Afbeelding
Pixabay

Een zelfvoorzienend Veenendaal in 2050

12 februari 2024 om 17:12 Duurzaamheid

VEENENDAAL ,,Zoals we de afgelopen honderd jaar hebben geleefd, zal in de toekomst niet meer kunnen’’, was de boodschap van wethouder Marco Verloop. De lokale politiek kreeg vast een kijkje in welke veranderingen nodig zijn om Veenendaal voor te bereiden op 2050. Hiervoor zal de gemeente een Opgaveperspectief Duurzaam Veenendaal vast moeten stellen met doelen om energieneutraal, circulair en klimaatadaptief te zijn.

door Peter Kuijpers

Verschillende ambtenaren op het gemeentehuis zijn reeds enige tijd bezig om te kijken welke ideeën er zijn om de komende jaren in te zetten die hoe we leven helpen aanpassen. Zij zien Veenendaal in 2050 als een zelfvoorzienende stad, maar wel een andere dan we gewend zijn. Mensen zullen dichter op elkaar wonen, met werkplaatsen weer in de wijk en een heel ander vervoer. Wel denken de ambtenaren aan wijken waar het goed vertoeven is tot het halen van verse lokale groenten op de Stadsakkers. De realiteit is dat het klimaat aan het veranderen is, met afgelopen jaar als warmste en natste. Dit levert ongemakken, zoals in het najaarsseizoen meldingen van 25 ondergelopen kelders per maand. Tot wel 50 afgelopen december door neerslag en stijgend grondwater.

ENERGIENEUTRAAL De klimaatverandering zorgt er tevens voor dat veel bomen ziektes kregen en daarom zijn gekapt. Wel 220 vorig jaar, een fors aantal. Daarom wil de gemeente duidelijkheid scheppen in waar Veenendaal voor staat in duurzaamheid. Zij startte enkele jaren geleden door doelen stellen om energieneutraal te zijn. Met besparen en opwekken van energie waar dit nodig is. Warmte komt nu al uit de bodem, lucht, water of warmtecentrales en Veenendaal wil warmte besparen door slecht geïsoleerde huizen aan te pakken. Voor opgewekte stroom van solarcarports voor de auto en zonnepanelen op daken zullen meer energiehuisjes nodig zijn, maar dit levert een meer betrouwbare energievoorziening op. Met daarbij opslag van stroom op bedrijventerreinen en in woonwijken. Dit zal allemaal wel extra ruimte vragen.

KLIMAAT Deze uitdaging voor meer vierkante meters voor duurzaamheidsoplossingen ligt er tevens voor de klimaatadaptatie. Want de gemeente wil met meer groen proberen het teveel aan regenwater op te laten nemen. Bomen zullen het vocht ook weer kunnen afgeven, wat verkoeling geeft bij hitte. En er zal een waterberging moeten zijn voor hevige neerslag en om in droge perioden juist gebruik van te kunnen maken. De gemeenteraad zal de ruimte die al deze maatregelen vragen ergens in haar Omgevingsvisie en -plan moeten opnemen. Wel zijn inwoners al begonnen met aanpassingen door bijvoorbeeld het Tegelwippen. Hierdoor is er minder verhard oppervlak, zodat water wel beter in de bodem kan zakken. Maar Veenendaal ziet dat er meer nodig is. Wanneer in straten geen bomen passen, wellicht wel schaduwdoeken.

CIRCULAIR Een ander punt in de duurzaamheid waar nog extra aandacht voor nodig is, zijn grondstoffen en afval. Niet langer de aarde uitputten door nieuwe grondstoffen te delven, maar deze juist uit het afval halen. Met een meer compact Veenendaal waar mensen dicht op elkaar wonen, kun je ook makkelijker delen. Het eigendomsgevoel zal in de toekomst anders moeten zijn. Je kunt een ladder delen tot een auto. En producten doorgeven, zoals nu ook met bijvoorbeeld kleding gebeurt. Veenendaal kan voor haar klimaatadaptatie en circulaire plannen nog doelen stellen. Zij wil hiervoor verschillende programma’s samenbrengen. En vooral ook luisteren wat de samenleving wil en hierin een voorbeeldrol zijn en ideeën gaan ondersteunen.

INZET ,,Het vaststellen van een Opgaveperspectief Duurzaam Veenendaal betekent voor bewoners dat ze naast informatie over een energieneutraal Veenendaal en wat dit praktisch voor hen betekent, in de vorm van verduurzaming van hun woningen, het plaatsen van zonnepanelen en warmtepompen, ook informatie gaan ontvangen over wat een circulair- en klimaatbestendig Veenendaal voor hen betekent. En na verloop van tijd wordt dit uitgebreid naar wat bewoners zelf kunnen doen. Er zal dus intensief worden ingezet op voorlichting, educatie en communicatie om volwassenen, jongeren en kinderen te motiveren zich in te zetten voor een circulair- en klimaatbestendig Veenendaal. Een duurzaam Veenendaal kan alleen met jou!’’, besluit de gemeente.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie