Afbeelding
Pixabay

Meerderheid raad ziet behoud en bescherming in de kaders Groene Lobben

· leestijd 2 minuten Politiek

VEENENDAAL De groene lobben in Veenendaal-West beter beschermen door de parken duidelijke grenzen te geven in een visie, dat ziet de gemeenteraad in meerderheid wel zitten. Voor het vastleggen in een Omgevingsplan denkt zij wel inspraak te moeten voeren en de SGP ziet dan ook kansen om de omgevingswaarden vast te leggen.

door Peter Kuijpers

De parken Ruisseveen en Hondzenelleboog wil Veenendaal met een visie en afwegingskader een duidelijke functie geven. ,,Fijn dat deze visie voor twee geliefde groene gebieden nu voor ons ligt. Dit document maakt duidelijk waar de woonwijk eindigt en het park begint. Op deze manier kunnen we de groene lobben zoveel mogelijk in stand houden en beschermen. We vinden het belangrijk dat dit gebied het groene karakter behoudt en dat de cultuurhistorische elementen behouden worden’’, aldus Rick Moerman van de ChristenUnie. Ook PvdA, CDA, VVD en GroenLinks zien de visie als essentieel om het groene karakter te beschermen en zien duidelijke en heldere kaders.

HOSPICE Lokaal Veenendaal wil met de Kaders Groene Lobben de onduidelijkheid voor de mogelijkheden van het bouwen van extra woningen in het park afsluiten. Wel geeft het college nog ruimte voor bijvoorbeeld een uitbreiding van een huisartsenpraktijk en rondom de hospice. De heer Van de Hoef vroeg hier bij zijn inspraak goed naar te kijken, omdat hij destijds onder voorschriften daar een woning mocht bouwen: ,,Ik vind ook een beetje dat de gemeente dit moreel verplicht is als je op die manier bouwt, dat dit intact blijft. Daar ben ik altijd van uitgegaan en daar ga ik nog steeds van uit.’’ Een uitbreiding hoeft voor hem niet op deze locatie. SP en PvdA spraken tevens hun voorkeur uit naar een andere plek voor een eventuele uitbreiding van de hospice.

PARTICIPATIE Wethouder Engbert Stroobosscher heeft hier twee jaar geleden wel eens een gesprek over gehad, maar een concrete aanvraag ligt er nu niet. Het college heeft er in deze visie voor gekozen een uitbreiding bij de huidige locatie niet direct uit te sluiten. Wel moet dit onder voorwaarden en landschappelijk passen. Een idee van de SP om een mooie entree te maken van Hondzenelleboog met zorgwoningen, mocht het tuincentrum ooit verplaatsen, juicht Stroobosscher toe. Hij wil dit niet op voorhand met stenen invullen. Henk Vernout van de VVD wilde wel weten waarom participatie nu niet nodig is. ,,Dit is een visie, die bindt de overheid. De burger wordt pas gebonden bij het Omgevingsplan. Dan vindt de participatie plaats, dat is het juiste moment’’, stelt de wethouder.

KANSEN ,,Laten we niet te lang wachten om deze visie in een Omgevingsplan zo snel mogelijk op te nemen. De visie focust vooral op de cultuurhistorische waarde en de recreatieve waarde van het park. Wij missen daarin de echt belangrijke waarde van natuur, biodiversiteit en het gezonde en klimaatbestendigheid voor de omliggende stedelijke omgeving. Het is wat ons betreft onwenselijke als er meer ruimte ingericht wordt voor sport. Hoe beschermt deze visie het groene karakter van het park tegen dergelijke initiatieven. En we zien nog twee kansen: zo kunnen omgevingswaarden worden bepaald voor een gebied. De mogelijkheid om af te spreken hoe donker het ergens moet zijn ‘s nachts. Een andere kans is om de kwaliteit actief te gaan verbeteren met toevoegen van groen met het maken van programma’s, een uitvoeringsplan’’, aldus Marc de Jager van de SGP. Hier komt het college schriftelijk op terug.

advertentie
advertentie
Afbeelding
Stilok brengt aantal programma’s fors terug maar blijft uitzenden rond kerkdiensten 13 uur geleden
Afbeelding
Jubilieum Rembrandt College wordt groots gevierd 14 uur geleden
Afbeelding
Uitvaartverzekering, kapitaal of natura? De specialist 15 uur geleden
Afbeelding
Vier kandidaten uit gemeente Rhenen voor SGP-lijst Provinciale Statenverkiezingen 16 uur geleden
Afbeelding
Nadenken over ja/ja-sticker voor Veenendaal 18 uur geleden
Afbeelding
Na bijna 40 jaar valt doek voor Snuffelshop 21 uur geleden
Afbeelding
Sinterklaas en Mrs. Harris in Filmhuis Veenendaal 21 uur geleden