Afbeelding
A Rocha Heuvelrug

‘God en de natuur vraagt om goed rentmeesterschap’

19 maart 2023 om 07:32 Natuur en milieu

VEENENDAAL 1982. Een Brits echtpaar staat in Praia da Rocha aan de Portugese zuidkust aan de basis van wat uit zal groeien tot een internationale beweging voor natuurbescherming met een Bijbelse opdracht: A Rocha oftewel de Rots. De organisatie is inmiddels in 21 landen actief en telt alleen al in Nederland 15 lokale werkgroepen, waaronder A Rocha Heuvelrug. Zij zetten zich onder andere in voor het beheer van twee natuurgebieden nabij Veenendaal. Tijdens de laatste ruiming van zwerfafval in het Franse Gat eind januari, maken we kennis met woordvoerder Bert Roor (64). Een afspraak is gauw geregeld. 

We ontmoeten elkaar thuis aan de Oleander waar zijn vrouw Janneke een kleine kookstudio runt. Ook zij is actief betrokken bij de lokale werkgroep van A Rocha. Samen zijn ze logeeradres van Stichting Vrienden op de Fiets. De docent Theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede hoopt dat dit interview ertoe bijdraagt dat mensen bij de naam A Rocha meteen denken: dat is die beweging van christenen die zich wereldwijd inzet voor natuurbehoud en duurzaam leven. 

INSPIREREN

,,Uiteraard hopen we mensen hiermee te inspireren te leven op een manier die recht doet aan de schepping van God, want ook onze medeschepselen hebben recht op leven. De schepping, dat gaat over de vraag welke plek de mens in relatie tot God en de natuur heeft. In de kerk blijft dat nog wel eens onderbelicht terwijl dat juist breed moet worden gedragen. Het gaat erom dat we goede rentmeesters zijn. Daarom is onze inzet voor natuurbehoud zo belangrijk. Deze kijk heeft gevolgen voor de agrarische sector, maar ook voor onszelf als consument. Als christenen moeten we de uitdaging aangaan een andere levensstijl te ontwikkelen”, aldus Bert.

TWINTIG JAAR

Sinds wanneer is A Rocha actief in Nederland? Bert: ,,Dat is sinds 2003. Dit jaren vieren we dus ons twintigjarig bestaan. In Nederland adopteren de 15 lokale werkgroepen natuurgebieden waar ze zorg voor dragen. Sinds 2010 neemt A Rocha Heuvelrug eens per maand deel aan een natuurwerkochtend nabij Veenendaal: op Landgoed Prattenburg en natuurgebied de Groene Grens. Op Prattenburg is dat een heideveld en een bosperceel bij het nabij gelegen Elst. Bij de Groene Grens werken onze vrijwilligers samen met de Stichting Mooi Binnenveld en de bewoners van de Groene Grens. Dit is een rijk gebied dat de aandacht trekt vanuit heel Nederland. Het is een parel voor vogels, planten en insecten en het mooie is dat wij dat in stand mogen houden. Hierbij zijn iedere ochtend zo’n 10 tot 20 vrijwilligers betrokken, ouders met kinderen maar ook jongeren die willen investeren in natuurbehoud”, aldus Bert die mensen aanmoedigt om de natuur te leren kennen maar ook bijvoorbeeld tot het opruimen van zwerfafval zodat mensen ook van onze eigen omgeving kunnen blijven genieten. 

(de tekst gaat onder de foto verder)


,,Jouw gedrag kan anderen inspireren. Wij mensen vragen ons altijd af, wat levert het mij op, terwijl de vraag eigenlijk moet zijn: wat levert dit op voor de natuur.” - A Rocha Heuvelrug

VIJF C’S

De kernwaarden van A Rocha zijn ondergebracht in de vijf C’s: Christian: Zorg voor de schepping is aan de mensen toevertrouwd. Conservation: Onderzoek op bescherming en herstel van de natuur. In Nederland zijn er al veel natuurorganisaties voor natuurbescherming, maar dat is niet overal zo. Daarom doet A Rocha in Ghana en India in centra veldonderzoek en wordt er in Zuid Frankrijk en Kenia gestreden om vogelsoorten te behouden. Community: Goede relaties met elkaar en de mensen om ons heen en geloven in de kracht van samen op trekken in de geloofsmissie. Cooperation: Samen werken met andere organisaties met wie we de zorg voor een duurzame wereld delen. Cross cultural: Lokaal en wereldwijd uitgaan van inzichten en vaardigheden van culturen.

ROEPING

,,De kerken, ook de behoudende, hebben de roeping hun leden toe te rusten om op te komen voor de natuur”, gaat Bert verder. ,,Dat kan door de mensen handvatten te geven om het in de praktijk te brengen door middel van een natuurwandeling, door erover te lezen of een lezing. Essentieel is hoe dicht kerkelijke leiders zelf bij de natuur staan. Het moet natuurlijk niet wettisch worden, maar de spanning moeten we er wel inhouden.”

EIGEN GEDRAG

Wat betekent ons geloof heel concreet voor de omgang met de schepping? ,,Belangrijk is om met elkaar in gesprek te blijven over deze vraag. Je eigen gedrag blijft er immers wel toe doen. Jij kan het verschil maken door onder andere biologisch vlees te kopen, je vleesconsumptie te verminderen, het plasticverbruik te beperken, minder het vliegtuig te pakken, duurzaam te kopen of zonnepanelen op je dak te laten monteren. Jouw gedrag kan anderen inspireren. Wij mensen vragen ons altijd af, wat levert het mij op, terwijl de vraag eigenlijk moet zijn: wat levert dit op voor de natuur. Dat vraagt van ons een goed rentmeesterschap”, aldus de docent.

‘THE DUTCH QUESTION’

Waarom is er een organisatie voor nodig met een christelijke signatuur? Bert: ,,Thats the Dutch question”, reageert Bert in Engelse bewoordingen. ,,A Rocha heeft een eigen doelgroep en wil die in beweging krijgen. We leven van genade. Dat ontvangen we van Hem. Het mooie van het christelijk geloof is dat je elkaar kunt helpen om stappen te zetten en hierin verder te komen. Zo roept A Rocha mensen, organisaties en bedrijven op hun impact op de aarde te reduceren door middel van ons klimaatprogramma - ClimateStewards – om mensen bewust te maken van hun leefstijl.”

SAMENWERKING

Met wie werken jullie samen? Bert: ,,Wij zoeken de samenwerking met eigenaren van natuurgebieden, maar ook bijvoorbeeld met de werkgroep van de oude begraafplaats, met Veens Welzijn, Team Clean en de plaatselijke kerken. Zo loopt er bij de oude begraafplaats een nestkastenproject voor vogels en brengen we samen de planten in kaart. Soms leidt dat tot discussies, zo van geven we ruimte aan de natuur of gaan we voor aangeharkt. Wat zwerfvuil betreft doen we mee met de plaatselijk acties in Veenendaal samen met Team Clean en het IVN. Zo zullen wij altijd de samenwerking zoeken. Wij zijn van de kleine stapjes waar we anderen mee hopen te stimuleren”, aldus Bert.

PLASTIC

De hoeveelheid plastic die wereldwijd wordt geproduceerd, gebruikt en weggegooid, neemt anders nog steeds toe. Bert daarover: ,,Er moeten grote beslissingen worden genomen over minder plastic en blik. In sommige Afrikaanse landen zijn plastic zakken inmiddels verboden, terwijl we hier jarenlang blijven polderen om tot een besluit te komen wat tot halve maatregelen leidt. Er moeten echt radicale stappen worden gezet waarbij de overheid de rug recht moet houden. Vanaf 1 april aanstaande komt er een statiegeldsysteem voor blik. Net als bij de plastic flessen het geval was zal dit het zwerfafval aanzienlijk reduceren”, verzekert Bert.

DAGTAAK

,,We hopen en bidden dat we de kijk op de wereld, de natuur en op de impact van onze levensstijl op andere mensen kunnen veranderen”, zegt hij tot slot. ,,Dat begint bij de bekering van je eigen hart. Het draait in het leven niet om ons zelf, maar wat God van ons vraagt. We mogen genieten van genoeg en het goede leren waarderen. Zo zijn onze zichtbare keuzes de vrucht van dat waar we in geloven. En dat doe je niet alleen op zondag, dat is een dagtaak”, besluit hij ons gesprek.  

Voor meer informatie: www.arocha.nl. Wie de digitale nieuwsbrief van A Rocha Heuvelrug wil ontvangen, kan een mail sturen naar heuvelrug@arocha.org 

door Gertjan van Capellen

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie