Archieffoto wijk Groenpoort
Archieffoto wijk Groenpoort INBO

Subsidie voor warmtenet Groenpoort

17 december 2022 om 18:36 Duurzaamheid

VEENENDAAL De gemeente heeft met DEVOG overlegd de aanbesteding voor het warmtedistributienetwerk in Groenpoort te stoppen. Met het oog op een subsidie wil Veenendaal na 1 april opnieuw bedrijven laten inschrijven voor het aanleggen van een warmtenet in de nieuwe buurt van Veenendaal-Oost.

Wethouder Martijn Beek laat wel weten dat het bouwen van een nieuw Energiehuis voor Groenpoort is geregeld. ‘De aanbesteding van het energiehuis heeft ertoe geleid dat met het bedrijf Linthorst een bouwteamovereenkomst is gesloten. In het bouwteam worden verschillende ontwerpvarianten met elkaar vergeleken op belangrijke variabelen. Zoals de investeringskosten, efficiency, exploitatiekosten en kostprijs. Het gaat om een centrale die verwarmt en koelt op basis van elektriciteit. Het lijkt erop dat de meest passende variant beschikt over een grote warmte-opslag in de vorm van een ondergronds waterbassin.’

DUURZAAM ,,De gemeenteraad willen we in maart een voorstel doen voor de financiering. En hierbij zijn nog enkele keuzes te maken in bijvoorbeeld duurzaamheid. Dit vraagt om een extra investering nu, maar zal op de langere termijn wel duurzaamheidsvoordelen opleveren. Dit zijn keuzes zoals het soort warmtepompen tot het waterbassin voor warmteopslag die we willen gebruiken’’, aldus de wethouder. ‘Dit bassin maakt het mogelijk om gedurende de dagelijkse intervallen met beperkte warmtevraag en lage elektriciteitsprijs, juist elektriciteit te gebruiken voor de opwarming van het waterbassin. In intervallen met hoge warmtevraag zal de opgeslagen warmte gebruikt worden.’

INVESTERING De gemeente verwacht dat hiermee de duurzaamheid groter zal zijn. ‘Deze investering draagt bij aan lagere energiekosten, duurzaamheid en het tegengaan van netcongestie. De investeringskosten van deze variant liggen hoger dan de raming waarvan werd uitgegaan, terwijl de exploitatiekosten lager zullen zijn.’ De aanbesteding van de aansluiting van de centrale naar de woningen heeft de gemeente echter gestopt. ,,Het is gebleken dat we hiervoor subsidies kunnen aanvragen. Het zou daarbij gaan om een substantieel bedrag. Maar hiervoor komen we pas vanaf 1 april in aanmerking en niet als er al is aanbesteed’’, vervolgt Beek. Veenendaal had al wel twee partijen gevonden voor dit distributienetwerk, maar de kosten daarvan bleken veel hoger.

SUBSIDIE ‘Dit is deels te verklaren door de inflatie. De hoge inflatie maakt het voor aannemers moeilijk om een prijs af te geven. Er wordt in de inschrijving dan een grote risicopremie hiervoor opgenomen, waardoor de prijs meestal hoger uitvalt dan noodzakelijk is. De directie van DEVOG en het college overleggen over het aantrekken van extra financiering voor DEVOG. Eén en ander heeft de directie van DEVOG vorige week doen besluiten om de huidige aanbesteding voor het distributienetwerk stop te zetten en een nieuwe aanbesteding voor te bereiden.’ Hiermee hopen DEVOG en Veenendaal alsnog gebruik te maken van een subsidieregeling warmtenetten van minister Jetten die zij vanaf 1 april 2023 kunnen aanvragen.

PARALLEL De gemeenteraad moest eerder beslissen in eigen beheer het warmtenet op te gaan zetten, omdat Veenendaal wil starten Groenpoort te ontwikkelen. ,,We hebben eerder wel al de beslissing moeten nemen dit nieuwe Energiehuis in eigen beheer te gaan starten, maar hebben de ruimte om dit deel later aan te besteden. Voor het eindpunt maakt het niets uit en kunnen we de huizen op tijd aansluiten’’, besluit Beek. Dit is overlegd met Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost (OVO). ‘Hierdoor ontstaat meer tijd om tot een passende opdrachtverlening van het distributienetwerk te komen en kunnen beide projecten, het bouwrijp maken en de uitrol van het distributienetwerk parallel worden uitgevoerd’, aldus het college.

Door Peter Kuijpers

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie