Afbeelding
Pixabay

Wachten op afstandsnorm voor windmolens

25 mei 2023 om 12:45 Politiek

VEENENDAAL De gemeente heeft zowel bij Gelderland als Utrecht haar standpunt laten weten over windmolens. En daarbij ook aan beide provincies gevraagd om rekening te houden dat Veenendaal tussen haar onderzoeksgebieden ligt om windenergie op te wekken. Enkele fracties hadden nog vragen over de mogelijke hinder die de windturbines kunnen opleveren.

Harold Schonewille van het CDA is blij met de zienswijzen die het college heeft ingebracht. De fractie vroeg nog wel of wethouder Marco Verloop het met haar eens is dat een norm van 385 meter tot geluidgevoelige objecten te laag is. Daarnaast vond het CDA het vreemd dat de onderzoeken geen rekening houden met de omgevingsvisie en beleid van de gemeente over zon en wind. ,,Wij gaan er wel van uit dat het beleid en de keuzes die wij met elkaar hebben gemaakt, nadrukkelijk een rol zullen spelen in de afweging. Daar hebben we de provincies aan herinnerd. En dat zullen we blijven doen’’, geeft wethouder Marco Verloop aan. Wat de hoogte van een windmolen betreft, kwam hij met een voorbeeld hoe mensen overlast kunnen ervaren. 

HINDER

,,Ooit is in de discussie natuurlijk genoemd: tien keer de tiphoogte. Dat is veel meer dan de 385 meter. Een afstandsnorm is van belang, maar het gaat veel meer om: welke hinder heb je op je pand? Bijvoorbeeld als er tussen de windmolen en je huis een watervlakte zit, dan draagt geluid veel verder dan wanneer er een bos tussen staat. Dat is veel meer de norm waar je naar moet kijken.’’ Volgens GroenLinks heeft Veenendaal niet de beste argumenten in haar zienswijzen. ,,We krijgen hier weer het gevoel, zoals altijd in deze raad en in deze gemeente, dat we geen windmolens in Veenendaal willen. En vooral ook het liefst voor alle buurgemeenten bepalen dat we ze daar niet willen. En we hebben windmolens nodig’’, stelt Tijs van der Weele van GroenLinks.

EDE

Veenendaal blijft volgens de wethouder alle argumenten gebruiken die zij nodig acht tegen windmolens. Tevens kon Verloop op andere vragen van het CDA aangeven hoe de stand van zaken in Ede is: ,,De gemeente Ede heeft daar het proces rondom de windmolens stopgezet. Uiteindelijk hebben ze wel het doel om 22 megawatt aan windenergie op te gaan wekken. De kansen dat er een windmolen gebouwd gaat worden nabij de Veenendaalse bebouwde kom is afhankelijk van de afstandsnormen die uiteindelijk vastgesteld gaan worden. Ons beeld is wel dat die strakker zullen zijn dan die nu gelden. En dat daarmee de kans dat er windmolens nabij de Veenendaalse bebouwde kom komen kleiner is. Maar dat wachten we nog even af.’’

Peter Kuijpers
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie