Afbeelding
Archief

Reactie op rapport over de ‘menselijke maat’

19 maart 2023 om 17:20 Maatschappelijk

VEENENDAAL De gemeente probeert wel te werken met ‘de menselijke maat’, maar ziet zich soms gebonden aan landelijke regels. Het college heeft het Rekenkamerrapport ‘Menselijke Maat Gewogen’ doorgenomen en bedankt de commissie dat zij enkele punten wel kan verduidelijken.

,,De gemaakte opmerkingen zien wij als een compliment voor ons beleid en de inzet van onze medewerkers. Naar aanleiding van het onderzoek naar het spanningsveld tussen het recht doen aan het begrip ‘menselijke maat’ enerzijds en overheidshandelen op basis van efficiëntie en rechtsgelijkheid anderzijds.” Hierin heeft de commissie volgens het college wel oog voor het totale speelveld. ,,U hebt de keuze gemaakt de gemeentelijke organisatie een spreekwoordelijke spiegel voor te houden en te laten reflecteren op de eigen visie en handelen en hoe dit door kan werken naar inwoners. Consulenten die zich bezighouden met de Wmo en Participatiewet hebben de menselijke maat op het netvlies.”

RECHTMATIG

 Veenendaal ziet in het rapport een aansporing verder te gaan op de door haar ingeslagen weg. ,,Het rapport laat zien hoe het begrip ‘de menselijke maat’ kan worden opgevat en hoe dat in verhouding staat tot de organisatie van de gemeente Veenendaal. Waarvan de dienstverlening er op gericht is inwoners rechtmatig, effectief en efficiënt ten dienste te staan”, vervolgt het college.

Zij stelt dat het niet alleen de uitvoering is, maar ook het oog hebben voor de menselijke maat bij het maken van beleid. Daarnaast doet zij dit tevens bij klachten en bezwaren van inwoners en de communicatie. ,,U stelt dat er duidelijk een behoefte lijkt te zijn om de complexe wet- en regelgeving te verduidelijken en toegankelijker te maken voor inwoners.” De medewerkers die de Rekenkamer sprak hebben een besef wat de menselijke maat inhoudt.

EVENWICHT

Dit geeft echter wel voor enkele ambtenaren vragen bij de uitvoering. ,,Wij hebben zeker oog voor de dilemma’s en afwegingen waarvoor medewerkers zich gesteld zien. U schrijft dat het onderzoek ook laat zien dat de gemeente Veenendaal weinig actie onderneemt om op dit onderdeel te verbeteren. Dit laatste vinden wij te stellig geformuleerd. Sommige onderdelen van de conclusies lijken ‘wat kort door de bocht’. 

Waar u concludeert dat medewerkers een evenwicht moeten zoeken in het voldoen aan de gestelde financiële kaders en het aanbieden van maatwerkoplossingen aan inwoners, is het toch zo dat wet- en regelgeving leidend zijn. Wmo-consulenten kijken altijd wat voor deze inwoners in deze situatie een goede en adequate oplossing is, waarbij zij zich aan beleidsregels te houden hebben’, menen burgemeester en wethouders.

WENSEN

Het college erkent dat deze regels niet overeen kunnen komen met de wensen van een inwoner. Hier gaat het niet om het geld dat Veenendaal beschikbaar heeft, maar de regelgeving die een medewerker moet volgen. De gemeente kan voorzieningen inzetten en niet altijd een maatwerkvoorziening. Dit kan strijdig lijken met de menselijke maat. 

,,Maar de wet vraagt de gemeente ook om algemene voorzieningen te treffen en alleen maatwerkvoorzieningen in te zetten als dat niet anders kan. Het kan anders zijn dan wat de inwoner wenst, maar dat betekent niet dat er volgens de definitie uit het onderzoek een strijdigheid is met de menselijke maat. Binnen de wet- en regelgeving die er is kijken wij namelijk altijd naar wat voor deze inwoner in deze situatie een goede oplossing is.”

BEGRIJPELIJK

De aanbeveling brieven in begrijpelijke taal te sturen volgt Veenendaal inmiddels. ,,Deze aanbeveling wordt op dit moment al actief opgepakt door de organisatie met als doel de informatievoorziening vanuit de gemeente op zowel mondelinge, als schriftelijke en digitale wijze te verbeteren en toegankelijk te maken. Verder wijzen wij u er op dat binnen de organisatie al eerder is gekozen voor een persoonlijke, vriendelijke, heldere en directe schrijfstijl. Zonder moeilijke woorden”, besluit het college. Zij heeft daarvoor samen met de cliëntenraad ook teksten vanuit de Participatiewet herschreven om ze daarmee begrijpelijker te maken. Vanuit de klanttevredenheidsonderzoeken zal Veenendaal blijven toetsen of zij rekening houdt met de ‘menselijke maat’.

Peter Kuijpers
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie