Het gebouw van basisschool De Schakel in Veenendaal.
Het gebouw van basisschool De Schakel in Veenendaal. Google Maps

CDA bezorgd over schoolgebouwen

20 november 2023 om 18:08 Onderwijs

VEENENDAAL Het CDA wil graag mooie schoolgebouwen voor goed onderwijs. Maar in Veenendaal zien zij verouderde panden die te groot of te klein zijn. En is bang dat het onderhouden van de gebouwen geld kost dat anders naar onderwijs had kunnen gaan. Het college laat weten dat de gemeente al met veel punten bezig is om deze zorgen aan te pakken.

,,Voor het CDA is het gezin de hoeksteen van de samenleving. Kinderen verdienen goed onderwijs. En schoolgebouwen moeten bijdragen aan goed onderwijs. Voldoende ruimte, frisse lucht, goede sanitaire voorzieningen en een prettig binnenklimaat, zodat kinderen goed kunnen leren en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij ontvingen bericht waarin u aangeeft dat de uitvoering van nieuwbouw van scholen onder druk staat. Tegelijk constateren wij eerder dat veel van de huidige schoolgebouwen niet aansluiten bij de ruimtebehoeften en kwaliteitseisen van de gehuisveste scholen”, laat Mark Ruitenbeek namens het CDA Veenendaal weten.

BEHOEFTE

,,Wanneer wij kijken naar de huidige schoolgebouwen die we in Veenendaal hebben, dan zien we een beperkt aantal mooie nieuwe gebouwen en een groot aantal verouderde panden die niet aansluiten bij de behoefte van scholen. Sommige gebouwen zijn te groot, andere juist veel te klein. Daarnaast zijn een aantal gebouwen sterk verouderd en daarmee niet duurzaam en in sommige gevallen door technische problemen erg duur in het onderhoud. En dat geld dat de school extra uitgeeft aan onderhoud, gaat dan dus niet naar onderwijs aan onze kinderen.” De partij ziet tevens dat de gemeente zelf kritisch naar haar te besteden financiële middelen moet kijken.

IKC

Het college laat weten dat de schoolbesturen voor het onderhoud van de schoolgebouwen middelen vanuit de rijksoverheid krijgen. Veenendaal zet nu in op het bouwen van nieuwe panden als Integraal KindCentrum (IKC), waar naast de scholen tevens kinderopvang een plek krijgt. Op enkele locaties zelfs ook bijvoorbeeld Veens Welzijn. Om ervoor te zorgen dat iedereen samen goedzijn plek vindt in het nieuwe onderkomen, is soms een langere voorbereidingstijd nodig. ,,Wij kunnen ons het gevoel voorstellen van de scholen, dat zij nog langer in een oud schoolgebouw dat niet meer geheel past binnen de eisen van deze tijd onderwijs moeten geven.”

TOEKOMSTBESTENDIG

In voorbereiding op het nieuwe huisvestingsplan voor de scholen vanaf 2025 wil de gemeente dan ook met alle schoolbesturen kijken naar de locaties voor een nieuwgebouw. En onder andere de kinderopvangorganisaties om te kijken naar de doorgaande leerlijn ineen IKC. ,,We willen toekomstbestendige schoolgebouwen per combi van buurten. Dit betekent dat een schoolgebouw een bepaalde omvang moet hebben. In de Veense situatie betekent dit dat er vaak meerdere schoolbesturen samenwerken op één locatie. We herkennen vooral de soms moeizame samenwerking tussen de scholen onderling en met de gemeente.”

AFWEGING

Het CDA meende dat de gemeente geld bespaard, nu de bouw van scholen later start. Hoewel dit zo lijkt ziet Veenendaal echter dat de vertraging vaak extra geld kost. Zeker nu de prijzen en lonen zijn gestegen. ,,Het financiële voordeel is hiermee minimaal.” De gemeente zal aan de hand van een nieuwe huisvestingsplan voor de komende jaren gaan kijken naar welk geld zij beschikbaar heeft voor welke scholen. Hiervoor moet Veenendaal wel budget hebben en daar wil zijde komende tijd over nadenken. ,,De integrale afweging gaat over vijf IKC’s, waarvan er drie nu in de begroting zitten. Na deze moeten er nog ongeveer 13 komen”, besluit het college.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie