Afbeelding

College blijft verzoeken beoordelen

14 april 2023 om 20:00 Maatschappelijk

VEENENDAAL Het vergoeden van leermiddelen om goed te kunnen inburgeren ziet ook Cliëntenraad De Vallei als een positieve ontwikkeling. Veenendaal moet in deze nieuwe taak nog zoeken waar zij allemaal in kan en wil bijdragen, zoals een laptop.

,,Wij staan positief tegenover een tegemoetkoming voor de kosten van een laptop van 500 euro. Er kunnen echter bepaalde specifieke laptops worden voorgeschreven. We denken dan aan studies, die een hogere rekencapaciteit of programma’s met meer geheugen nodig hebben. Daar hangt een ander prijskaartje aan. We gaan ervan uit, dat de gemeente die dan vergoedtZ”, stelt de Cliëntenraad. ,,We zullen dit monitoren en kunnen altijd op basis van een situatie maatwerk toepassen’’, aldus wethouder Engbert Stroobosscher. In die situaties zal Veenendaal afwijken van het normbedrag, maar de gemeente denkt dat het maar om een enkel geval per jaar zal gaan.

POSITIEF

Cliëntenraad De Vallei kan zich vinden in de vergoedingen die Veenendaal voorstelt: ,,Het is positief dat B&W van Veenendaal flankerend beleid heeft opgesteld om die inburgeraars, die niet beschikken over voldoende financiële middelen, bij te staan om het afgesproken Plan Inburgering en Participatie (PIP) met goed gevolg af te ronden. Het is in het belang van zowel de inburgeraar als de gemeente dat de inburgeraar zijn PIP met goed gevolg afrondt, zodat participatie in de samenleving mogelijk is.” Het college is blij dat de Cliëntenraad hier positief instaat. Wel geeft de wethouder aan dat het college de gevraagde rechtszekerheid in dit advies zelf wil invullen.

BEOORDELEN

,,De Cliëntenraad kwam met het voorstel de tekst op punten te veranderen in ‘zal’ en ‘zullen’. Dit kan duidelijk zijn dat mensen ergens voor in aanmerking komen. Maar het college wil niemand op voorhand uitsluiten. Daarom houden wij vast aan de oorspronkelijke voorgestelde tekst met ‘kan’ en ‘kunnen’, waarin wij meer beoordelingsruimte hebben.’’ De Wet inburgering 2021 is voor Veenendaal een nieuwe taak en zij heeft nog onvoldoende zicht hoe zij dit moet gaan beoordelen. Het advies van de Cliëntenraad dat tevens andere groepen een laptop zouden kunnen gebruiken snapt het college. Maar zij wil daarin verzoeken individueel blijven beoordelen.

Peter Kuijpers
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie