Afbeelding
Pixabay

Gemeente Veenendaal overweegt extra geld voor nieuwe school

8 februari 2024 om 19:48 Onderwijs

VEENENDAAL Voor het nog beter kunnen regelen van de temperatuur in het nieuwe Integraal Kindcentrum (IKC) Franse Gat stelt het college voor extra geld beschikbaar te stellen. De kosten van het nieuwe gebouw, voor onder andere twee scholen, zijn al gestegen door stijgende prijzen. Een aanvullend budget is nodig voor een betere klimaatbeheersing in de klas.

door Peter Kuijpers

,,De gemeente realiseert in samenwerking met de schoolbesturen CPOV en Gave een duurzaam en circulair IKC Franse Gat. De schoolbesturen hechten veel waarde aan een goede temperatuurbeheersing, bovenop de afspraken die in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2020 zijn gemaakt. Normaal zijn dit keuzes die binnen het budget kunnen worden gemaakt. Maar door de sterke stijging van de prijzen sinds de start van het project is het nu alleen mogelijk sober en doelmatig te bouwen. Om toch enige ruimte te bieden voor extra kwaliteit wordt nu een extra bedrag beschikbaar gesteld’’, aldus burgemeester en wethouders.

KWALITEIT ,,Het budget voor het IKC Franse Gat is in 2021 al vastgesteld op 7,3 miljoen en hier hebben we in 2022 al twee ton aan toegevoegd, omdat we een stijging zagen in de bouwkosten. Het budget staat nu echter op gespannen voet met het idee de school sober maar doelmatig in te richten’’, verduidelijkt wethouder Dylan Lochtenberg. De gemeente en scholen willen echter toch de gemeenteraad extra geld vragen, omdat zij hiermee tijdens de bouw in een betere kwaliteit kunnen investeren. Er is binnen het bouwproject al zoveel mogelijk bezuinigd, maar toch is nog een bijdrage nodig voor een wenselijke en noodzakelijke aanpassing.

FRISSE SCHOOL ,,De extra 120.000 euro is om de afweging te kunnen maken voor de kwaliteit van het gebouw en de onderwijskwaliteit. Hierbij met name rondom de ‘Frisse school’. Een afstemming van de buiten- en binnentemperatuur die belangrijk is voor de concentratie van kinderen in de klas en ook de hoeveelheid CO2 in de school. We willen met het extra geld mogelijk maken dat we bij het regelen van de temperatuur in plaats van niveau C, dat staat voor voldoende, te kunnen kiezen voor een niveau B. Dat is goed’’, besluit de wethouder. Deze ambitie is volgens het college en de scholen een toegevoegde waarde voor het gebouw en de gebruikers.

KLIMAAT ,,Door de schoolbesturen is aangegeven dat zij, gelet op de ontwikkeling van het klimaat, veel belang hechten aan een betere temperatuurbeheersing in het gebouw. Door nu extra beperkt budget beschikbaar te stellen, blijft het mogelijk om beperkt ruimte te vinden voor extra kwaliteit. De bouw vordert gestaag en nu moeten keuzes worden gemaakt in de ambities die gerealiseerd kunnen worden. De keuze voor de installatie moet nu worden gemaakt, zodat de oplevering van het IKC in het najaar 2024 realistisch blijft’’, stelt de gemeente. De raad gaat echter over het budget en zal goedkeuring moeten geven voor de extra 120.000 euro.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie