Het Rembrandt College in Veenendaal.
Het Rembrandt College in Veenendaal. Rembrandt College

Veenendaal trots op zelfstandige Rembrandt College

8 juli 2023 om 17:00 Onderwijs

VEENENDAAL Het Rembrandt College is als openbaar voortgezet onderwijs nu enkele jaren een zelfstandige school. Toch houdt de gemeente nauwe banden aan. Wethouder Dylan Lochtenberg ziet een gezamenlijke verantwoordelijkheid de school financieel gezond te houden en aantrekkelijk ondanks een verwachte terugloop van leerlingen in de regio.

Het Rembrandt College staat sinds 2022 op eigen benen. ,,De nieuwe bestuursstructuur en de nieuwe verhoudingen die dat opleverde hebben zich verder ontwikkeld. De schoolleiding, een rector/bestuurder en drie teamleiders ondersteund door drie beleidsadviseurs, kent zijn definitieve vorm. De relatie met de gemeente Veenendaal is helder, alhoewel nog niet alle zaken juridisch afgewikkeld zijn”, stelt de school. Omdat niet al het onderhoud aan het gebouw aan de Rembrandtlaan is afgerond, is deze nu nog eigendom van Veenendaal. Dit geldt zo wie zo voor de sportzaal Rembrandt. De sportvoorziening heeft een eigen ingang langs het fietspad en blijft ook onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

ZORGPLICHT

,,Ondanks de verzelfstandiging, blijft de zorgplicht van de gemeente om te voorzien in voldoende openbaar voortgezet onderwijs. Het financiële toezicht berust weliswaar bij de Inspectie van het onderwijs, maar de financiële steun van het Rembrandt College is ook van gemeentelijk belang. De SOVOV geeft een realistische onderbouwing van de begroting 2023 en raming 2024-2027. De raad vraagt het Rembrandt College een zeer aantrekkelijke school in te regio te zijn. De prognose 2024 laat uit het aantal aanmeldingen zien dat er met betrekking tot de leerlingenaantallen nog geen stabiliteit is. We benadrukken het belang van het continue zetten van stappen om te zorgen dat er sprake is van continuïteit van het openbaar voortgezet onderwijs in Veenendaal”, stelt de gemeente.

AANTREKKELIJK

Het Rembrandt College werkt hier aan, maar voorziet minder leerlingen in Veenendaal en de omgeving. ,,Gezien de geprognosticeerde krimp in de regio is veel tijd, geld en aandacht besteed aan het aantrekkelijk maken c.q. blijven van de school. Dat manifesteert zich in het werken aan de onderwijskundige profilering, in het moderniseren van het gebouw, aanschafnieuw meubilair, schilderwerk en in het aanpassen en expliciteren van het personeelsbeleid”, vervolgt het Rembrandt College in haar verslag. De school zet in op een financieel en organisatorisch gezonde scholengemeenschap, door spreiding van kennis en kunde en doorsamenwerking. Dit laatste onderschrijft de gemeente.

BETROKKEN

,,We hebben aangegeven trots te zijn op het Rembrandt College. Het is het enige voortgezet openbaar onderwijs in Veenendaal. Lange tijd was de gemeente nog het bestuur, maar de school is inmiddels als één van de laatste in Nederland verzelfstandigd. Toch blijven wij ons zeer betrokken voelen voor ook dit openbaar onderwijs. Hoewel zij op afstand staan, is er een bijzondere relatie. De raad wil ook de ontwikkelingen volgen. De zorgen die wij uitspreken liggen op een sluitende begroting, investeren in relaties met anderen en verrijkingsprogramma’s om de school aantrekkelijk te houden. We zien dat het bestuur hier al hard aan werkt”, besluit wethouder Dylan Lochtenberg.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie