Afbeelding
Pixabay

Weerstand tegen vierde aanvliegroute Schiphol

20 maart 2023 om 11:36 Politiek Tips van de redactie

VEENENDAAL ProVeenendaal wil opnieuw de gemeenteraad gaan vragen zich uit te spreken tegen een vierde aanvliegroute naar Schiphol. Er is een voorkeursbesluit om de overlast van vliegtuigen te spreiden, maar deze extra route kan ook over Veenendaal en deze regio liggen.

De gemeenteraad lijkt hier nu alsnog een standpunt tegen in te willen nemen. Kerngroep Stop4deroute had per brief aandacht gevraagd en Han van Staveren gaf de politiek tijdens een inspraak meer duiding waar zij problemen verwachten: ,,Wij willen u informeren en waarschuwen. Minimaal 120 vluchten per dag, ook nachtvluchten. Iedere zeven, acht minuten een dalend vliegtuig en ook nog eens een wachtgebied. Het ministerie heeft alle zienswijzen naast zich neergelegd. De vlieghoogten worden niet gehandhaafd, milieueisen zijn vaag. En er is geen sprake van de juiste normering en beschouwing van werkelijke effecten. Stel het belang van inwoners om fijn en gezond te wonen boven de wens van Schiphol om uit te breiden.’’

VUIST MAKEN

,,Vecht voor de lokale economie die nauw samenhangt met de rust en de natuur in het gebied. Bescherm de Natura2000, stilte- en andere natuurgebieden. U heeft munitie om deze vierde route te stoppen door samen met gemeenten en provincies een vuist te maken. Zorg dat alle stikstofuitstoot wel meetelt, ook die boven de 914 meter. Eis dat Schiphol rapporteert over alle uitstoot van giftige en kankerverwekkende stoffen. We zitten in een stikstof en klimaatcrisis. Dan mag een vierde naderingsroute geen groei van de luchtvaart faciliteren. Van wie is de lucht? Het kan toch niet zo zijn dat commerciële bedrijven onze lucht claimen en vervuilen. Uw mening is belangrijk, maak een vuist tegen de plannen. Laat zien dat er geen draagvlak is.’’

OVERLAST

Verschillende omliggende gemeente hebben zich volgens Van Staveren uitgesproken tegen dit besluit. Maar een zienswijze van de provincie heeft geen effect gehad. Tijs van der Weele (GroenLinks) wilde weten waarop de milieueisen vaag zijn. ,,Emissie boven de 900 meter wordt niet meegenomen. En er is wel emissie van CO2 en stikstof. En fijnstof wordt helemaal niet meegenomen. Al die rotzooi komt wel in de lucht.’’ Barbara van Ravenswaaij (Lokaal Veenendaal) vroeg met wat voor lawaai Veenendaal rekening moet houden. ,,Het is een 60 dB, dat is zoals je praat. Dat is heel storend. En je maakt het ook mee in de nacht. Als het rustig is in een gebied, zoals hier en stiltegebieden, dan zal je daar meer last van hebben’’, meent Van Staveren.

MOTIE

Ronald van der Weerd van ProVeenendaal gaf direct aan met een motie te willen komen. De partij deed dit eerder al en de meerderheid ging daar toen niet in mee. Nu wil de fractie opnieuw dat Veenendaal zich ook uitspreekt tegen een vierde route. ,,Inmiddels is er binnen Foodvalley gemeenten meer aandacht voor deze problematiek. Wil het college actie ondernemen? Aan de raad gaan we nogmaals de vraag voorleggen of zij zich hier over willen uitspreken.’’ De SP denkt hier graag aan mee. ,,Deze extra lage vluchten gaan veel overlast geven in de regio. Geef met colleges uit de regio gezamenlijk een duidelijk signaal af’’, geeft Jan Breur aan. Hij had hier ook in de provincie over gesproken.

KRITISCH 

,,Maar bijna nog erger is de schade aan de natuurgebieden, stiltegebieden en de milieu-impact hiervan. We doen graag mee met de motie’’, zegt Tijs van der Weele (GroenLinks) toe. ,,Onder duurzame mobiliteit verstaan wij iets anders. We denken graag mee,’’ aldus Jeroen van Esseveld (ChristenUnie). ,,Het is absoluut niet wenselijk dat er een vliegroute over Veenendaal en omstreken komt’’, vindt Barbara van Ravenswaaij van Lokaal Veenendaal. En ook Dennis Weijers (D66) wil met zijn partij goed kijken naar wat nu door de inspreker en ProVeenendaal naar voren is gebracht: ,,Er is veel onbekend over de effecten van deze vliegroute. Dat het zo maar schadelijk aan de natuur en ons zou kunnen zijn, daar zijn wij kritisch op.’’

STANDPUNT

,,Als gemeente Veenendaal nemen wij deel in een overleg Kernteam Gelderse Luchtvaart. Er is al een besluit genomen dat er een vierde route komt, maar er is nog niet een uitspraak gedaan hoe die komt te liggen. Het voornemen uit het kernteam is om expertise in te zetten om de voorstellen te beoordelen. Wij worden daarin vertegenwoordigd door de gemeente Ede. Die ook het standpunt wat u eerder heeft aangegeven daar uitdraagt’’, reageert wethouder Marco Verloop. Hij zal een uitspraak van de gemeenteraad neerleggen in dit overleg, zodat dit uiteindelijk tevens bij de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en landelijk overheid terecht komt.

Peter Kuijpers
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie