Afbeelding
Sander van Snippenberg

Veenendaal moet pas op de plaats maken: volgend jaar pas een Vereveningsfonds

4 juni 2023 om 12:30 Nieuwbouw

VEENENDAAL Een vereveningsfonds om bij te dragen aan sociale woningbouw op een andere locatie moet wachten tot de Omgevingswet ingaat. Wel zijn ontwikkelaars en Veenvesters met elkaar in gesprek geweest over de meerwaarde van dit fonds. De gemeente had graag al gestart, maar moet nu wachten tot begin volgend jaar voor zij wettelijk deze regels kan invoeren.

Veenendaal heeft vorig jaar zomer al haar Woonvisie 2022-2025 vastgesteld, waarin de politiek heeft opgenomen dat zij een Vereveningsfonds voor de bouw van sociale woningen wil hebben. Zij ziet dat er op de ene locatie wel sociale woningbouw kan plaatsvinden en op een andere niet. ‘Door de inzet van het fonds worden beide plekken onderling financieel verevend, waardoor er per saldo toch voldoende woningen worden gerealiseerd. Het grote voordeel hierbij is dat de corporatie volledige sociale complexen kan overnemen, in plaats van gedeelten van complexen’, stelt het college. Door een deel van de opbrengst van duurdere woningen in het fonds te storten, kan dit geld bijdragen aan de bouw van sociale woningen op een andere plek.

IEDEREEN ZIET DE MEERWAARDE

Veenendaal wil met deze werkwijze voldoende sociale woningen houden. En dat er bij nieuwbouw tevens een percentage sociale woningen bij zal komen. Niet iedere ontwikkelaar wil deze zelf beheren, maar dit past wel bij een woningcorporatie. ‘In de laatste maanden van 2022 zijn er onder begeleiding drie bijeenkomsten geweest met corporatie Veenvesters en vrijwel alle in Veenendaal actieve ontwikkelaars. Tijdens deze prettige overleggen is duidelijk geworden hoe een dergelijk fonds eruit moet komen te zien. Er is overeenstemming bereikt over de voorwaarden en iedereen ziet de mogelijke meerwaarde van het fonds.’ Het college benadrukt dat deze alleen bedoeld is voor nieuwbouwwoningen.

VOORBEREIDING VOOR START IN 2024

Hoewel de raad het vereveningsfonds in haar Woonvisie heeft opgenomen, is het instellen ervan niet mogelijk op een gemeentelijke beslissing. ‘De juridische grondslag voor een dergelijk fonds is beoordeeld door juristen. Hieruit blijkt dat een dergelijk fonds juridisch gezien pas kan worden ingezet, zodra de Omgevingswet per 1 januari 2024 van kracht wordt. Pas bij de inzet van het programma Kostenverhaal onder de Omgevingswet is er een grondslag om het fonds daadwerkelijk in te zetten. De Woonvisie is hiervoor dus niet voldoende’, besluit het college. 

Zij wil wel de voorbereidingen doen om vanaf begin volgend jaar direct te starten. Eind dit jaar zullen burgemeester en wethouders de raad een verordening voorstellen voor het vereveningsfonds.

door Peter Kuijpers

Peter Kuijpers
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie