Afbeelding
Fotostudio7

Beslissingen over huishoudboekje van Veenendaal pas later dan voorzien

23 mei 2023 om 08:02 Politiek

VEENENDAAL Het maken van beslissingen over het huishoudboekje van de gemeente kan dit jaar pas later dan voorzien. In een verkiezingsjaar komt Veenendaal met een Kaderbrief in het voorjaar, zodat de nieuwe gemeenteraad in het najaar kan kiezen hoe zij het geld wil gaan besteden. Dit jaar zal dit opnieuw gebeuren.

Het college laat weten dat zij niet voldoende informatie heeft om nu al een kadernota bij de politieke partijen aan te leveren. Deze nemen op basis van de hoeveelheid geld die Veenendaal verwacht met deze nota beslissingen over de besteding voor volgend jaar. ,,Anders dan gebruikelijk in voorgaande jaren had het kabinet eind maart nog geen duidelijkheid gegeven over diverse onderdelen van het gemeentefonds. Waardoor de structurele inkomsten van onze gemeente erg onduidelijk zijn”, laten burgemeester en wethouders de raad weten. Zij besprak eerder al met de politiek dat Veenendaal tekorten in haar huishoudboekje verwacht voor de komende jaren.

GEVOLGEN

Het kabinet heeft in de nieuwe voorjaarsnota wel maatregelen aangekondigd met een positieve invloed op het gemeentefonds, waaruit Veenendaal ook het grootste deel van haar inkomsten krijgt. ,,De details van deze maatregelen zijn echter nog niet geheel duidelijk en ook de exacte effecten op de uitkering uit het gemeentefonds voor onze gemeente zijn nog niet helder. Naar het oordeel van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is er na de voorstellen in de voorjaarsrapportage nog steeds sprake van een tekort in het gemeentefonds van circa twee miljard euro.” De financiële gevolgen voor Veenendaal zijn ook nog niet uitgewerkt en toegelicht.

VERSCHUIVEN

Deze financiële doorkijk verwacht het college pas in juni. Zij denkt dan iets meer duidelijkheid over de omvang van het gemeentefonds op lange termijn te hebben. Veenendaal moet echter wel een afweging maken over haar inkomsten tegen de uitgaven. ,,Nu het kabinet pas recent de plannen voor het gemeentefonds bekend heeft gemaakt, de vertaling hiervan op zich laat wachten en de VNG nog in gesprek wil met het kabinet, ziet het college zich genoodzaakt dit jaar een kaderbrief uit te brengen. En het debat en de besluitvorming over de financiën van onze gemeente te verschuiven naar de behandeling van de begroting 2024 later dit jaar.” 

CIJFERS

De mogelijkheid dit te doen was eerder dit jaar al eens geopperd en gezien de ontwikkelingen hebben burgemeester en wethouders nu hiertoe besloten. ,,In de kaderbrief zal het college de financiële uitgangspunten voor de begroting 2024 en de meerjarenbegroting schetsen. Ook benoemt het college meerdere mogelijke maatregelen die bij kunnen dragen aan het vergroten van onze financiële ruimte de komende jaren. Deze maatregelen kunnen de komende maanden in aanloop naar de begroting 2024 nader worden uitgewerkt.” 

Zij wacht de meest recente cijfers over de inkomsten voor Veenendaal af en deelt deze zo spoedig mogelijk met de lokale politiek.

Peter Kuijpers
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie