Afbeelding
Gemeente Veenendaal

Nieuw voorstel Veenvesters voor appartementencomplex aan de Westersingel

12 juli 2023 om 12:47 Politiek

VEENENDAAL Woningcorporatie Veenvesters vraagt de gemeente aan welke eisen Veenendaal vasthoudt voor eventuele nieuwbouw aan de Westersingel. Met alle punten die de politiek zou willen, kan Veenvesters niet verder met haar oorspronkelijke idee voor mogelijk een nieuw appartementencomplex. Acht in plaats van vijf verdiepingen is om verschillende redenen niet haalbaar. Veenvesters stelt zes bouwlagen voor en een combinatie van sociale en middenhuur.

door Peter Kuijpers

De woningcorporatie heeft met stedenbouwkundig bureau Inbo eerst gekeken of zij in plaats van vijf toch zes verdiepingen hoog zou kunnen bouwen. De gezamenlijke conclusie, van Veenvesters, Inbo en betrokken ambtenaren, is dat het ruimtelijk gezien mogelijk lijkt om te bouwen in zes bouwlagen met behoud van bomen en groen. ,,Dit is een mooie kans om extra woningen te bouwen”, vindt Veenvesters. ,,Het eerdere plan ging uit van een uitbreiding van 36 bestaande woningen naar 54 nieuwe en het gewijzigde plan komt uit op 64 nieuwe woningen. Kortom: een mooie kans op uitbreiding met duurzame en toekomstbestendige woningen en die kans grijpen we graag aan.”

HOOGTE

Nog meer verdiepingen realiseren past niet bij de andere gebouwen in de omgeving en dan komen op de begane grond alleen bergingen. Dit is niet gewenst voor de leefbaarheid en voor het extra parkeren moeten waardevolle bomen en groen verdwijnen. ,,Een hoger gebouw heeft ook echt impact op de woningen die hier achter liggen. Je zit dan met meer schaduw in de tuin en ik wil ook opkomen voor de mensen die daar wonen. Zij hebben eerder niet gereageerd, maar bij nog meer verdiepingen zou er voor hen veel veranderen’’, geeft wethouder Engbert Stroobosscher aan. Ook Veenvesters verwacht weerstand van omwonenden bij meer dan zes verdiepingen.

GROEN

De gemeenteraad had gevraagd om biodiverse en gevarieerde klimplantengevels. Dit moet zoveel mogelijk extra groen opleveren. Veenvesters vindt ook het groen belangrijk en vraagt de gemeente allereerst ruimte te geven in het aanpassen van fiets- en autoparkeren om groen niet ten koste te laten gaan van de extra plekken voor auto’s. Daarnaast kijkt zij naar de klimplantengevels. ,,Ondanks het feit dat er maatwerkafspraken in het kader van de omgevingsvisie zijn gemaakt, is Veenvesters bereid om aanvullend hierop te onderzoeken of we hieraan kunnen voldoen. Dit in relatie tot de nog te kiezen bouwmethode en kosten van zowel realisatie als onderhoud en beheer.”

DOELGROEP

Bij het bouwen van extra woningen zag de politiek de mogelijkheid dit te doen voor een lage huur en de doelgroep van 18 tot circa 25 jaar. ,,De bijgestelde programmatische kaders zijn zeer gedetailleerd wat betreft doelgroepen en huurprijzen. En hierdoor beperkend, waardoor het financieel rendement extra negatief is. Wij zijn voornemens om de helft van de woningen te realiseren in de sociale huur en de andere in de betaalbare middenhuur. We onderzoeken nog in hoeverre binnen die sociale huur ruimte is voor differentiatie in huurprijs. Uitgangspunt is altijd de huren zo laag mogelijk te houden en voor een zo breed mogelijke doelgroep”, stelt de corporatie.

BESTEMMINGSPLAN

De combinatie van sociale huur en middenhuur levert al wel doorstroommogelijkheden op. ,,Er is in Veenendaal een tekort aan middenhuur en de realisatie van 32 appartementen in het middensegment zien we al een welkome aanvulling op de woningvoorraad”, besluit Veenvesters. Zij kan niet geheel aan alle punten van de politiek voldoen, maar burgemeester en wethouders willen de raad daar later verder over informeren. Dit gebeurt na het opstellen van een ontwerp bestemmingsplan. Veenvesters wil de laatste aanpassingen na de zomer eerst met bewoners van de huidige appartementen en omwonenden gaan bespreken.

Peter Kuijpers
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie