gemeente heeft een schatting gedaan op eerdere ervaringen. ‘In Veenendaal zullen in 2023 ongeveer 5100 lege lachgascilinders worden aangetroffen in de openbare ruimte. Dit is een kostenpost van circa 30.000 euro aan afvoerkosten, plus nog eens de personeelskosten.’

KOSTEN

Het is nog steeds onduidelijk wie hiervoor de rekening moet oppakken, maar Veenendaal wil geen cilinders laten liggen. ‘Deze kosten kunnen in 2023, mede door een financiële meevaller met betrekking tot de reiniging van de openbare ruimte, gedekt worden. Of de begroting ook komende jaren toereikend is om deze kosten te dragen is afhankelijk van de ontwikkeling van het lachgasgebruik en of er oplossingen danwel financiële compensatie vanuit het rijk komt.’ Er is in juli wel een overleg geweest tussen de ministeries van Justitie & Veiligheid, Infrastructuur & Waterstaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de landelijke politie, Vereniging Afvalbedrijven (VA) en NVRD over de problemen rondom lachgascilinders in de afvalketen.

Naast het dumpen van de cilinders zijn er tevens ontploffingen en schade aan vuilniswagens en afvalverbrandingsinstallaties. ,,Zonder persoonlijk letsel tot nu toe dat ik weet’’, geeft de wethouder aan. Bij het samenpersen van afval in een vuilniswagen kan een cilinder ontploffen. Tot nu toe is hierdoor in Nederland al 30 miljoen euro aan schade. ‘Gemeenten en hun publieke bedrijven mogen lege gascilinders opruimen uit de openbare ruimte. Als vervolg hierop hebben BOA’s, politie, beveiligingsbedrijf bedrijventerreinen en wijkservice afspraken gemaakt over melding, onderzoek, opslag, afvoer en administratie binnen Veenendaal.’ De NVRD en VA wilden eind augustus van het rijk een oplossing, maar kreeg deze niet.

INLEVEREN

‘De verenigingen besloten daarom over te gaan op een noodgreep. Lachgascilinders zijn vanaf nu in te leveren bij alle Nederlandse milieustraten en in Veenendaal dus bij het afvalbrengstation aan de Wageningselaan’, laat het college weten. ,,En dit hoeft geen punten op het aantal bezoeken die inwoners jaarlijks gratis mogen doen te kosten’, vindt wethouder Marco Verloop. ACV heeft wel enkele voorwaarden aan het inleveren gesteld. Zij hebben een maximum van 3 lachgascilinders per bezoek en dit kan nog steeds alleen na het maken van een reservering van een bezoektijd aan het afvalbrengstation. Zij zal geen afvalpunt rekenen, net als bij gasflessen, brandblussers en klein chemisch afval.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie