Afbeelding
Peter Kuijpers

Gemeente heeft bezwaar tegen btw-afdracht parkeergarages aan Belastingdienst

7 december 2023 om 15:58 Verkeer en vervoer

VEENENDAAL Het college is het niet eens met het standpunt van de belastingdienst over de btw-afdracht van de gemeentelijke parkeergarages. Veenendaal moet ongeveer 140.000 euro betalen over de inkomsten van dit parkeergeld. Een bedrag waarover nog steeds verschillende gedachten zijn, nadat de slagbomen in de garages zijn weggehaald.

door Peter Kuijpers

,,We hebben het standpunt van de Belastingdienst uiteindelijk gekregen. Het college heeft zich hier op beraad: Wat vinden wij daar van? De slagbomen in de parkeergarages zijn er om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten. Maar ons standpunt blijft ook dat we daar dan als straatparkeren geen btw over hoeven af te dragen’’, vertelt wethouder Dylan Lochtenberg. De gemeente heeft na de zomer nog eens met de belastingdienst gesproken. ‘Het was een goede bespreking, maar helaas moeten we constateren dat de belastingdienst om moverende redenen niet verschuift in hun standpunt’, aldus het college.

ZWART-WIT

Deze vindt nog steeds dat Veenendaal btw over de parkeerinkomsten van de gemeentelijke parkeergarages moet afdragen. ‘Positief punt was dat de belastingdienst de btw-kwalificatie ook niet als ‘zwart-wit’ ziet.’ Er is volgens het college geen verstoring van de goede relatie, maar de partijen verschillen in standpunt. ‘Op fiscaal inhoudelijke gronden, ziet onze externe fiscaal adviseur voldoende goede argumenten om een procedure te starten. Omdat een eventuele uitspraak, behalve voor Veenendaal voor meer gemeentes duidelijkheid zou kunnen verschaffen, is gevraagd of het mogelijk is met meerdere gemeentes op te trekken in een eventuele procedure.’

Veenendaal lijkt hierin echter alleen te staan; er zijn geen andere gemeentes die met identieke feiten en omstandigheden te maken hebben. De gemeente zal zelf voor haar bezwaar moeten betalen. ‘Ruim ingeschat zullen de totale proceskosten op circa 25.000 euro uitkomen’, denkt het college. ,,Het starten van de gerechtelijke procedure houdt nu in dat we eerst bezwaar maken op de beslissing van de Belastingdienst. Blijven zij bij hun standpunt dan zijn we bereid dit via de rechter duidelijk te krijgen’’, verduidelijkt de wethouder. Veenendaal wil met zo gering mogelijke maatschappelijke kosten duidelijkheid en zekerheid krijgen.

DISCUSSIE

Daarnaast zal zij voor nu wel btw afdragen. ‘Het standpunt van de belastingdienst zal worden gerespecteerd en over de garage-inkomsten zal btw worden afgedragen. De keuze om tijdens een lopend proces toch btw te gaan afdragen is om aan te tonen dat de gemeente ondanks een afwijkend standpunt van goede wil is.’ Veenendaal betaalt rond de 140.000 euro aan btw. ,,We houden hier nu geen rekening mee als voordeel in de exploitatie van het parkeren. Maar dit maakt wel een onderdeel uit van de discussie die de raad nog zal moeten voeren om het tekort op de kosten voor parkeren in Veenendaal terug te brengen’’, besluit Dylan Lochtenberg.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie