Afbeelding
Sander van Snippenberg

Weinig woningen voor alleenstaande statushouders in Veenendaal

29 november 2023 om 14:18 Wonen

VEENENDAAL Het huisvesten van statushouders is voor de gemeente nog steeds een uitdaging. Niet alleen heeft Vluchtelingenwerk moeite het aantal mensen dat in Nederland mag blijven te helpen. Ook Veenvesters ziet door de groep statushouders dat het lastiger is passende woningen te vinden.

door Peter Kuijpers

,,Iedere gemeente in Nederland heeft een wettelijke taak voor de huisvesting van statushouders. Dit zijn asielzoekers die een pasje hebben gekregen en dus in Nederland mogen blijven. Het aantal te huisvesten statushouders per gemeente hangt af van het aantal inwoners en wordt per half jaar vastgesteld. Statushouders hebben recht op een permanente zelfstandige woning. De gemeenten ontvangen na ieder half jaar een brief van de provincie, vanwege haar toezichthoudende taak”, geven burgemeester en wethouders aan. Zij kijken samen met Vluchtelingenwerk en Veenvesters naar het bieden van de woonruimte.

OPGAVE

Veenendaal voldoet al jaren aan haar taakstelling om voldoende personen te huisvesten. ,,Per 1 juli 2023 hadden wij echter 4 personen te weinig gehuisvest. De taakstelling voor de tweede helft van 2023 bestaat uit 109 personen. Begin oktober moesten er nog 40 personen worden gehuisvest. Dit zijn bijna allemaal alleenstaande personen zonder gezin. In overleg met Vluchtelingenwerk en Veenvesters is toen geconstateerd dat wij deze opgaven in 2023 niet meer zouden gaan halen. Veenendaal heeft te weinig woningen voor alleenstaanden en ook Vluchtelingenwerk kan dit aantal niet helpen door personeelsgebrek.”

DALING

Een aanpassing maakt echter dat de gemeente dit jaar toch aan het aantal te huisvesten statushouders kan voldoen. ,,Vanwege de landelijke bijstelling begin november hoeft Veenendaal dit jaar 37 personen minder te huisvesten. De verwachting is dat het nog lukt om de laatste drie personen voor 15 december van een woning te voorzien. De taakstelling voor het eerste half jaar van 2024 is in Veenendaal 72 personen. Dit is minder hoog dan verwacht.” Door de daling in het aantal lijkt de gemeente in de eerste instantie de gelegenheid te krijgen om te kijken naar het kunnen huisvesten van deze mensen. Maar het college denkt dat de aantallen zullen oplopen.

WOONRUIMTE

,,We weten ook dat de IND een achterstand zal gaan wegwerken, waardoor een verhoging in de tweede helft van 2024 aannemelijk is. Daarnaast heeft Veenendaal in de sociale huur weinig woonaanbod voor alleenstaanden, terwijl hier wel veel vraag naar is. Niet alleen van statushouders. Vanwege de integratie is het ook niet wenselijk om locaties te gaan realiseren waar alleen maar statushouders gehuisvest worden. Het is daarom nodig om in 2024 nieuw aanbod van kleine zelfstandige woonruimten voor diverse alleenstaanden te creëren. Dit om aan de taakstellingen overige vraag te kunnen blijven voldoen”, besluit het college.

Peter Kuijpers
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie