Afbeelding
Fotostudio7

Meer landschap, meer stad in Veenendaal

19 november 2023 om 10:01 Politiek

VEENENDAAL De toekomstige ontwikkelingen in Veenendaal en de omgeving wat betreft de woningbouw in Foodvalley zijn van groot belang. Maar de gemeente geeft aan in alle voorbereidingen voor dit NOVEX-ontwikkelperspectief wel rekening te houden met bereikbaarheid van de nieuwe woningen en voldoende plek voor economie in de vorm van bedrijventerreinen.

door Peter Kuijpers

Veenendaal ligt in een gebied dat de komende jaren veel voor elkaar moet krijgen. Meer ruimte voor wonen met daardoor tevens extra verkeer, terwijl het een prettige leefomgeving moet blijven met herstel van natuur en water. Daarnaast is er een uitdaging in de landbouw, economie en nieuwe energieopwekking. De gemeente ziet ook dat deze uitdagingen elkaar in de weg kunnen zitten en zeker effect op elkaar zullen hebben. Daarom wil zij deze tegelijkertijd bekijken en aanpakken, net als Regio Foodvalley. ‘Het Rijk heeft daarom het gebied aangemerkt als één van de (Nationale OmgevingsVisie EXtra) NOVEX-gebieden in Nederland.’

UITDAGINGEN

‘In de NOVEX-gebieden werken Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten als partners nauw samen. Het doel is om samen onze doelen te realiseren door het versnellen van besluitvorming omtrent samenhangende ruimtelijke keuzes en de uitvoering van maatregelen’, vervolgt het college. Ook de Regio Foodvalley wil hierin samen optrekken. ‘Deze grote uitdagingen kunnen gemeenten niet alleen lokaal aanpakken, maar vragen samenwerking tussen de overheden in de regio. Wanneer partijen hun beslissingen en investeringen goed op elkaar afstemmen, kunnen opgaven gerealiseerd worden’, stelt Regio Foodvalley.

‘Deze versie van het ontwikkelperspectief vormt op haar beurt weer de basis voor een completere versie en voor de NOVEX-uitvoeringsagenda. Daarnaast maakt het NOVEX-ontwikkelperspectief onderdeel uit van de ruimtelijke voorstellen die de provincies indienen bij het Rijk. Op basis van die ruimtelijke voorstellen, maken Rijk en provincie met elkaar afspraken in een ruimtelijk arrangement’, somt de gemeente op. Veenendaal stemt in met de punten die Regio Foodvalley wil inbrengen in dit ontwikkelperspectief ‘Meer landschap, meer stad’. Wel heeft de gemeente twee aandachtspunten waar zij extra belang aan hecht.

AANDACHT

,,Het is mooi dat in de omgeving van Veenendaal we deel uitmaken van één van de 17 grootschalige woningbouwgebieden in Nederland. Deze komen ook terug in de Nota Ruimtelijke Ordening. Wij blijven daarin hameren op de bereikbaarheid. Want wanneer dit niet geregeld is, gaan wij ook geen woningen bouwen. Daarnaast vragen wij aandacht voor de economie. Met name de bedrijventerreinen waarvan we de huidige willen intensiveren. En ruimte vragen voor nieuwe bedrijventerreinen’, beschrijft wethouder Engbert Stroobosscher. Het regioarrangement, ontwikkelperspectief en de ruimtelijke voorstellen zijn bedoeld om die afstemming vorm te geven.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie