Afbeelding
Gemeente Veenendaal

Commissie bespreekt bestemmingsplan Franse Gat Zuid deel 1 en 2

8 juni 2023 om 10:45 Politiek

VEENENDAAL Dat over de plannen met het Franse Gat nog niet het laatste woord gezegd is, bleek ook weer bij de behandeling van het bestemmingsplan Franse Gat Zuid, deel 1 en 2 in de commissie, waarbij inwoners hun stem konden laten horen bij het inspreken. Waar het wat de VVD en Lokaal Veenendaal betreft de volgende raadsvergadering beslist een hamerstuk kon worden, vonden de SP, PvdA en GroenLinks het plan niet beslisrijp. De laatste partij had het liefst het plan nog niet in de commissie behandeld, maar het publiek op de tribune en de inwoners van de wijk mochten volgens de voorzitter en de andere fracties wel meer horen over waar ze nu aan toe zijn.

De eerste inspreker was een inwoner van de Savornin Lohmanstraat, waar volgens hem ,,170 prachtige woningen stonden met hardwerkende huiseigenaren’’. De voortuinen waren veelal betegeld, ook om ruimte te maken voor parkeerplaatsen. Nu werd er nota bene opgeroepen om te tegelwippen en waar de diepe achtertuinen nog ruimte gaven om tot rust te komen, zouden de nieuwe plannen daar weer een deel van opslokken. Ook het parkeren, dat nu al problemen gaf, zou er bepaald niet beter op worden. Dat de ene helft van de Klaas Katerstraat in het ene plan was opgenomen en de andere helft in het volgende, was ook niet logisch. Zijn voorstel: voeg deelplan 2 en 3 samen en behandel het hele plan integraal, waarin ook aandacht zou zijn voor verkeerstoename en geluidsoverlast.

Samenhang

De volgende inspreekster vond dat het niet her- en erkennen van de bezwaren van de indieners ten koste ging van de sociale samenhang in de wijk, omdat ze zich zo niet betrokken voelden. En dat terwijl juist dat sociale karakter zo kenmerkend is voor het Franse Gat. Ook zij stelde voor om de behandeling uit te stellen tot de open eindjes waren opgelost. Je ging toch ook niet een huwelijk of een arbeidscontract aan om daarna pas naar de voorwaarden te vragen?

Het raadsakkoord kreeg de veelbelovende titel ‘Samenwerken in vertrouwen’ mee, maar daar was volgens de derde inspreker geen sprake van bij het participatieproces, laat staan dat het goed was afgerond. De toonzetting van het akkoord was dat inwoners ‘weten waar ze aan toe zijn’. Was het teveel gevraagd om dan een meer invoelende en bereidwillige houding te verwachten? Hij miste het meenemen van het verkeersonderzoek, waarbij ook hij na de uitgevoerde plannen meer auto’s verwachtte, onder meer door de komst van jonge gezinnen in plaats van vertrekkende senioren. De vijfde inspreker was het daar mee eens.

Niet nog langer wachten

Een positief geluid kwam van de vierde inspreker. Hij huurde een woning aan de Klaas Klaterstraat en zat al jaren te wachten tot er iets met de wijk zou gebeuren. Zijn woning was nu al in een dusdanige toestand dat wonen er niet optimaal was en de plannen nog langer uitstellen zou betekenen dat hij nog langer in een slechte woning zou wonen. Hij benadrukte dat een flatgebouw van 8 meter hoog nu ook weer niet hoefde. Overhaaste beslissingen waren niet goed, maar er mocht – in overleg met de bewoners – wel schot in zitten. Hij sprak de hoop uit over vijf jaar in een nieuwe woning te zitten, waarbij de buren ook tevreden waren. Hij had wel het idee dat bewoners nog inspraak zouden hebben bij de plannen en niet alles al vastlag.

Veenvesters kwam ook aan het woord. Het vaststellen van de plannen was cruciaal, en dat woord werd benadrukt, voor de verdere herstructurering van de wijk en vooral de doorstroming van de huurders. Die hebben allemaal de garantie dat ze terug kunnen keren als ze dat willen en daarbij kunnen ze ook kiezen voor een levensloopbestendige woning. Door de deelplannen 1, 2 en 3 apart te realiseren, kunnen bewoners van nu gesloopte huizen over een tijdje weer terug naar woningen die dan al gerealiseerd zijn.

Toekomstbestendig

De deelplannen samenvoegen als ze klaar zijn, zou voor ernstige vertraging zorgen. Er konden ook moeilijk eerst alle woningen worden gesloopt, zonder de garantie dat er woningen terug zouden komen. Juist die fasering was belangrijk. En natuurlijk waren de bewoners van koopwoningen in omliggende straten belangrijk, maar de focus lag nu op de huurders.

De VVD vond dat de grote hoeveelheid door bewoners ingediende zienswijzen er op het eerste gezicht weliswaar niet fraai uitzag, maar dat met een deel iets is gedaan en het grootste gedeelte over deelgebied 3 gaat, waarover nu nog helemaal niets wordt beslist. De wijk was er hard aan toe om toekomstbestendig te worden gemaakt en daarbij waren de nieuwe woningen hard nodig om de woningnood op te lossen.

Ziel van de wijk

D’66 zag graag dat er bij de aanpak van het parkeren ook vooruit werd gekeken naar deelmobiliteit en alternatieve vormen van parkeren. Lokaal Veenendaal gaf graag een steuntje in de rug van de mensen die dat hard nodig hadden en vond dat de huurders niet nog langer moesten wachten op een beslissing. Het CDA wilde weten of de aangenomen keuzes voor deelgebied 1 en 2 ook invloed zouden hebben op 3 en of de raad bij het bespreken van die plannen nog wel iets te zeggen zou hebben. De SP zag meer heil in het renoveren en verduurzamen van de huizen en vroeg zich af of al dat slopen nu echt nodig was. ,,De ziel van de wijk gaat eruit.”

De ChristenUnie zag graag dat de participatie over de verkeerscirculatie en de omgeving en het groen op het niveau van co creatie gebeurde, wat volgens de wethouder ook het geval zal zijn. Daarbij zou het onderzoeken van deelmobiliteit en bushaltes (waarvan er in het Franse gat maar een is) onderdeel zijn van de plannen. De SGP vroeg zich af of er naast ruimte voor de bewoners ook ruimte zou zijn voor zwaluwen en vleermuizen die er woonden. De nieuwe woningen zullen natuur inclusief zijn, dus het geruststellende antwoord was ja.

Iets moois

Wethouder Stroobosscher benadrukte meer dan eens dat deelplan 1 en 2/3 helemaal niets met elkaar te maken hadden en dus ook niet hoefden te worden samengevoegd. De plannen later integraal bespreken zou een vertraging van anderhalf jaar betekenen. Deelplan 3 was nog niet klaar en er was daarbij zeker nog ruimte voor participatie, die over onder andere de bouwhoogte was nu in volle gang. En ja, het verkeerscirculatieplan dat nu opnieuw werd uitgevoerd zou natuurlijk onderdeel zijn van de plannen. Volgens hem was het overgrote deel van de huurders tevreden en zaten ze smachtend te wachten op de realisatie ervan. ,,Ja, we gaan er iets moois van maken.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie