Afbeelding
Realest8

Meerderheid raad Veenendaal akkoord met appartementen aan Jan Steenlaan

15 september 2023 om 07:56 Politiek

VEENENDAAL De meerderheid van de raad is akkoord met het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan voor de Jan Steenlaan 4 om op die plek maximaal 23 appartementen te realiseren. Niet elke partij was even enthousiast, maar de woningnood was hoog en het plan voldeed wel aan alle door de raad zelf vastgestelde kaders. Mocht een meerderheid tegen zijn, dan moesten daar wel heel goede redenen voor worden gegeven als de Raad van State mee ging kijken, gaf wethouder Stroobosscher al voor de stemming aan.

door Arjan van den Berg

Voor de ChristenUnie was het realiseren van betaalbare woningen erg belangrijk. De participatie was, hoewel veelal digitaal door de corona, goed verlopen. De partij vond de bouwhoogte van vijf lagen wel wat hoog, waar de parkeerruimte weer erg weinig was. Al met was de partij ‘niet helemaal blij met de uitkomsten van het eigen beleid’. Waren er niet toch mogelijkheden om een goed en betaalbaar complex neer te zetten met minder woningen? En was het anders mogelijk om middels een huishoudelijk reglement afspraken te maken met bestaande en nieuwe bewoners over het leefklimaat rond bijvoorbeeld het parkeren?

D66 was blij met deze mogelijkheid om iets aan de woningnood te doen en wilde het vervolgproces wel in goed overleg met de bewoners blijven doen. Het CDA vond dat een bouwproject wel iets toe moest voegen voor omwonenden. 5 lagen was wel erg hoog, het groen stond onder druk en het plan voldeed weliswaar aan de parkeernormen, maar die normen waren echt te laag. De partij zei in de eerste termijn dan ook ‘niet gelukkig’ te zijn en was geneigd om tegen te stemmen.

DAK BOVEN HET HOOFD

De VVD vond dat 5 lagen prima kon en hoewel de fractie ook wel twijfels had over het parkeren was een dak boven het hoofd nog altijd belangrijker dan een auto voor de deur. Bovendien zou door de binnenkort in werking tredende Omgevingswet de raad toch meer aan de zijlijn komen te staan bij dit soort projecten en was het goed om het bij het sturen van hoofdlijnen te houden. In ‘theorieën over deelauto’s’ geloofde de partij niet en de wethouder had toegezegd dat als er parkeerproblemen bij een project zouden ontstaan er een oplossing gezocht moest worden, desnoods alles verhard parkeren.

Dit is de gemeenteraad van Veenendaal, niet van Utopia

Jaap Pottjewijd van Lokaal Veenendaal zei op voorhand tegen te zijn. De partij was niet tegen het bouwen in het algemeen, maar wel op deze plek: het was te groot, te massaal, het paste niet ruimtelijk in het plaatje en er zou te veel groen worden opgeofferd. Ook de parkeernormen waren wat hem betreft een probleem. Het pastte in de moderne politiek om soms kwetsbaar te zijn, zei hij, en hij gaf toe dat de raad die normen niet zo vast had moeten stellen. Het college riep hij op om de normen te herzien. ,,Dit is de gemeenteraad van Veenendaal, niet van Utopia.” De participatie was wat hem betreft wel goed, maar kon beter. Neem nu de post van de ontwikkelaar, die in diens envelop en met diens logo werd verstuurd. Als die namens de gemeente werd verstuurd, was de kans dat mensen het ongelezen weg zouden gooien veel kleiner.

WAARDEVOLLE BOMEN

De SP zette met een door GroenLinks en de PvdA gesteunde motie in op het groen, meer bepaald de bomen. De partij hoorde het college vaak zeggen ‘we redden de eiken, we redden de eiken’, maar wat de socialisten betreft, mochten er ook andere waardevolle bomen worden gespaard bij bouwprojecten en nu specifiek bij dit plan. ProVeenendaal hoopte dat het groen bespaard zou blijven, vond dat de participatie beter had gekund, maar alle belangen overwegende waren de extra woningen het belangrijkst.

De participatie was volgens de PvdA en GroenLinks ‘redelijk verlopen’ en zag bij de parkeerdiscussie ‘wel heil in deelauto’s.’ Voor de SGP was het een moeilijk onderwerp. Een bouwhoogte van 5 lagen was binnen de kaders, maar wat was er wel mogelijk met minder, rekening houdend met de kwaliteit van de leefomgeving?

HET UITERSTE GEVERGD

Wethouder Stroobosscher had een eenvoudig antwoord op de vraag of het mogelijk was een goed en betaalbaar complex neer te zetten met minder woningen. Nee, minder woningen betekende automatisch een hogere prijs per pand. Ook was er al behoorlijk geschaafd aan het plan en had dat al ‘het uiterste gevergd’ van de ontwikkelaar. Het idee voor afspraken voor een huishoudelijk reglement wilde hij wel graag meenemen. De parkeernormen zei hij toe te willen meenemen in de evaluatie van de Omgevingsvisie, net zoals dat hij wilde onderzoeken hoe het idee van het gebruik maken van de gemeentelijke envelop kon worden uitgewerkt.

Uiteindelijk werd het voorstel met 26 stemmen voor aangenomen. Lokaal Veenendaal, het CDA en SP bleven tegen. De motie van de SP werd unaniem aangenomen, met als kanttekening van de VVD om het als een ‘oproep’ te zien om het groen te sparen en geen verplichting.

Arjan van den Berg
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie