Afbeelding
Pixabay

Veenendaal verwacht anderhalf miljoen euro tekort te komen op jeugdzorg

2 april 2024 om 07:17 Politiek

VEENENDAAL Een besparing op de kosten in de jeugdzorg ziet de gemeente de komende periode niet haalbaar. Veenendaal verwacht zelfs meer geld nodig te hebben, terwijl het rijk al heeft besloten een lagere bijdrage te geven. Bij de hervormingsagenda, die vorig jaar is gesloten, is afgesproken een commissie in te stellen die uiteindelijk moet aantonen of gemeenten met minder geld goede jeugdzorg kunnen bieden.

door Peter Kuijpers

,,Het gebruik van jeugdzorg is landelijk toegenomen de afgelopen jaren. Zowel in aantallen jeugdigen die instromen, als de duur van het jeugdzorgtraject, als het aantal uren per periode van het traject. Er zijn door de jaren heen vaak meerdere jeugdzorgaanbieders betrokken per jeugdige en uitstroom met verblijf is lastig. Bijvoorbeeld doordat er geen woningen beschikbaar zijn. Hiermee is het ook een breder vraagstuk dan enkel jeugdzorg”, schetst het college. ,,Dit landelijke probleem zien we ook terug in Veenendaal. Er staat een enorme druk op het stelsel en op de continuïteit van zorg voor jeugdigen en hun verzorgers.”

Er staat een enorme druk op het stelsel en op de continuïteit van zorg voor jeugdigen en hun verzorgers

VERBETEREN

De gemeenten kregen in 2015 de opdracht van het rijk om de jeugdzorg te gaan uitvoeren. Het lokaal oppakken zou ook een besparing moeten geven. ,,Tot op heden heeft dit niet het gewenste effect. De Hervormingsagenda bevat een pakket aan afspraken tussen gemeenten, zorgprofessionals, cliëntorganisaties, zorgaanbieders en het Rijk om de jeugdhulpverlening kwalitatief te verbeteren en het stelsel financieel houdbaar te maken. Er komt een voorstel voor een wijziging van de Jeugdwet, waardoor duidelijker wordt waarvoor kinderen en ouders hulp kunnen krijgen. Gemeenten moeten op regionale schaal specialistische zorg gaan inkopen.” 

BESPARING

Dit moet de beschikbaarheid en continuïteit van de zorg beter waarborgen. Onder andere met minder administratie, zodat professionals meer tijd hebben om jeugdigen als ouders en verzorgers te helpen. ,,Het Rijk is verantwoordelijk voor onder andere het aanpassen van de Jeugdwet, de gemeenten zijn dan verantwoordelijk voor het aanpassen van de lokale verordening. Veenendaal werkt in de regio Foodvalley samen aan de inkoop en organisatie van de jeugdzorg”, vervolgen burgemeester en wethouders. 

Landelijk was met de verplaatsing van de jeugdzorg naar gemeenten een besparing van 1 miljard berekend, maar dit is waarschijnlijk maar 650 miljoen euro.

Al met al is het wel onzeker of de besparing voor Veenendaal gerealiseerd gaat worden

KOSTEN

Een deskundigencommissie moet gaan beoordelen of gemeenten voldoende inspanning hebben geleverd om de besparing te behalen. ,,Het Rijk heeft een besparingspotentieel benoemd per gemeente per maatregel. Voor Veenendaal is dat 4,1 miljoen euro in totaal. Al met al is het wel onzeker of de besparing voor Veenendaal gerealiseerd gaat worden. Als we naar de ontwikkelingen op de kosten van jeugdzorg voor Veenendaal kijken zien we dat op basis van de voorlopige cijfers over 2023 we uitkomen op een bedrag van 26,34 miljoen aan zorgkosten.” Het Rijk ging in haar bijdrage over vorig jaar uit van 24,95 miljoen euro voor Veenendaal.

MAATREGELEN

,,Voor 2024 moet rekening gehouden worden met een bedrag voor jeugdzorg van 29,36 miljoen. De invloed die we als organisatie hebben op de stijging van deze kosten is beperkt. We zijn gehouden aan de regels en opdrachten die het Rijk ons oplegt’, aldus het college. Veenendaal kijkt lokaal al voortdurend met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) naar de inzet van hulp. ,,Bijvoorbeeld met onderwijs over jeugdzorg in de klas of het geven van ruimte aan het CJG om zelf meer ondersteuning te bieden.” En ook binnen jeugdzorgregio Foodvalley zijn al maatregelen genomen na gesprekken met jeugdzorgaanbieders.

De ervaring is inmiddels dat de ontwikkeling van de kosten voor jeugdzorg lastig terug te dringen is

INSPANNINGEN

De gemeente verwacht 8 ton minder nodig te hebben voor residentiële jeugdzorg. Zij heeft een kleinere groep in verblijfszorg, maar er zijn enkele zeer intensieve casussen die meer geld kosten. ,,De ervaring is inmiddels dat de ontwikkeling van de kosten voor jeugdzorg lastig terug te dringen is. Alles wat binnen de regelgeving mogelijk is, zetten we waar mogelijk in om de kosten beheersbaar te houden. De komende periode wordt verder in beeld gebracht welke inspanningen er al zijn gedaan’’, besluit het college. 

De lokale politiek zal een werkbezoek brengen aan het CJG en hoort later dit jaar meer over de verwachte kosten van jeugdzorg voor Veenendaal.

Peter Kuijpers
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie