Een visualisatie van het betreffende project.
Een visualisatie van het betreffende project. ROQ Vastgoed

Opnieuw inspraak over hoogbouw en opnieuw onvrede over participatie

15 maart 2023 om 13:17 Politiek

VEENENDAAL Het CDA vindt dat de gemeente meer moet kijken naar het gevoel dat mensen ervaren bij participatie. ChristenUnie en ProVeenendaal sporen het college aan nog meer betrokken te zijn bij nieuwe bouwplannen waar omwonenden mee te maken krijgen. De partijen reageerden hiermee op weer een inspraak over een hoogbouw in Veenendaal.

Ditmaal was het Laura van Manen die namens buurtbewoners van ‘t Goeie Spoor haar verhaal deed over nieuwe appartementen die langs de spoorlijn moeten komen. Zij maakte wel duidelijk dat de buurt op zich niets heeft tegen bebouwing in het verlengde van het stationsgebouw en de appartementen daarnaast. Met groene gevels denken zij dat het een beter uitzicht geeft dan kijken naar het spoor. De wijze waarop de ontwikkelaar de laatste maal ruimte gaf voor inspraak stuit de omwonenden echter tegen de borst. De tegenstanders wisten 167 handtekeningen op te halen tegen de plannen, maar geven aan geen reactie te krijgen van de ontwikkelaar.

NIET SERIEUS

,,Is participatie puur een pro forma iets? Wij voelen ons namelijk niet heel serieus genomen worden. Maar we hebben ook niet het idee dat participatie heel serieus genomen wordt.’’ Dit omdat de omwonenden volgens de inspreekster maar op onderdelen mochten participeren. Voor de buurt speelt parkeren een belangrijke rol, naast de hoogte waar zij liever vier lagen ziet in plaats van tien en zeven hoog op de hoeken en daartussen een trapsgewijze hoogte. Het plan telt ongeveer 114 woningen en minimaal 59 parkeerplaatsen op eigen terrein. Maar de inspreekster stelt dat het wel om duurdere appartementen gaat en denkt dat het een illusie is dat deze nieuwe bewoners allemaal met de trein gaan.

PARKEREN

,,De prijs ligt dermate hoog, dat trekt geen studenten aan. Het zijn geen goedkope woningen en wij verwachten dat mensen op de doorlopende weg als de wijk daar tegenover hun auto parkeren. Dat zien we als wijk echt niet zitten. Als wijk willen we graag een leuk plan en we vragen van de raad duidelijkheid.’’ Het opgeven van de groene lobben langs het spoor om daarin met groenparkeren een oplossing te maken hebben de omwonenden geen vertrouwen in. Omdat er steeds opnieuw andere plannen kwamen heeft de buurt het idee dat zij telkens over een nieuw project spreken. Het trapsgewijs bouwen met dakterrassen en groene gevels zien zij wel zitten. Maar door de hoogte van het gebouw komen er teveel woningen met te weinig parkeerplekken.

BELANGEN

Wethouder Engbert Stroobosscher geeft echter aan dat er al aanpassingen zijn gedaan, waarvan Veenendaal denkt dat dit meer in de wijk past. De raad heeft hier de kaders voor vastgesteld en het gaat nu om een uitwerking. Roelof Mulder van de ChristenUnie sprak mede namens ProVeenendaal uit dat de gemeente lerende en zoekende is: ,,Zowel bij ‘t Goeie Spoor als het project De Meesters aan de Schoolstraat en ook andere projecten in het Franse Gat verloopt het participatieproces op een manier die omwonenden frustreert. Ingekomen brieven zijn levende bewijzen van het feit dat inwoners heel veel moeite hebben met de manier waarop op dit moment participatie plaatsvindt.’’ Vooral vanwege de verschillende belangen van de omwonenden en een ontwikkelaar.

ACTIEVE ROL

Hij vroeg dan ook of de gemeente tevens in lopende projecten een actieve rol kan nemen om te voorkomen dat straks projecten over moeten, omdat de participatie niet goed is verlopen. Ook Mark Ruitenbeek van het CDA wilde weten welke normen het college hanteert om te beslissen of een ontwikkeling door kan gaan. ,,Het probleem zit hem in de inhoudelijk inbreng van inwoners en of daar op een redelijke manier mee wordt omgegaan. Zoals ik het beluister lijkt het wel alsof we geen gevoel hebben hoe wij daar mee omgaan. Ik zou heel graag van de gemeente horen hoe zij met dergelijke kritische geluiden omgaat en de inhoudelijke afhandeling.’’ Wethouder Stroobosscher meent dat de ontwikkelaars zich maximaal inzetten.

HANDLEIDING

Ook de PvdA en SP zien graag een meer actieve rol vanuit de gemeente. De wethouder geeft aan dat binnen de kaders die zijn gesteld de participatie wel goed verloopt. Of dit beter kan, dat is wel iets waar Veenendaal mee bezig is. Het is echter aan de ontwikkelaar om te participeren. Daarin volgt de gemeente al de geest van de nieuwe Omgevingswet. Het college sluit de ogen niet voor wat gaande is, maar ziet wel dat er voor iedereen nog wat te leren valt. Daarom wil Veenendaal komen met een duidelijke handleiding. Dan weten ontwikkelaars wat de gemeente van hen verwacht en inwoners weten dit dan ook van een bouwer. Door vanaf 6 april te gaan werken met een Omgevingstafel denkt Stroobosscher dat er al meer informatie duidelijker zal zijn.

OVERLEG

Hij herhaalde dat de gemeenteraad de kaders heeft gesteld en dat met overleg soms minder dan de maximale hoogte zal worden gebouwd. Tevens is het college niet ongevoelig voor de opmerkingen over het parkeren bij ‘t Goeie Spoor. Voor het parkeren wil het college een groen gebied inrichten als parkeerruimte met betongrastegels. ,,Als blijkt dat hier met parkeren niet wordt uitgekomen. Dan hebben wij nog ruimte om dit uit te breiden. Wanneer we dat aan de voorkant doen, organiseren we niet de transitie om zoveel mogelijk de fiets, het openbaar vervoer te pakken of te lopen. Dat men wat minder de auto gaat gebruiken’’, aldus de wethouder. Roelof Mulder is wel blij dat er een heldere procedure komt over het voeren van participatie.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie