Afbeelding
Foto: Pexels

Brede inzet op zonne-energie nodig in de Foodvalley

1 november 2023 om 15:58 Partnercontent

In 2019 is het Klimaatakkoord gepresenteerd. Hierin zijn organisaties en bedrijven overeengekomen de komende decennia hard te gaan werken aan de beperking van de uitstoot van broeikasgassen. Er wordt vooral gekeken naar CO2, omdat dit een van de voornaamste veroorzakers van de opwarming van de aarde zou zijn. Om de afspraken te kunnen realiseren, is ons land opgesplitst in zogeheten energieregio’s. Veenendaal is onderdeel van de Regionale Energiestrategie Foodvalley. Wat zijn de plannen op het gebied van zonne-energie?

De RES-regio Foodvalley in het kort
De energietransitie beslaat diverse onderwerpen. Enerzijds gaat het bijvoorbeeld om het stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen, om onder meer gebouwen en woningen te verwarmen. Uiteraard wordt er daarnaast gestuurd op energiebesparingen door verduurzaming. Tot slot gaat het ook om het lokaal opwekken van duurzame energie. De belangrijkste (onuitputtelijke) bronnen hiervoor zijn wind en zon. Het doel is om in de regio in 2030 minimaal 0,75 maar nog liever 1 TWH duurzame energie met behulp van windmolens en zonnepanelen op te wekken.

De zonneladder
Waar die zonnepanelen geplaatst gaan worden? Omdat Nederland een behoorlijk dichtbevolkt land is, is het belangrijk hier goed over na te denken. Om de gewenste hiërarchie aan de geven, heeft iedere RES-regio een zonneladder moeten opstellen. Voor Foodvalley geldt dat het overgrote deel van de zonnepanelen idealiter ligt op daken van gebouwen en boven parkeerterreinen. Daarnaast wordt gekeken naar restgronden, ruimte naast (spoor)wegen en bij vuilstortplaatsen bijvoorbeeld. Tot slot gaat men kijken naar de opties naar zonnepanelen op landbouwgrond.

Zonnepanelen op landbouwgrond
Dat zonnepanelen op landbouwgrond – ook wel agri-pv genoemd - geen eerste optie is, is wel begrijpelijk. De Foodvalley is van oudsher een regio die sterk geënt is landbouw. Er worden dan ook strikte voorwaarden gesteld aan het plaatsen van zonnepanelen op landbouwgrond. Dat is enigszins ook wel wat jammer, want het biedt veel mogelijkheden. Zo zijn er vandaag de dag boerenbedrijven zonder opvolging, is er toch al een verhitte discussie omtrent de toekomst van landbouw en veeteelt in ons land vanwege onder meer de stikstofuitstoot en willen boeren verduurzamen.

Mogelijk wil in 2024 het Kabinet de Voorkeursvolgorde Zon wettelijk laten vastleggen. Zonnepanelen op landbouwgrond wordt daarmee nog meer aan banden gelegd. Diverse partijen zijn over deze wet niet positief gestemd, omdat onduidelijk is wat deze precies aan voordelen moet leveren. Niet alleen zonneparkontwikkelaars zoals Chint Solar, maar ook allerlei natuur- en milieuorganisaties zoals Milieudefensie en Greenpeace.

Een open blik houden
Willen we als Nederland het doel behalen in 2050 CO2-neutraal te zijn? Dan is het goed ten allen tijde een open visie te houden, en niet bij voorbaat al opties weg te strepen. Een brede inzet op de mogelijkheden maakt het in de toekomst mogelijk zoveel mogelijk duurzame zonne-energie op te wekken.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie