Een ACV-wagen aan het werk in Veenendaal.
Een ACV-wagen aan het werk in Veenendaal. Pieter Vane

Kostenstijging voor schoonmaak en afvalinzameling

19 maart 2023 om 09:12 Overig

VEENENDAAL De kosten bij Afvalcombinatie De Vallei (ACV) komen voor dit jaar twaalf procent hoger uit. Zo zal Veenendaal ruim vijf miljoen voor de afvalinzameling gaan betalen en trekt het college een ton extra uit voor deze werkzaamheden. Daarnaast is de verwachting dat het reinigen van de openbare ruimte voor 2023 op zo’n 1,3 miljoen euro zal uitkomen.

ACV heeft een aantal belangrijke veranderingen aangegeven bij de gemeente. ‘Er zijn een aantal nieuwe overige kostenposten in de begroting opgenomen. Commerciële stortingen ondergronds, leges, vergoeding Restore verwerking dekbedden en kussens, vergoeding Restore voor inzameling en verwerking textiel en goederen, huur opslag Groeneveldselaan.’ Verder geeft zij aan bij de afvalinzameling in plaats van eens per twee weken dit jaar iedere week een grofvuilroute te rijden. De kosten die zij de gemeente aangeeft zijn een verwachting, want zij kan de werkelijke tarieven pas in de kwartaalrapportages geven en op de eindafrekening na dit jaar.

ONDERHOUD ‘Voor de indexatie van de concept begroting is de CPB indexcijfer consumenten prijzen gehanteerd, op basis van de periode augustus van enig jaar. De indexatie van augustus 2022 was 12 procent.’ Veenendaal ziet hier bijvoorbeeld een stijging in de loonkosten. ACV verzorgt daarnaast onderhoud in de openbare ruimte. Ook hiervan stijgen de kosten met twaalf procent. Dit is onder andere voor de gladheidsbestrijding wat ruim 25.000 euro hoger kan uitvallen. En zo’n drieduizend en nog eens vierduizend euro voor de begraafplaats en de plaagdierbestrijding. Bij de kosten voor schoonmaak na evenementen denkt ACV een zevenhonderd euro meer nodig te hebben in 2023. Het vegen en reinigen van de straten in Veenendaal stijgt dit jaar met ruim 60.000 euro.

Verder is bijna 40.000 euro extra nodig voor het reinigen van de kolken. Voor het onderhoud van de openbare ruimte komen de kosten uit op bijna 1,3 miljoen euro. Een stijging van 143.000 euro ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast zijn inzamelkosten voor afval verwacht op ruim 3,5 miljoen euro. De verwerkings- en overige kosten beiden ruim twee ton. En ACV berekent ruim een miljoen voor haar kapitaallasten en onderhoud, waarmee de totale rekening voor Veenendaal in 2023 op iets meer dan 5 miljoen euro kan uitkomen. De gemeente stelt ruim een ton extra beschikbaar voor de werkzaamheden van het afvalinzamelen. De stijgende kosten hebben ook bij ACV te maken met hogere energiekosten, tekort aan materialen, inflatie en krapte op de arbeidsmarkt.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie