Afbeelding
Pixabay

Teleurstelling bij ProVeenendaal

18 september 2023 om 13:00 Nieuwbouw

VEENENDAAL ProVeenendaal gaf voor de zomervakantie aan teleurgesteld te zijn dat Veenvesters niet doet wat de gemeenteraad wil. De partij kreeg steun van de meerderheid van de raad bij haar voorstel (amendement) om bij een eventuele nieuwbouw aan de Westersingel 25 procent van de nieuwe woningen voor jongeren te laten bestemmen.

door Peter Kuijpers

Veenvesters liet echter weten dat zij hier niet aan kan voldoen bij dit project. ,,Wij vinden de stelling van Veenvesters dat het amendement niet kan, te kort door de bocht. Door aan te geven dat Veenvesters vast wil houden aan eerdere afspraken en in de toekomst niet steeds aangepaste voorstellen wil verwerken, lijkt het erop dat hier sprake is van onwil. Daarnaast kan het niet zo zijn dat een raadsbesluit zonder meer niet uitgevoerd gaat worden’’, meent Iris van de Laar van ProVeenendaal. De fractie is blij dat haar andere voorstel, om meer woningen te kunnen realiseren aan de Westersingel, wel is opgepakt.

VRAGEN ProVeenendaal bleef zitten met vragen en heeft deze bij burgemeester en wethouders neergelegd om te horen waarom Veenvesters de beslissing van de raad niet uit wil voeren: ,,Al met al stemt de gang van zaken ProVeenendaal teleur en zouden wij graag zien dat het amendement daadwerkelijk uitgevoerd wordt. En dat alles er aan gedaan wordt om dat tot een gezamenlijk succes te maken.’’ Het college geeft aan dat de raad strengere eisen heeft gesteld dan wat zij eerder had opgenomen in de Woonvisie: ,,Veenvesters heeft onderzocht wat de mogelijkheden zijn en is tot de conclusie gekomen dat het woningbouwprogramma niet volledig uitvoerbaar is.’’

AFSPRAKEN Veenendaal heeft al afspraken gemaakt met de woningcorporatie over de enorme vernieuwingsopgave in het Franse Gat. Veenvesters zal in 15 jaar 1100 sociale huurwoningen renoveren of vervangen door nieuwbouw en er komen extra woningen. Hierbij zijn al afspraken gemaakt over de verdeling van de type huur: sociaal, middelduur en de duurdere vrije sector. De woningen aan de Westersingel 37-59II zijn een onderdeel van de gemaakte afspraken in het deelplan Rand. ,,Uit de resultaten van de onderzoeken bleek dat renoveren duurder uitvalt dan verwacht en dat sloop en nieuwbouw wellicht een betere optie is.’’

WERKBAAR De woningcorporatie grijpt de mogelijkheid voor een extra bouwlaag aan: ,,Veenvesters onderbouwt dat 6 bouwlagen ruimtelijk gezien het maximale haalbare is. In totaal worden er 28 woningen meer teruggebouwd dan er nu staan. Het door Veenvesters voorgesteld programma van 32 sociale huurwoningen en 32 middeldure huurwoningen past binnen de gemaakte afspraken voor het Franse Gat.’’ Specifiek 25 procent bouwen voor jongeren op een deelproject is voor Veenvesters een moeilijk werkbare situatie. ,,En in dit geval ook een onmogelijke opgave.’’ Een bouwplan is er nog niet en de financiering is nog niet doorgerekend voor de middenhuur.

TOELICHTING Dit is voor corporaties steeds moeilijker en duurder. ,,Dit leidt tot veel variabelen en onzekerheden in de berekeningen.’’ En een deel van deze woningen moet het project bekostigen. ProVeenendaal had om een uitgebreide financiële toelichting gevraagd en Veenvesters wil de raad hier meer over vertellen. ,,Veenvesters geeft aan dat het niet wenselijk is om gedetailleerde financiële berekeningen te verstrekken op projectniveau. Het is niet wenselijk om dit in de openbaarheid te brengen in verband met de aanbestedingsgevoeligheid van deze informatie’’, besluit het college. Veenvesters zal de politiek tijdens een informatieavond verdere uitleg geven.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie