Afbeelding
Pixabay

Veenendaal komt met een herziening op de parkeernormen

20 maart 2023 om 20:52 Politiek

VEENENDAAL Een herziening in de notitie parkeernormen Veenendaal 2020 is nodig om aan te sluiten bij de realiteit. De gemeente heeft eerder rekenmodellen gebruikt, maar zag dat dit niet altijd past bij de werkelijkheid. Zo staan er niet altijd auto’s in garages, staan er hele auto’s bij appartementen en komen sommige bezoekers op de fiets en die willen ze ook parkeren.

De gemeente ziet dat meer bouwen makkelijker is met een andere parkeernorm. ‘Met de notitie parkeernormen wordt een bijdrage geleverd aan de ambities van de Omgevingsvisie Veenendaal 2030. Door een lagere parkeernorm voor auto’s, het vastleggen van fietsparkeernormen en de optie om met een mobiliteitsplan gemotiveerd een reductie te verdienen op de parkeereis, komen ruimtelijke ontwikkelingen beter van de grond. Niet alleen wordt er meer ruimte voor woningen gerealiseerd in het centrum en nabij de stations. Er wordt ook een bijdrage geleverd aan een gezond, duurzaam en veilig Veenendaal’, meent de gemeente.

ONTMOEDIGEN

,,Voor fietsparkeren hadden we 15 procent opgenomen, maar een ontwikkelaar moet bij een bouwplan al rekening houden met het stallen van fietsen. Daarom voegen we deze 15 procent toe aan de 25 procent die we al willen voor deelauto’s. Deze komt dan op 40 procent en de eerste wijk gaat al met dit initiatief starten’’, meldt wethouder Engbert Stroobosscher met enige vreugde. 

Doordat mensen in een buurt samen een auto gebruiken, scheelt dit ook in de parkeerbehoefte in een wijk. Veenendaal ziet met de aanpassingen meer ruimte ontstaan in onder andere het Franse Gat voor woningen en openbaar groen. Daarnaast moet het ontbreken van parkeerruimte bewoners ontmoedigen telkens een auto te willen gebruiken.

BENUTTEN

‘Plannen als Stationskwartier, ‘t Goeie Spoor en Lindewijck verleiden de nieuwe bewoners door de ligging nabij station Veenendaal Centrum, het kernwinkelgebied en goede fietsparkeervoorzieningen om eerder de fiets te pakken of met het openbaar vervoer te reizen.’ Maar de echte effecten zijn nog niet bekend. ,,Het gaat nu om enkele aanpassingen. Een andere evaluatie moet nog volgen, wanneer de parkeernormen zijn toegepast bij deze nieuwe projecten. Dan kunnen we zien of deze werken’’, stelt de wethouder. ,,We willen wel het Beter Benutten principe meer mee laten wegen in de parkeernormen. Door parkeren te delen tussen bezoekers die deze plek overdag gebruiken en de bewoners die deze ‘s avonds benutten wanneer zij weer thuis zijn.’’

GARAGE

Dan zijn er minder parkeerplaatsen nodig. ,,Daarnaast hebben we een aanpassing gemaakt bij het parkeren op eigen terrein. We merken dat er veel mensen zijn die de garage niet voor de auto gebruiken. Deze komt dan of op de oprit of alsnog op straat te staan. Dus een garage tellen we niet meer mee als parkeerplek. Een andere aanpassing is dat we een plek bij een appartement telden als 0,9 parkeerplaats. Je zet daar echter één auto neer, dus hebben we in de berekeningen bij de parkeernormen nu ook één volledige parkeerplaats opgenomen’’, besluit de wethouder. Het parkeren van fietsen is aangescherpt. Ook voor bezoekers is nu rekening gehouden dat deze met de fiets kunnen komen en dat er voor hen ook een plek om te parkeren moet zijn.

Peter Kuijpers
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie