Links Harry Vinke, midden Ron van Effrink en rechts Albert van Laar.
Links Harry Vinke, midden Ron van Effrink en rechts Albert van Laar. Co Keulstra

Eigen moestuin voor de voedselbank: ‘We willen er zijn voor mensen die het zelf niet redden’

26 mei 2023 om 07:30 Natuur en milieu Tips van de redactie

VEENENDAAL Sinds eind 2013 verleent Stichting Missie0318 noodhulp via een voedsel- en kledingbank aan mensen die onder de armoedegrens leven. Begin 2017 zijn ze gestart met een nieuw initiatief: Stadsakkers, een eigen moestuin voor de voedselbank.

Stichting Missie0318 richt zich op het bieden van praktische hulp aan inwoners van Veenendaal, voor wie geen standaard hulp beschikbaar of toereikend is. In juni 2016 is de Soepfiets van start gegaan waarmee zij dak- en thuislozen proberen te bereiken met een kop soep, een broodje en een praatje. En in 2017 dus het project Stadsakkers.

DUURZAME VERSE GROENTEN 

Stadsakkers Veenendaal produceert met hulp van zo’n tachtig vrijwilligers duurzame verse groenten voor mensen die het financieel even niet redden en noodgedwongen gebruik maken van de voedselbank. De doelstellingen zijn: 1. Bijdragen aan armoedebestrijding in Veenendaal en in de regio door verse groenten en vers fruit gratis ter beschikking te stellen aan iedereen die tot de doelgroep behoort; 2. Hulp bij het vinden van perspectief voor werk in onze maatschappij door ruimte te bieden aan mensen vanaf 15 jaar, die onderweg zijn, voor het eerst of opnieuw naar een werkplek; 3. Sociale activering en het vinden van zingeving door activiteiten te ontplooien voor mensen vanaf 15 jaar uit allerlei groepen uit onze samenleving, om zinvol bezig te zijn en elkaar te ontmoeten; 4. Maatschappelijke bewustwording bevorderen door bedrijven en scholen in contact te brengen met het werk van Missie0318 in het algemeen en met de Stadsakkers in het bijzonder.

VRIJWILLIGERS

Coördinator Harry Vinke vertelt dat de Stadsakkers sinds 2022 op de huidige locatie, Dragonderweg 1, voor minimaal 15 jaar mag blijven zitten: ,,Doel is dit jaar voor 250 gezinnen verse groenten te verbouwen en deze geleverd wordt aan de voedselbanken Veenendaal en Ede. Er wordt van maandag tot zaterdag ’s ochtends door vrijwilligers gewerkt aan het onderhouden, planten, zaaien, oogsten en leveren aan de voedselbank onder leiding van dagcoördinatoren. Vanaf april tot eind september komen daar op dinsdag, woensdag en donderdag ook de avonden bij. Belangrijk is dat er in iedere groep een gezellig koffie/thee moment is voor ontspanning en ontmoeting. Hierdoor ontstaan mooie gesprekken.”

Doel is dit jaar voor 250 gezinnen verse groenten te verbouwen

Soorten gewassen die verbouwd worden vallen onder de volgende verzamelnamen: aardappelen, peul, knol, blad, wortel en vruchtgewassen.

Vanaf dit jaar wordt ook fruit verbouwd en is er een vast kruidengedeelte op de akker. Op de akker wordt wisselteelt toegepast zodat de gewassen niet ieder jaar op dezelfde plak worden geteeld. Ieder jaar wordt besproken welke soorten groenten de voedselbank nodig heeft, zodat het aanbod goed aansluit op de behoefte van de cliënten van de voedselbank. In november start al de voorbereiding voor het komende seizoen. Er wordt een teeltplan opgesteld en hoe de akker het komende jaar in te delen op de ander halve hectare grond die ter beschikking is. In februari wordt de akker klaar gemaakt voor inzaaien en poten. Bij de Stadsakker wordt alleen biologisch geteeld.

Albert van Laar is coördinator van de vrijdagochtendgroep en vertelt: ,,Het is momenteel veel onkruid wieden, dat groeit harder dan de planten met het weer van de laatste weken. We telen hier 30 tot 35 soorten groenten en we hebben een tunnelkas waarmee we het seizoen kunnen verlengen, vooral bladgroenten en komkommers, tomaten, paprika en pepers. Tevens wordt de tunnelkas gebruikt voor het voortrekken van jonge plantjes. Eens per maand is er overleg tussen de coördinatoren en besluit men welke groenten waar geplant kan worden en hoe verder te gaan de komende periode en wat de prioriteiten zijn.”

MARKTEN

In de zomermaanden worden er op zes- tot acht zaterdagen een markt georganiseerd op de Stadsakker. Particulieren kunnen hier verse en onbespoten groenten kopen tegen een scherpe prijs. Met de opbrengsten worden de zaden en plantjes voor het volgend jaar bekostigd. Dit laatste willen zij het komend jaar wijzigen. De reden is dat door de toenemende armoede, ook in Veenendaal, er veel mensen zijn die net niet in aanmerking komen voor de voedselbank. Komende maanden gaan zij kijken hoe deze groep vanuit onze doelstellingen geholpen kunnen worden door een zeer laag bedrag te vragen voor een tas vol groenten. De particulieren die wel een normale prijs kunnen betalen wordt gevraagd naast de lage prijs een donatie te doen voor goede doelen. Sinds een aantal jaar worden al groentepakketten aan gezinnen verstrekt via diaconale kanalen van diverse kerken.

We telen hier 30 tot 35 soorten groenten en we hebben een tunnelkas waarmee we het seizoen kunnen verlengen, vooral bladgroenten en komkommers, tomaten, paprika en pepers

’VELDSCHUUR’

Om bovenstaande doelstellingen mogelijk te maken en verder te professionaliseren in het bieden van hulp zijn er dit jaar plannen ontwikkeld voor de plaatsing van een veldschuur. ,,Hiertoe is al een bouwvergunning aangevraagd voor het bouwen van een eigen home: De Veldschuur”, vervolgt Vinke. ,,De Veldschuur gaat de huidige containers en schaftkeet vervangen en past beter in het landschap/omgeving en de doelstellingen voor de toekomst. Deze veldschuur geeft mogelijkheden om het jaar rond actief te zijn op deze bijzondere plek voor onze medemens. In de wintermaanden kunnen er groepen ontvangen worden voor voorlichting hoe de voedselketen ‘verse groenten verbouwen’  in elkaar steekt. Ook is het een ontmoetingsplaats voor alle betrokkenen en geïnteresseerden.”

RE-INTEGRATIE EN STAGES

Vanuit de gemeente zijn er ook re-integratieplekken gecreëerd om mensen die uitgevallen zijn in arbeid om wat voor reden dan ook weer perspectief, terugkeer en deelname in de maatschappij te bieden. Daarnaast is de Stadsakker een gewilde plaats voor maatschappelijke stages van basis- en middelbare scholen. Diverse scholen uit de regio maken daar dan ook graag gebruik van. Bedrijven die MVO, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel hebben staan, vinden ook steeds meerde weg naar de Stadsakkers om een steentje bij te dragen door gewoonweg het aanbieden van ‘handjes’. Alles onder begeleiding van de aanwezige dagcoördinatoren.

Wie wil helpen groenten te verbouwen en interesse heeft voor vrijwilliger en/of coördinator voor overdag of ‘s avonds kan bellen naar: Gert Peek: 06-20389761 of e-mailen naar: stadsakkers.coordinatie@gmail.com Voor donaties wordt verwezen naar www.stadsakkersveenendaal.nl/doneren 

Meer informatie op www.stadsakkersveenendaal.nl 

Co Keulstra
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie