Afbeelding
Pixabay

Veenendaal maakt afspraken in Betaalbaar Wonen Foodvalley

· leestijd 1 minuut Wonen

VEENENDAAL Wethouder Dylan Lochtenberg mag de intentieverklaring tekenen voor de samenwerking in Betaalbaar Wonen Foodvalley. Hiermee zet Veenendaal zich met Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Wageningen en woningcorporaties en marktpartijen in om sneller en meer betaalbare woningen te realiseren.

De acht regiogemeenten stelden eind vorig jaar al een Actieprogramma Wonen 2021-2024 vast. Hierin wil zij verkennen hoe kwetsbare en bijzondere doelgroepen regionaal afgestemd kunnen worden gehuisvest. En verduurzamen van met name de bestaande woningvoorraad en het geven van een impuls aan de leefomgeving. Door nu te tekenen voor betaalbaar wonen in de Regio Foodvalley willen de overheden en ondernemers betrokken met wonen het actiepunt van de betaalbare woningbouw gaan stimuleren. Met aandacht voor de toekomstige behoefte en woonkwaliteit.

PRIJSKLASSEN ‘In Regio Foodvalley worden tot 2040 zo’n 40.000 nieuwe woningen gebouwd. Dat staat in de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley waarmee alle regiogemeenten eind 2021 instemden. De gemeenten vinden het belangrijk dat er voldoende betaalbare woningen worden gerealiseerd. Daarvoor is een gerichte aanpak van alle partijen nodig. En daarover zijn nu concrete afspraken gemaakt’, liet Regio Foodvalley weten. Gemeenten kunnen de komende periode vastleggen in welke prijsklassen zij de 40.000 woningen willen zien. Daarvoor maken zij afspraken met woningcorporaties en ontwikkelaars.

,,Het ligt in de lijn voor het stimuleren van meer betaalbare woningen. Dit valt samen met de rijksopgave om de woningbouw te versnellen. Maar daarbij hebben we aandacht voor betaalbare woningen. Hoe gaan we dit uitvoeren? We willen gezamenlijk kijken in samenwerking met onder andere woningbouwcorporaties en andere partijen hoe we dit kunnen realiseren. En in samenwerking met andere gemeenten ambtenaren samen te laten werken en mogelijk subsidies aan te vragen’’, vertelt wethouder Dylan Lochtenberg. Woningcorporaties kunnen in het bouwen in het sociale segment ook een voorkeurspositie krijgen.

UITWISSELEN Verder heeft Regio Foodvalley aangegeven dat zij in de samenwerking gebruik wil maken van en delen van elkaars kennis en capaciteit. Zoals bij het aanvragen van woningbouwsubsidies of het uitwisselen van kennis en informatie over het geven van voorrang aan doorstromers en lokale woningzoekenden. ,,We leveren graag een bijdrage aan de nationale woningbouwopgave. Tegelijkertijd is het belangrijk dat er snel meer betaalbare woningen worden gebouwd. Ik ben blij dat we daarover als acht gemeenten samen met woningcorporaties en marktpartijen concrete afspraken hebben kunnen maken die we de komende tijd verder uitwerken’’, aldus René Verhulst, voorzitter van Regio Foodvalley.

advertentie
advertentie
Afbeelding
Kinderactiviteiten in Bibliotheek Veenendaal tijdens voorjaarsvakantie 3 uur geleden
Afbeelding
Reizigers waarderen Veenendaalse stations beter dan vorig jaar 8 uur geleden
Afbeelding
'Als de sirene afgaat, hebben we 's avonds Club'95' 11 uur geleden
Afbeelding
Vragen uit Veenendaal aan GGD over mislukken digitaal kinddossier 23 uur geleden
Afbeelding
'Actiegroepen tegen windturbines krijgen adviserende rol bij gemeente Ede' 2 feb, 16:58
Afbeelding
Burgemeester Kats leest voor op basisschool TOV 2 feb, 16:36
Afbeelding
Nieuwe laptops voor drie goede doelen in Veenendaal 2 feb, 12:46