Afbeelding
Gemeente Veenendaal

Gemeente wil helpen bij problematische bedrijfsschulden

10 februari 2024 om 21:00 Politiek

VEENENDAAL Cliëntenraad De Vallei ziet het als een positieve ontwikkeling dat Veenendaal ook ondernemers wil bijstaan bij problematische schulden. Zij kon eerder nog geen definitief advies geven, omdat er nog enkele vragen waren over welke bedrijven Veenendaal dan wil helpen. En ook ziet de cliëntenraad liever geen mensen in schulden, wanneer zij moeten stoppen met hun onderneming.

door Peter Kuijpers

,,Ondernemers in Veenendaal hebben sinds 1 januari 2021 recht op gratis schulddienstverlening van de gemeente. Deze ondersteuning is bedoeld om schulden te voorkomen en op te lossen. De gemeente Veenendaal breidt het huidige aanbod, gratis informatie, advies en ondersteuning, verder uit. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de gemeente Veenendaal ondernemers nog onvoldoende weet te bereiken. Daarom is het plan om de schulddienstverlening aan ondernemers anders in te richten. Hierdoor willen we ondernemers beter bereiken en ondersteunen”, denkt het college. Voor deze wijziging had zij advies gevraagd aan de Cliëntenraad De Vallei.

LEVENSVATBAAR

In deze tijd is het goed, dat de gemeente ondernemers helpt bij hun schulden. Ze moeten nu de nodige schulden terugbetalen en zullen dit niet allemaal kunnen betalen. En hebben dus hulp nodig, terwijl de levensvatbaarheid er wel is. We zouden ook ondernemersmoeten helpen, waarbij de onderneming niet levensvatbaar is. Deze ondernemers moeten ook geholpen worden om de schulden te saneren en een schuldenvrij toekomst te krijgen”, merkte de Cliëntenraad De Vallei op. Veenendaal denkt hierbij aan het begeleiden bij de beëindiging van de onderneming die niet levensvatbaar is.

SCHULDENVRIJ

,,Wij zijn met u van mening dat zowel ondernemers als particulieren geholpenmoeten worden om de schulden te saneren en een schuldenvrije toekomst te krijgen. Echter, als een ondernemer geen levensvatbaar bedrijf heeft, dan helpen we de ondernemers uiteraard wel met zijn schulden. Alleen zal in dat geval sprake zijn van een beëindigende ondernemer of een inmiddels particulier”, leggen burgemeester en wethouders uit. Voor de Cliëntenraad was het nog wat onduidelijk wat de gemeente als grenzen wil stellen om te bepalen welke ondernemers zij dan uiteindelijk wel zal helpen hun bedrijf te kunnen blijven voeren.

PROBLEMATISCH

Veenendaal denkt aan het bieden van hulp bij een problematische schuldensituatie. ,,Dat wil zeggen dat er onvoldoende omzet is om de schulden binnen 3 jaar af telossen. Wij bieden schuldhulpverlening aan natuurlijke personen”, verduidelijkt de gemeente. Rechtspersonen kunnen via de faillissementswet in aanmerking komen voor regelingen. Het college denkt dat zij met 40.000 euro voldoende geld heeft om hulp te bieden, maar blijft dit wel in de gatenhouden. Naast dat zij bij het Budgetloket meer kennis zal vergaren voor het ondersteunen van de ondernemers met bedrijfsschulden.

ADVIES

De Cliëntenraad De Vallei geeft in haar definitieve advies mee dat Veenendaal duidelijk laat weten wie er gebruik kan maken van de regeling. Met definities, zodat de ondernemer kan zien wat de verschillen zijn. Tevens blijft zij graag op de hoogte, bijvoorbeeld door na een half jaar te horen hoeveel er gebruik is gemaakt van deze schuldhulpverlening. ,,Voor de ondernemer is het uiteraard van belang om te weten wat er mogelijk en nodig is. Wij denken echter dat het meer past om in een persoonlijk gesprek een passend plan te maken. Dan door in beleidsregels vast te leggen wat er allemaal mogelijk is”, besluit het college.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie