Afbeelding
Pixabay

Welke politieke partijen zijn voor of tegen de 4e aanvliegroute Schiphol?

15 maart 2023 om 09:14 Politiek

VEENENDAAL Tijdens het inspreken van actiegroep Stop4deroute op 22 februari bij de provinciale statencommissie Milieu en Mobiliteit werd van een aantal partijen duidelijk of deze voor of tegen de vierde aanvliegroute zijn. Grofweg zijn GroenLinks, SP, D66, PvdA, PvdDieren, 50+ tegen. VVD en BVNL zijn voor. En CU, CDA en SGP hebben nog geen standpunt ingenomen. 

Tijdens de statencommisie sprak namens actiegroep Stop4deroute Han van Staveren uit Elst zijn bedenkingen en zorgen uit. Op 2000 meter hoogte zullen zo’n 120 vliegtuigen - zowel overdag als s’nachts - laag overkomen. Dit betreft 19 procent van alle aankomende vluchten. Zorgen worden groter omdat Harbers heeft aangegeven Schiphol te willen laten groeien. Van Staveren: ,,Geluid heeft een negatieve invloed op de gezondheid van mensen. Nachtrust en dagactiviteiten worden verstoord met alle effecten van dien. Ook de uitstoot van ultrafijnstof beïnvloedt de gezondheid van inwoners.” 

Van Staveren noemt meer nadelen. In het gebied waar de 4e route moet komen vindt veel recreatie plaats, terwijl mensen daar komen voor de rust en de natuur. Er zal meer CO2 gaan neerdalen op Natura 2000 en andere natuurgebieden. Wat Van Staveren betreft is inzetten op groei van luchtvaart totaal misplaatst.

LAAT ZIEN DAT ER GEEN DRAAGVLAK IS

Van Staveren riep op om als provincie samen met gemeenten een vuist te maken. ,,Zet in op het volgen van de Europese Richtlijn zodat alle stikstof wel meetelt. Laat zien dat er geen draagvlak is voor een vierde route. U heeft een veel grotere rol bij de inspraak, dan inwoners en gemeenten.”

(de tekst gaat onder de foto verder)


Nieuw kaartje over de mogelijke zone van de vierde aanvliegroute voor Schiphol - Stop4deroute

Gedeputeerde Rob van Muilekom dankte Van Staveren voor zijn inbreng: ,,Uw zorgen over gezondheid, natuur, en stiltegebieden onderschrijven we als Gedeputeerde Staten voor 100 procent. Tegelijkertijd is het idee achter de Luchtruim Herziening om de overlast op landelijk niveau te verminderen. Waar de extra aanvliegroute precies komt te liggen is overigens op dit moment nog niet duidelijk.”

De inzet van Van Muilekom op dit onderwerp startte twee jaar geleden: ,,Toen heeft de provincie Utrecht samen met 14 gemeenten gezamenlijk een zienswijze ingediend. Daarin vragen we om een projectMER die moet aantonen wat de consequenties zijn van de gekozen route. De mogelijke belasting moet duidelijk zijn.”

GEZONDHEID VAN MENSEN OP 1

Over de reactie vanuit het ministerie op deze zienswijze zegt gedeputeerde Van Muilekom: ,,Deze stelt mij niet gerust. Daarom wil wij dit goed uitgewerkt hebben. Hier richt momenteel de bestuurlijke lobby van de provincie Utrecht met 56 gemeenten zich op. Want gezondheid van mensen staat op 1.”

Vanuit drie speerpunten is gedeputeerde staten alert op de komst van een vierde aanvliegroute voor Schiphol: ,,Wij hebben veel gemeenten met veel woningen, we willen ook nog eens veel woningen gaan bouwen, en we hebben natuur-en stiltegebieden.”

De actiegroep krijgt een afspraak met de gedeputeerde, mogelijk ook met een brede vertegenwoordiging van statenleden, want er is behoefte aan meer informatie. 

STANDPUNTEN LANDELIJK

De actiegroep Stop4deroute zette de standpunten van de politieke partijen voor de provincie Utrecht op een rij. De landelijke doorvertaling, waarbij publicaties en verkiezingsprogramma’s zijn geraadpleegd, laat dit beeld zien. 


Maximaal kritisch (100) ten aanzien van luchtvaart zijn GL en PvdD. Zeer kritisch (range 71-90) ten aanzien van luchtvaart zijn BBB, PvdA en BIJ1. Bovengemiddeld kritisch (61-70) zijn CU, SP, Denk, D66, CU Volt en SGP. (Gemiddelde is 57). Onder het gemiddelde (41-50), en pro luchtvaart, zit CDA. Zeer pro luchtvaart (<15) zijn VVD, FVD, PVV en vooral JA21. *De informatie is ontleend aan de verkiezingsprogramma’s van zestien partijen die meedoen aan de verkiezingen van 15 maart 2023. Kleine partijen, met één zetel in de Tweede Kamer en waarvan geen winst is voorspeld, zijn buiten beschouwing gelaten. - Stop4deroute

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie