Afbeelding
Pixabay

Beklemmende gevoelens bij windmolens in Veenendaal

4 april 2023 om 11:35 Politiek

VEENENDAAL De gemeente heeft tevens richting provincie Utrecht gereageerd op haar onderzoeken naar het opwekken van energie met wind. Eerder deed zij dit bij provincie Gelderland, omdat Veenendaal geen overlast van windmolens wil en beide provincies hiervoor plannen maken. Naast geluid heeft de gemeente zorgen over de beklemmende gevoelens die windturbines aan beide zijde van Veenendaal kunnen geven aan inwoners.

Het gaat Veenendaal er met name om dat Gelderland en Utrecht rekening houden dat niet aan beide kanten windmolens komen met acceptabele hinder. Want van twee zijden kan dit samen juist onacceptabele overlast geven in het midden, bij Veenendaal. ,,Bij iedere ontwikkeling rondom wind, zullen we reageren. Hier gaat het nog niet om concrete locaties en plannen, maar als Veenendaal willen we zeker het signaal afgeven hoe wij hierin staan’’, geeft wethouder Martijn Beek aan. De gemeente heeft tevens aan de provincie Utrecht haar bezwaren gegeven, die zij ook bij Gelderland heeft laten horen. Aangevuld met enkele punten die door de Omgevingsdienst regio Utrecht naar voren zijn gebracht.

WOONGEBIEDEN

,,We willen dat de provincies in ieder geval rekening houden met bestaande en tevens toekomstige woongebieden. Waar een woning staat, kan geen windmolen komen. Maar ook: waar een windmolen staat, past geen woning!’’, vult wethouder Engbert Stroobosscher aan. ‘Bij de locatieafweging houdt u rekening met belemmeringen voor windenergie. De nader te onderzoeken gebieden worden vervolgens aan een effectbeoordeling onderworpen. Wij vragen u om zowel bij de begrenzing van het belemmeringsgebied als bij de effectbeoordeling ook rekening te houden met de situatie en ontwikkelingen buiten de provinciegrens. Voor Veenendaal zijn dan met name de ontwikkelingen in de provincie Gelderland van belang.’

BEKLEMMEND

De Omgevingsdienst regio Utrecht heeft eerder aangegeven dat er punten niet in de voorgestelde plannen zijn opgenomen. ‘Zo ontbreken er gegevens op het gebied van bodem en archeologie. Er wordt te weinig aandacht gegeven aan het aspect slagschaduw en lichtschittering. Verder bevat de Notitie Reikwijdte en Detail een aantal tekortkomingen met betrekking tot geluid. U beoordeelt de milieu effecten op basis van afstanden. Wij zien graag dat ook onderzoek wordt gedaan naar niet geluid gerelateerde hinder. Bijvoorbeeld de visuele hinder of de beklemmende gevoelens die windturbines kunnen oproepen bij inwoners die ermee worden geconfronteerd op korte afstand van hun leefomgeving’, besluiten burgemeester en wethouders.

Peter Kuijpers
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie