Rob van der Zee is lijsttrekker voor Trots/BBB Rhenen. ,,Mopperen helpt niet, stemmen wel!"
Rob van der Zee is lijsttrekker voor Trots/BBB Rhenen. ,,Mopperen helpt niet, stemmen wel!" Jan van den Brink

TROTS-BBB Rhenen noemt zich ‘fatsoenlijk rechts’

14 maart 2022 om 10:00 Lokaal/Activiteiten

RHENEN Rob van der Zee is elektrotechnicus en ICT-er. Rob woont sinds circa 15 jaar in Elst. Rob was actief lid van achtereenvolgens de jongerenorganisatie van DS’70, de JOVD, de LPF en is sinds 2014 actief lid van TROTS op Nederland. Rob van der Zee is vol vuur: ,,TROTS voert al heel lang het motto: mopperen helpt niet, stemmen wel! Voor mij geldt hetzelfde, de enige manier om al het beleid waar je je aan ergert daadwerkelijk te veranderen is door politiek actief te worden”.

Door Sander van Opstal

,,TON is al 14 jaar onderwerp van discussie. De pers noemt ons TON, wij noemen ons TROTS.
TROTS heeft altijd in de categorie ‘fatsoenlijk rechts’ gezeten. Nu er (landelijk) nog maar heel erg weinig verschil te zien is in het beleid van GroenLinks en van de VVD is daar heel veel politieke ruimte.”
TROTS heeft al tweemaal eerder deelgenomen aan de Rhenense gemeenteraadsverkiezingen. Rob vertelt hierover: ,,Beide malen hadden we helaas onvoldoende succes, we behaalden steeds net te weinig stemmen voor een restzetel. Nu zijn we opnieuw begonnen. TROTS heeft in januari dit jaar in heel de gemeente Rhenen op ieder huisadres een verkiezingsfolder in de bus laten bezorgen. Op die folder stond het partijprogramma vergezeld van een oproep: wordt lid van onze partij, meld je aan als kandidaat-raadslid. Helaas was er zeer weinig respons. Op de lijst voor 2022-2026 staan dezelfde kandidaat-raadsleden als vier jaar geleden”.

SAMENWERKING

,,Inmiddels is TROTS een puur landelijk actieve lokale partij geworden. Met de samenwerking tussen BBB - de BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas - en TROTS Rhenen, hebben we de ideale mix tussen een volledig onafhankelijke lokale partij met de steun van de landelijke partij BBB. Het programma en de lijst zijn goedgekeurd door de BBB en als TROTS straks in de raad zit is ieder TROTS raadslid verplicht om ook nog eens lid te worden van de landelijke BBB. Voor de nieuwe raadsperiode hopen wij op een radicaal ander college met VVD, RB, CDA en natuurlijk Trots/BBB. Om aan een meerderheid te komen hebben we vrijwel zeker de SGP nodig. Ook die partij wijkt op een groot aantal punten niet ver van de onze af. Het huidige college met maar liefst drie linkse partijen staat in politiek opzicht vér van ons vandaan.
De Visie Rhenen 2035 bevat alleen maar de visies van een college van B&W bestaande uit SGP, D66, PR- GL en CU onder leiding van een PvdA-burgemeester. Voor TROTS-BBB is dit politiek gezien iets wat wij helemaal niet willen. Wij hopen op een totaal ander college en dan kan de hele toekomstvisie Rhenen 2035 de prullenbak in en beginnen we opnieuw”.

TE WEINIG GELD

,,De grootste belemmering voor alle gemeenten, dus ook voor Rhenen, is dat het rijk consequent te weinig geld beschikbaar stelt aan de gemeenten voor de taken die zij geacht worden uit te voeren. Dus in de eerste plaats willen we het miljard terug dat Rutte IV onterecht uit het gemeentefonds heeft genomen en de 1½ miljard per jaar die Rutte II de gemeenten tekort heeft gedaan en dan een miljard extra voor de ambities op het gebied van bouwen en zorg. Dan kunnen de gemeenten tenminste serieus aan het werk. Intussen kan Rhenen eigen middelen genereren door eerst grond aan te kopen, daarna het bestemmingsplan te wijzigen, de grond bouwrijp te maken en voor het twintigvoudige door te verkopen (of voor het tienvoudige aan de woningbouwvereniging). Want de ambitie van TROTS uit 2018 van 400 woningen per jaar erbij staat nog steeds overeind.”
Over het klimaat zegt Rob van der Zee: ,,Laten we er voor het gemak maar even van uitgaan dat het Internationale Klimaatpanel (IPCC) gelijk heeft dat de wereld vergaat door toedoen van de mens, hoewel ook daar nog wel een paar kanttekeningen bij te plaatsen zijn. Om het vervolgens in perspectief te plaatsen is het goed om ons te beseffen dat China in drie uur evenveel broeikasgas uitstoot als alle Nederlanders in 2030 met gasloze huizen zouden moeten besparen! Om het scherp te formuleren: welke Nederlander heeft er 5.000 euro voor over om 3 uur langer te leven?”

GEEN STIKSTOFPROBLEEM

,,Het lijkt erop alsof er alleen in Nederland een stikstofprobleem is. Direct over de grens in Duitsland of België houdt het ‘probleem’ op magische wijze op. Ons land heeft geen stikstofprobleem, net zomin als onze buurlanden, waar ze er nog nooit van gehoord hebben. Dit is niet een politiek links of rechts onderwerp. De nieuwe grotendeels linkse Duitse regering met die Grünen kent geen stikstofcrisis en besteedt er nul euro aan. Het is uitsluitend en alleen een papieren ‘probleem’ waarvoor elke werkende Nederlander verplicht wordt om er maar liefst 3000 euro aan mee te betalen. Dat geld kunnen we veel beter besteden aan alle echte crises, waaronder wonen, armoedebestrijding, de tekorten in het gemeentefonds, de zorg, openbare orde en veiligheid en met de fratsen van Poetin kan defensie ook wel wat extra’s gebruiken.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie