Afbeelding
Fotostudio7

Visie recreatie en toerisme inspireert commissie

8 juni 2023 om 11:30 Politiek

VEENENDAAL De bespreking van de consultatiememo over de op te stellen visie recreatie en toerisme in de commissie leverde al een paar ideeën op om Veenendaal op de kaart te zetten en aantrekkelijk te maken, zoals het profileren van Veenendaal als de bijenstad van Nederland en het samen laten gaan van de mooie verhalen die onze stad te vertellen heeft in een speurtocht. Hoewel de SP zich afvroeg of daar nu zo nodig een visie voor moest worden opgesteld, was dat volgens wethouder Lochtenberg precies de bedoeling: het beleidsmatig mogelijk maken van mooie ideeën van relevante spelers in de samenleving met de blik op toerisme.

In de memo worden drie punten uitgelicht: de toeristische infrastructuur en mobiliteit, toeristisch verblijven in Veenendaal en beleven in Veenendaal. D’66 gaf een schot voor de boeg met de opmerking dat het historisch cultureel erfgoed ,,helaas gesloopt was’’, maar dat er met het theater en het nieuwe stadspark nog genoeg trekpleisters overbleven. Het was dan wel belangrijk om daarin te investeren en zeker om ze bereikbaar te laten blijven. De partij zag daarbij mogelijkheden voor deelfietsen bij stations, die er nu nog te weinig waren.

Lokaal Veenendaal zag kans om nu eindelijk na nota bene een paar al eerder genomen voorstellen een camperplaats te realiseren. Het CDA zag ondanks het veelal ontbreken van een landelijk gebied in Veenendaal wel mogelijkheden in het realiseren van klompenpaden en in elk geval om Veenendaal onderdeel te laten zijn van knooppuntenroutes voor wandelaars en fietsers. Bovendien waren er bijvoorbeeld aan de Dijkstraat ook mooie onontdekte paden.

BIJzonder Veenendaal

Na gesprekken met imkerijen zoals De Werkbij en de binnenstadmanager wilde de partij Veenendaal graag profileren als de bijenstad van Nederland. Fractievoorzitter Harold Schonewille zag maar af van het idee om de voor dit plan enthousiaste SP’er Van der Bij het idee te laten presenteren in een bijenpak, maar was daarom niet minder enthousiast. Hij zag de slogans al voor zich: BIJzonder werken, BIJzonder leven, BIJ… Begin september is er al een overleg met stakeholders. Het initiatief was natuurlijk ook een mooie manier om biodiversiteit te stimuleren.

Volgens ProVeenendaal zou het goed zijn als wandelaars niet eerst vanaf het station naar de Cultuurfabriek hoefden te gaan om een route op te halen, maar die meteen konden downloaden en meteen na de trein een leenfiets konden pakken.

Mooie verhalen

De ChristenUnie vond dat Veenendaal meer kon doen met de titel Fietsstad 2020 en wilde de binnenstad aantrekkelijker maken door het verbeteren van het sanitair door openbare toiletten en waterpunten, meer groen op het Scheepjeshofplein en het bevorderen van bewegen door het aanleggen van fitnesspleinen. En kon het stadspark onderdeel worden van die knooppuntenroute? De wethouder zou die toezegging later inderdaad doen.

Veenendaal was nu niet een stad waar je op elke hoek van de straat werd verwonderd, maar had wel veel mooie verhalen om door te geven, stelde de SGP. De partij vond dat Veenendaal dat DNA van historie en cultuur wel samenhangender kon presenteren met bijvoorbeeld speurtocht. Ook konden de kanotochten beter gepresenteerd worden.

De VVD wilde toch even benoemd hebben dat in de memo staat dat er vroeger vooral naar het economisch belang werd gekeken en nu meer naar bijvoorbeeld duurzaamheid, terwijl er niets mis is met dat belang. Evengoed waren er veel mooie projecten die bijdroegen aan het presenteren van Veenendaal als culturele hoofdstad van Regio Foodvalley.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie