Afbeelding
Google Maps

Discussie over vaststelling bestemmingsplan Boompjesgoed

18 november 2022 om 09:15 Politiek

VEENENDAAL Na een participatieproject met omwonenden ligt er nu een nieuwe versie op tafel van het bestemmingsplan voor de voormalige locatie van garagebedrijf Van Jaarsveld aan het Boompjesgoed. De hoogte is uiteindelijk naar 34 meter gegaan, maar het gebouw is in de nieuwste opzet ook veel ranker geworden en meters opgeschoven. 

In het wooncomplex zouden 74 wooneenheden van tussen de 45 en 50 vierkante meter worden gerealiseerd. Na de bespreking in de raadscommissie zijn niet alle partijen het erover eens of het een goed plan is. Voor de overige fracties kan het een hamerstuk zijn, maar D66, SP en CDA willen het eerst nog eens goed intern bespreken.

SPREKERS Afgelopen donderdag meldden twee sprekers zich om hun visie te geven op het project. Allereerst de eigenaar van het perceel en initiatiefnemer van het plan, die blij was met de inbreidingslocatie, dicht bij de voorzieningen en het openbaar vervoer. Hij hoopte een mooie doelgroep te kunnen bedienen: starters en eenpersoonshuishoudens. Hij vond dat er een uitgebreid participatietraject was geweest, waarin de omwonenden een eind tegemoet was gekomen door het plan meermaals aan te passen. 

De plannen konden niet nog meer geoptimaliseerd worden. Verder opschuiven is niet mogelijk en ook niet wenselijk in verband met de monumentale bomen die er staan. De marktomstandigheden zijn hard achteruitgegaan, er is een grote vraag naar dit type woningen en hij vroeg daarom om een positief besluit van de raad. Hij zei toe de omwonenden te blijven meenemen in de verdere uitwerking.

ZIENSWIJZEN De tweede inspreker, die namens een aantal omwonenden sprak, dacht daar merkbaar heel anders over. Naast de grote hoogte, was in eerste instantie een van de grootste bezwaren de situering van de Zuidkant op de kavel. Door de verschuiving naar de Noordkant, was een deel van de buurtbewoners opgelucht. In de commentaarnota was dat zijns inziens ten onrechte vertaalt in een groter draagvlak voor het totaalplan. 

In de eerste gepresenteerde plannen zag hij fraaie taferelen met veel groene gevels, maar in de nieuwste versie was daar volgens hem weinig tot niets meer van over. Als je het verdienmodel van investeerders als uitgangspunt neemt, zei hij, begreep iedereen dat je om hetzelfde aantal woningen te bouwen de hoogte in moet. De nu geplande hoogte zou wat hem betreft niet hoger moeten zijn dan 21 meter. 11 meter verderop wonen in InteraktContour mensen met niet aangeboren hersenletsel en in de Hollandia Staete wonen veel ouderen, die meer dan gemiddeld aan hun huis gebonden zijn. Van hen had hij moedeloze reacties opgevangen of er wel wat met hun zienswijzen gedaan zou worden.

BELANGEN De SGP, ProVeenendaal, GroenLinks en D’66 hamerden vooral op het zoveel mogelijk toepassen van al dan niet verticaal groen. SP’er Tilmann van de Loo zei niet zo’n voorstander te zijn van hoogbouw, maar dat het gezien de hoge woningnood niet anders kon. Het was goed dat het om starterswoningen ging. Er was wat hem betreft genoeg geparticipeerd met de inwoners en niet iedereen was tevreden te stellen.  Toch nam hij het nog mee naar zijn fractie, omdat er nog aardig wat inwoners tegen zijn.

Lokaal Veenendaal zei naar alle belangen te kijken, ook het algemeen belang en er is gewoon tekort aan woonruimte. De VVD herkende zich niet in het geschetste beeld van het verdienmodel van investeerders als motivatie van de bouwhoogte. Zoveel en zo snel mogelijk bouwen was nodig, maar de partij wilde wel weten welke uitwijkmogelijkheid er voor parkeren was als dat problemen zou geven. GroenLinks was vooral blij met het type woningen voor starters.

Het CDA vond het ingewikkeld, was blij met de aanpassingen en de goede intenties, maar vond de bouwhoogte erg hoog worden, vond dat er te weinig groen was en hechtte aan een goede combinatie van parkeerplaatsen en groen en twijfelde eraan of dat te realiseren was. De partij vond dat hier wel erg veel compromissen werden gesloten en vroeg zich af of dit wel het juiste plan op de juiste plek was.

SCHOOLVOORBEELD Wethouder Stroobosscher noemde het participatieproject een schoolvoorbeeld van hoe zo’n project er uit moest zien, waarin er goed geluisterd was naar de omwonenden. De 74 woningen, waarvan 30 procent sociale huur en de rest midden huur, passen goed in de hoge woningvraag die er nu is. In het eerste plan was weliswaar meer groen gepland, maar dat complex zou dan ook niet alleen lager, maar ook breder zijn, waardoor begroeiing beter te realiseren was. Hij benadrukte dat groen ook onderhoud kost en wel te realiseren moet zijn. Door het gebouw te versmallen, moest het wel de hoogte in om hetzelfde aantal woningen te kunnen huisvesten. Als het niet in de breedte kan, moet het in de lengte.

Door de hoogte in te bouwen, was een ondergrondse garage ook niet meer te realiseren, waardoor er veertig parkeerplaatsen moeten komen, die dan wel groen tussen de tegels en groene hagen zouden krijgen. Tot een hoogte van vier meter zou er sowieso rondom het gebouw groen zijn, maar de wethouder zou in gesprek blijven om te kijken of er meer voor elkaar te krijgen was. 

Over die uitwijkmogelijkheid: de dichtstbijzijnde parkeergelegenheid was in het centrum. Bewoners zouden ook gerust eens de fiets of de benenwagen mogen nemen. Kortom: het bestemmingsplan voor Boompjesgoed zou nu juist wel het geschikte plan op de juiste plaats zijn. Bewijs daarvoor was voor Stroobosscher ook de geringe opkomst van de inwoners bij de behandeling in de commissie vergeleken bij de grote opkomst bij het participatieproject.

Door Arjan van den Berg

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie